Vpisni pogoji

V drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski program Anglistika se lahko vpiše, kdor je končal:

 1. prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program istih disciplin, vrednoten s 180 KT;
 2. prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten z 240 KT; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti prvostopenjskega študija prizna do 60 KT;
 3. katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 KT;
 4. katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 KT;
 5. visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji;  te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 KT;
 6. visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 KT.

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program.

Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji.

V skladu s 121. členom statuta Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na študij za pridobitev izobrazbe izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih:

Kandidati pod točko 1) in 2):

 • povprečna ocena na prvostopenjskem študiju: 35 %
 • ocena diplomskega izpita: 35 %
 • povprečna ocena iz angleškega jezika: 15 %
 • povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture: 15 %

Kandidati pod točko 3) in 4):

 • povprečna ocena na prvostopenjskem študiju: 25 %
 • ocena diplomske naloge / diplomskega izpita: 20 %
 • povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10–60 ECTS: 55 %

Kandidati pod točko 5) in 6):

 • povprečna ocena na dodiplomskem študiju: 25 %
 • ocena diplomske naloge: 20 %
 • povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10–60 ECTS: 55 %