Oddelek za anglistiko in amerikanistiko UL FF

Obvestilo o vpisu v skupine

Vpisovanje pri predmetu Jezik v rabi (vsi trije letniki) in pri predmetu Jezikovne zmožnosti bo potekalo v prvem tednu oktobra. V skupine vas bodo razporedile lektorice ter vas o tem obvestile.

O vpisu pri predmetu Britanska družba in kultura vas bo obvestila Anamarija Šporčič.

V skupine pri drugih vajah in seminarjih se boste vpisovali preko e-učilnic. Za jezikovne predmete se bodo odprle  v petek, 4. 10., ob 8. uri, za literarne predmete pa ob 9. uri.

Vsa ostala predavanja in seminarji se začnejo izvajati 1. 10. po urniku.

Prvostopenjska programa

Prvostopenjska programa (enopredmetni in dvopredmetni) omogočata intenzivno triletno osnovno spoznavanje angleškega jezika ter kultur in književnosti angleško govorečih skupnosti ter usvajanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti v angleščini, kot je potrebna za delovanje v vseh okoliščinah medjezikovnega sporazumevanja in medkulturnega delovanja. Hkrati pa s skrbnim izborom najpotrebnejših vsebin na naštetih področjih uspešne diplomante usposabljata tudi za nadaljevanje študija oz. nadgradnjo pridobljenih znanj in jezikovnih zmožnosti na drugi stopnji.

Predstavitvni zbornik za študijsko leto 2018-2019

Predstavitvena zbornika za študijsko leto 2018/2019, si lahko ogledate tukaj:

Drugostopenjski programi

Drugostopenjski programi Anglistika so enopredmetni ali dvopredmetni ter pedagoški ali nepedagoški.

  • Razpis za vpis v drugostopenjski program 2019-20
  • Število vpisnih mest 2019-20

Predstavitveni zbornik za študijsko leto 2018-2019

Predstavitvene zbornike za študijsko leto 2018/2019, si lahko ogledate tukaj:

Doktorski študij

Podatke o doktorskem programu najdete tukaj.