Oddelek za anglistiko in amerikanistiko FF UL

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko je organizacijska enota Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je mogoče študirati angleški jezik in književnost za delovanje na nepedagoškem in pedagoškem področju.

Prvostopenjska programa (enopredmetni in dvodisciplinarni) omogočata intenzivno triletno osnovno spoznavanje angleškega jezika ter kultur in književnosti angleško govorečih skupnosti ter usvajanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti v angleščini, kot je potrebna za delovanje v vseh okoliščinah medjezikovnega sporazumevanja in medkulturnega delovanja. Hkrati pa s skrbnim izborom najpotrebnejših vsebin na naštetih področjih uspešne diplomante usposabljata tudi za nadaljevanje študija oz. nadgradnjo pridobljenih znanj in jezikovnih zmožnosti na drugi stopnji.

Drugostopenjski programi Anglistika so enopredmetni ali dvodisciplinarni ter pedagoški ali nepedagoški.

Podatke o doktorskem programu najdete tukaj.

Zadnji dogodki

Anglistika na Twitterju

Obvestila in dogodke, povezane z oddelkom, lahko spremljate tudi prek Twitterja: @AnglistikaFFUL. Objave bodo zaradi tehničnih omejitev prihajale s krajšim zamikom.

Nekateri drugi dogodki, povezani z oddelkom, so na podstrani Dogodki.