Oddelek za anglistiko in amerikanistiko FF UL

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko je organizacijska enota Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je mogoče študirati angleški jezik in književnost za delovanje na nepedagoškem in pedagoškem področju.

Prvostopenjska programa

Prvostopenjska programa (enopredmetni in dvodisciplinarni) omogočata intenzivno triletno osnovno spoznavanje angleškega jezika ter kultur in književnosti angleško govorečih skupnosti ter usvajanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti v angleščini, kot je potrebna za delovanje v vseh okoliščinah medjezikovnega sporazumevanja in medkulturnega delovanja. Hkrati pa s skrbnim izborom najpotrebnejših vsebin na naštetih področjih uspešne diplomante usposabljata tudi za nadaljevanje študija oz. nadgradnjo pridobljenih znanj in jezikovnih zmožnosti na drugi stopnji.

Dodatno pojasnilo za vpisane v 2017/2018

Študijski program za študente prvega letnika prve stopnje (BA) v študijskem letu 2017/2018 je nekoliko spremenjen.

Dodatno pojasnilo za vpisane v 2015/2016

 Predstavitvena zbornika za prvostopenjska programa, ki sta veljala za študijsko leto 2015/2016, si lahko ogledate tukaj:

Novi pogoji za napredovanje v višji letnik

Nove pogoje za napredovanje v višji letnik na študiju BA si lahko ogledate v datoteki Pogoji za napredovanje (2015-). Datoteka je bila po navodilih skrbnice programov na tej strani prvič objavljena oktobra 2015.

Drugostopenjski programi

Drugostopenjski programi Anglistika so enopredmetni ali dvodisciplinarni ter pedagoški ali nepedagoški.

Dodatno pojasnilo za vpisane v 2017/2018

Študijski program za študente prvega letnika druge stopnje (MA) v študijskem letu 2017/2018 je nekoliko spremenjen.

Dodatno pojasnilo za vpisane v 2015/2016

Predmetnike za vse programe, ki so veljali za študijsko leto 2015/2016, si lahko ogledate tukaj:

Doktorski študij

Podatke o doktorskem programu najdete tukaj.

 

Anglistika na Twitterju

Obvestila in dogodke, povezane z oddelkom, lahko spremljate tudi prek Twitterja: @AnglistikaFFUL. Objave bodo zaradi tehničnih omejitev prihajale s krajšim zamikom.

Nekateri drugi dogodki, povezani z oddelkom, so na podstrani Dogodki.