BAAmeriška poezija 19. in 20. stoletja

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalka

Red. prof. dr. Danica Čerče

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Spoznavanje poglavitni literarnih smeri in gibanj v ameriški poeziji 19. in 20. stoletja
  • Obravnava osrednjih osebnosti ameriške poezije in proučevanje možnosti za drugačne interpretacijske pristope oziroma tvorjenje pomena glede na aktualni družbeni, politični in kulturni kontekst tako v ameriškem kot slovenskem prostoru
  • Usmerjanje v specifične razsežnosti medkulturnega branja, različnosti posameznih odzivanj ter pragmatičnih okoliščin, ki pogojujejo določeno bralno situacijo
  • Poglobljen vpogled v nekatere temeljne ameriške in slovenske recepcijske zakonitosti oziroma mehanizme

Vsebina:

Seminarsko delo je gobalno razdeljeno na osem vsebinskih sklopov: Konstituiranje ameriške poezije 19. stoletja v razmerju do poezije 20. stoletja (W. Whitman, E. Dickinson, E. A. Poe); ameriški modernizem (E. Pound, T. S. Eliot, W. Stevens); tradicionalizem v ameriški poeziji 20. stoletja (R. Frost, E. A. Robinson); afriško ameriško poezijo (L. Hughes, C. Cullen, G. Brooks, L. Clifton); ameriško eksperimentalno in idiosinkratično poezijo (e. e. cummings); bitniško gibanje (A. Ginsberg, L. Ferlinghetti, G. Corso, G. Snyder); konfesionalno poezijo (S. Plath, R. Lowell) in sodobno ameriško poezijo (J. Ashberry, M. Strand). Na temelju poglobljenega in kritičnega branja izbranih besedil študenti obravnavajo bistvene značilnosti posameznih vsebinskih sklopov ter vzpostavljajo povezave med indivudualnimi poetikami ter ugotavljajo njihovo umeščenost v širši nacionalni kulturni in umetnostni kontekst.

Temeljna literatura:

  • Avanzo, M. ed. 1986. Antologija ameriške poezije 20. stoletja. Ljubljana: CZ. Str.: 542.
  • Ellman, R., and R. O’Clair, eds. 1988. The Norton Anthology of Modern Poetry. New York & London: W. W. Norton & Company. Str.: 1865.
  • Gray, R. American Poetry of the Twentieth Century. Longman Literature in English Series. London & New York: Longman. Str.: 424.
  • Grosman, M., ed. 1995. American Literature for Non-American Readers. Frankfurt am Mein/Bern: Peter Lang. Str.: 200.
  • Stanovnik, M. 1980. Angloameriške smeri v 20. stoletju. Literarni leksikon, št. 8. Ljubljana: DZS. Str.: 87.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen seminarske naloge in nastopa.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.