BAAmeriška družba in kultura (dvopredmetni program)

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalka

Lekt. dr. Lara Burazer

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Spoznavanje ameriške družbe in kulture.
 • Razvijanje kulturne in medkulturne ozaveščenosti, razumevanja in strpnosti.
 • Razvijanje govorne in pisne zmožnosti ter bralnega in slušnega razumevanja.
 • Bogatenje besednega zaklada.
 • Spodbujanje in razvijanje kritičnega mišljenja.

Vsebina:

Spoznavanje ameriške kulture: geografija, zgodovina (kolonializem, neodvisnost ZDA,
preseljevanje v ZDA), družba (temeljne vrednote ameriške družbe, religija, etnična
raznolikost, politična ureditev, šolski sistem, gospodarstvo), kultura (film, glasba,
televizija), šport.

Temeljna literatura:

 • Poljudna in strokovna besedila po izboru učitelja in študentov.
 • Datesman, Maryanne Kearny, JoAnn Crandall and Edward. N Kearny. 1997. The American ways: an introduction to American culture. New York: Longman.
 • Henderson, S. 2009.  Aspects of American History. London, New York: Routledge.
 • Mauk, David and John Oakland. American civilization. London: Routledge.
 • Whitney, F., N. Click. 1994. An Outline of American History. Washington, D.C.: United States Information Agency.
 • Legal sources: The Declaration of Independence, The Constitution of the United States.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen posameznih enot. Posamezne enote so: test, pisni izdelek in govorni nastop.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.