BAAmeriška kratka zgodba

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilec

Red. prof. dr. Jason Blake

Izvajalec

Red. prof. dr. Jason Blake

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Sposobnost argumentirane razčlenitvene interpretacije ameriških kratkih zgodb in priprava na inter- pretacijo daljših literarnih besedil
 • Sposobnost ločevanja bistvenih elementov kratke zgodbe od nebistvenih
 • Sposobnost uporabe strokovne terminologije

Vsebina:

 • Osnove teorija kratke zgodbe in kritični pregled raznih teoretičnih pristopov h kratki zgodbi
 • Analiza in interpretacija izbranih kratkih zgodb iz različnih literarnih obdobij in različnih literarnih smeri

Temeljna literatura:

 • Weaver, Gordon., ur. The American Short Story 1945-1980. I, II. Boston: Twayne Publishers, 1984.
 • Cassill, R.V., ur. The Norton Anthology of Short Fiction. New York, London: W.W. Norton & Company, 1981.
 • Skaggs, C. The American Short Story.  Vol I. New York: Dell Publishing, 1977.
 • Skaggs, C. The American Short Story. Vol II. New York: Dell Publishing, 1980. 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 

 • Krajše naloge in seminarji (25%)
 • Testi pri pouku (25%)
 • Ustna predstavitev (25%)
 • Sodelovanje (25%)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete