BAKanadska družba in kultura

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalka

Asist. dr. Vesna Lazović

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Spoznavanje kanadske kulture v kontekstu kanadske družbe in zgodovine
  • Razvijanje bralne, pisne, slušne in govorne zmožnosti

Vsebina:

Uvod in poglabljanje v različna področja kanadske kulture (jezik, zgodovina, multikulturalnost, film, glasba, literatura itd.)

Temeljna literatura:

  • Adams Richards, David. A Lad From Brantford and Other Essays. Fredericton: Broken Jaw Press, 1994. Izbrana poglavja, str.: 62-67, 71-77, 86-93, 94-101.
  • Griffiths, Rudyard, ed. Great Questions of Canada. Toronto: Stoddart Pub., 2000. Str.: 176.
  • Morton, Desmond. A Short History of Canada. Toronto: McClelland and Stewart Inc., 1997. Str.: 351.
  • Ralston Saul, John. Reflections of a Siamese Twin: Canada at the End of the 20th Century. Toronto: Viking, 1997. Izbrana poglavja, str.: 3-16, 81-101, 121-127, 499-508.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen posameznih enot. Posamezne enote so: test, pisni izdelek in govorni nastop.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.