BABritanska družba in kultura

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalci

Lekt. mag. Mojca Belak
Asist. dr. Anamarija Šporčič

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Medkulturno zavedanje
  • Raziskovanje britanske in lastne kulture na različnih nivojih zavedanja
  • Spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja

Vsebina:

Stereotipi, britanski humor, monarhija, izbrana poglavja iz britanske zgodovine, britanski mediji, izobraževanje, sodstvo, socialni razredi, verska in rasna vprašanja, Anglija, Wales, Irska, Škotska

Temeljna literatura:

  • Fox, K. 2004. Watching the English. London: Hodder & Stoughton. Str.: 416.
  • Paxman, J. 1998. The English, a Portrait of a People. London: Michael Joseph. Str.: 266.
  • Šabec, N., D. Limon. 2001. Across Cultures. Maribor: Založba Obzorja. Str.: 197.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen posameznih enot. Posamezne enote so: test, pisni izdelek in govorni nastop.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.