BAStrokovni izbirni predmet: Kanadski kulturni modul (enopredmetni program)

Število kreditnih točk: 10
Število kontaktnih ur: 150
Oblika:

Izvajalci

Red. prof. dr. Jason Blake
Doc. dr. Vesna Lazović
Red. prof. dr. Igor Maver

Opis predmeta

Gl. opise predmetov, ki sestavljajo modul.