BAStrokovni izbirni predmet: Britanski kulturni modul (enopredmetni program)

Število kreditnih točk: 10
Število kontaktnih ur: 150
Oblika:

Izvajalci

Lekt. mag. Mojca Belak
Red. prof. dr. Mojca Krevel
Asist. dr. Anamarija Šporčič

Opis predmeta

Gl. opise predmetov, ki sestavljajo modul.