BAStrokovni izbirni predmet: Ameriški kulturni modul (enopredmetni program)

Število kreditnih točk: 10
Število kontaktnih ur: 150
Oblika:

Izvajalci

Lekt. dr. Lara Burazer
Red. prof. dr. Danica Čerče
Red. prof. dr. Mojca Krevel

Opis predmeta

Gl. posamezne predmete v modulu.