BAAngleška dramatika

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Razumevanje zgodovine in razvoja gledališča
 • Sposobnost samostojne strokovne obravnave, tipologizacije in klasifikacije del angleške dramatike
 • Sposobnost kritiškega pristopa do del angleške dramatike
 • Sposobnost prepoznavanja novih trendov v angleški dramatiki
 • Sposobnost prenosa teoretičnih znanj na konkretne dramske tekste
 • Sposobnost prepoznavanja idejno-tematskih konceptov v delih angleške dramatike

Vsebina:

 • Pregled zgodovine gledališča, osnov dramske teorije in kritični pregled različnih dramskih pristopov k gledališču in dramatiki
 • Zgodovinski pregled temeljnih smeri in gibanj angleške dramatike s poudarkom na angleški dramatiki po 2. svetovni vojni
 • Analiza in interpretacija izbranih del angleške dramatike
 • Prenos  angleške dramatike v druge medije (zlasti prozo in film)

Temeljna literatura:

 • Brockett, Oscar et. al., History of the Theatre.  Boston: Pearson Education, 2010.
 • Carlson, Marvin. Theories of the Theatre: A Historical & Critical Survey, from the Greeks to the Present. Ithaca&London: Cornell University Press, 1993.
 • Innes, Christopher. Modern British Drama: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 • Zeifman, Hersh, in Zimmerman, Cynthia. Contemporary British Drama: 1970-1990. Houndsmill: Macmillan Press.
 • The Methuen Book of Modern Drama: Plays of the '80s and '90s. London: Methuen Publishing Ltd., 2001.
 • Raby, Peter. The Cambridge Companion to Harold Pinter. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2009.
 • Seznam obravnavanih dramskih del dobijo študentje na začetku semestra.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete