BAStarejša ameriška književnost

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

Red. prof. dr. Lilijana Burcar

Opis predmeta

Zgodovinski pregled temeljnih gibanj, smeri in del ameriške književnosti od začetkov (1607) do vključno romantike. Analiza in interpretacija izbranih del posamičnih literarnih obdobij od 1607-1865. Pregled vpliva starejše ameriške književnosti (1607-1865) na svetovno književnost in obratno.

Temeljna literatura in viri

Bradbury, Malcolm., Richard Ruland. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. Harmondsworth: Penguin, 1993. pp.: 480.

Cunliffe, Marcus. The Literature of the United States. London: Penguin Books, 1986. Pp.: 512.

Selected texts from the anthology: Bradley, S,,R.C.Beatty, E.H.Long, ed. The American Tradition in Literature I. New York: W.W.Norton & Company Inc., 1961, 1962. Pp.: 1582

Ocenjevanje

Pisni izpit.