MAOtroška in mladinska književnost za učitelje (pedagoški študij, 3. semester)

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilec

Red. prof. dr. Jason Blake

Izvajalka

Lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec

Opis predmeta

  • Sodobni pogledi na otroško in mladinsko književnost
  • Književno besedilo in ideologija
  • Ciljni bralec otroške in mladinske književnosti
  • Vizualno podprta besedila
  • 'Kultura' in medkulturna komunikacija v otroški ter mladinski književnosti
  • Medbesedilnost
  • Lingvistika, stilistika in otroška ter mladinska književnost
  • Mladinska književnost iz angleško govorečega okolja v slovenskem literarnem sistemu

Bradford, C., Mallan, K., Stephens, J., McCallum, R. 2008. New World Orders in Contemporary Children's Literature. Houndmills, Basingstoke in New York: Palgrave Macmillan.
Burke, L., T. Crowley, A. Girvin. 2000. The Routledge Language and Cultural Reader. London in New York: Routledge.
Lewis, D. 2001. Reading Contemporaray Picturebooks. London in New York: Routledge Falmer.
Mallan, K., Bradford, C. (Ur.) 2011. Contemporary Children's Literature and Film: Engaging with Theory. Houndmills: Palgrave Macmillan.
Montgomery M., A. Durant, N. Fabb, T. Furniss, S. Mills. 1996 (1992). Advanced Reading Skills for Students of English Literature. London in New York: Routledge.
Nikolajeva, M., Scott, C. 2001. How picturebooks work. London: Routledge.
Pope, R. 1995. Textual Intervention. Critical & Creative Strategies for Literary Studies. London: Routledge.
Stephens, J., R., McCallum. 1998. Retelling Stories, framing Culture. Traditional story and Metanarratives in Children's literature. New York in London: Garland Publishing.
Styles, M., Bearne, E. 2003. Art, Narrative And Childhood. Stoke on Trent, UK in Sterling, USA: Trentham Books.
Zipes, Jack. 2013. The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre. Princeton: Princeton University Press.

knjiž. besedila po dogovoru