MAMladinska književnost v angleščini

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Nosilka

Red. prof. dr. Mojca Krevel

Izvajalka

Red. prof. dr. Danica Čerče

Opis predmeta

Sodobni pogledi na mladinsko književnost
Književno besedilo in ideologija
Mladinska književnost v medkulturnem položaju
Medbesedilnost
Lingvistika, stilistika in mladinska književnost
Najstnik, mlajši odrasli bralec in vizualno podprta pripoved
Mladinska književnost iz angleško govorečega okolja v slovenskem literarnem sistemu.

Bradford, C., Mallan, K., Stephens, J., McCallum, R. 2008. New World Orders in Contemporary Children's Literature. Houndmills, Basingstoke in New York: Palgrave Macmillan.
Bradford, C. Mallan, K. 2011. Contemporary Children's Literature and Film: Engaging with Theory. New York in Houndmills: Palgrave Macmillan.
Stephens, J., R., McCallum. 1998. Retelling Stories, framing Culture. Traditional story and Metanarratives in Children's literature. New York in London: Garland Publishing.
Zipes, J. 2010. The Enchanted Screen: The Unknown History of Fairy-Tale Films. London, New York: Routledge.
Zipes, Jack. 2013. The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre. Princeton: Princeton University Press.
izbrani članki in knjiž. besedila po dogovoru/ selected articles and literary texts