2. stopnja: Anglistika - dvopredmetni pedagoški študij

Dvopredmetni pedagoški študijski program Anglistika bo študentke in študente usposabljal za pedagoško delo na vseh ravneh. Omogočal jim bo visok standard jezikovnega znanja za poučevanje in zmožnost kritičnega prilagajanja različnim najsodobnejšim oblikam pouka v medpredmetnih povezavah in pri timskem delu. Usposobil jih bo tudi za samostojno raziskovalno delo, še zlasti za akcijsko raziskovanje v okviru pedagoškega dela in za stalno nadgrajevanje pridobljenih znanj v zaželeni smeri.

Po uspešno opravljenih študijskih obveznostih pridobi diplomantka oziroma diplomant drugostopenjskega pedagoškega dvopredmetnega študijskega programa strokovni naslov magister profesor angleščine in … oz. magistrica profesorica angleščine in ... Ustrezna okrajšava za naziv je mag. prof. angl. in ...

PREDSTAVITVENI ZBORNIK PROGRAMA

Poglejte si podstrani: