2. stopnja: Anglistika - dvopredmetni nepedagoški študij

Študijski program bo študentke in študente usposabljal za samostojno visoko strokovno delo na področju angleškega jezika in književnosti, za visoko kakovostno medjezikovno in medkulturno posredovanje ter za samostojno raziskovalno delo v interdisciplinarni  povezavi z izbranim drugim področjem študija.

Po uspešno opravljenih študijskih obveznostih pridobi diplomantka oziroma diplomant študijskega programa strokovni naslov magister anglistike in ... oz. magistrica anglistike in ..., pri čemer je polni naslov odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske discipline.

Poglejte si podstrani: