2. stopnja: Anglistika - enopredmetni pedagoški študij

Enopredmetni pedagoški študijski program  bo študentke in študente usposabljal za ustvarjalno in najzahtevnejše pedagoško delo na vseh ravneh pouka angleščine. Omogočal jim bo najvišji standard jezikovnega znanja za poučevanje ter sposobnost kritičnega prilagajanja različnim najsodobnejšim oblikam pouka v medpredmetnih povezavah in pri timskem delu. Usposobil jih bo tudi za samostojno raziskovalno delo, še zlasti za akcijsko raziskovanje pri pedagoškem delu in za nadgrajevanje pridobljenih znanj v zaželeni smeri.

Naslov po končanem drugostopenjskem pedagoškem programu Anglistika: magister profesor oz. magistrica profesorica angleščine.

PREDSTAVITVENI ZBORNIK PROGRAMA

Poglejte si podstrani: