2. stopnja: Anglistika - enopredmetni nepedagoški študij

Študijski program bo študentke in študente na drugi stopnji usposabljal za samostojno visoko strokovno delo na področju anglistike in amerikanistike, za visoko kakovostno medjezikovno in medkulturno posredovanje ter za samostojno raziskovalno delo.

Naslov po končanem drugostopenjskem enopredmetnem študiju Anglistika: magister oz. magistrica anglistike.

Poglejte si podstrani: