Anglistika - enopredmetni (BA)

O programu

predstavitveni_zbornik_anglistika_BA_enopredmetni_2018-2019.pdf

Nov univerzitetni enopredmetni program Anglistika na prvi stopnji v okviru različnih možnosti študija angleščine omogoča intenzivno triletno osnovno spoznavanje angleškega jezika ter kultur in književnosti angleško govorečih skupnosti ter usvajanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti v angleščini, kot je potrebna za delovanje v vseh okoliščinah medjezikovnega sporazumevanja in medkulturnega delovanja. Hkrati pa s skrbnim izborom najpotrebnejših vsebin na naštetih področjih uspešne diplomante usposablja tudi za nadaljevanje študija oz. nadgradnjo pridobljenih znanj in jezikovnih zmožnosti na drugi stopnji.

Novi in obogateni študijski program Anglistika prinaša vrednotenje rezultatov študentskega dela s kreditnimi točkami, kar bo slovenskim študentom pomagalo pri vključevanju v študij na tujih univerzah in uveljavljanje tam pridobljenih ocen na domači. Študentom omogoča tudi, da v svoj predmetnik uvrstijo določen del vsebin oz. predmetov po lastnem izboru glede na posebna individualna zanimanja in/ali področje potencialne oz. načrtovane zaposlitve. K slednji prispeva tudi razširjen razpon s področja raznolikih kulturnih znanj, ki so posebej pomembna za študente, ki se bodo želeli zaposliti v EU in v drugih državah.

Z notranjo prenovo posameznih predmetov pa program spodbuja bolj dejavno in ustvarjalno sodelovanje študentov v študijskem procesu, visoko stopnjo besedilne kritičnosti in samokritičnosti do lastnega jezikovnega delovanja in medkulturne presoje.

Poglejte si podstrani: