Anglistika - dvodisciplinarni (BA)

Dodatno pojasnilo

Študijski program za študente prvega letnika v študijskem letu 2017/2018 je nekoliko spremenjen. Veljajo podatki, ki jih najdete v predstavitvenem zborniku:

Novi pogoji za napredovanje v višji letnik

Nove pogoje za napredovanje v višji letnik na študiju BA si lahko ogledate v datoteki Pogoji za napredovanje (2015-). Datoteka je bila po navodilih skrbnice programov na tej strani prvič objavljena oktobra 2015.

O programu

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvodisciplinarnih univerzitetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji. Transfer znanja iz enega področja na drugega spodbuja fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih situacijah. Dvodisciplinarnost pospešuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanja, metodologije, razumevanja strokovnih metod, pristopov in procesov.

Cilj dvodisciplinarnih programov je usposobiti diplomant/ke za nove kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov predmetno specifičnega znanja. Širši družbeni interes dvodisciplinarnih programov je povečanje zaposljivosti diplomantov, kar sledi iz njihovega obvladovanja oz. poznavanja dveh strokovnih področij; usmerjenost v interdisciplinarno reševanje problemov zvišuje njihove možnosti na trgu delu.

Poglejte si podstrani: