Zbirka (polje 225)

Območje 6: Zbirka (225)

V podpolju 225a navedemo stvarni naslov zbirke, v podpolju 225d vzporedni naslov zbirke, v podpolju 225e dodatek k naslovu zbirke, v podpolju 225f odgovornost za zbirko, v podpolju 225x ISSN zbirke in v podpolju 225v številčenje v okviru zbirke.
Vrednost indikatorja v polju 225 je vedno "1".
Kadar se na publikaciji pojavlja polno ime zbirke in njen akronim, eno od oblik izberemo za ime zbirke (podpolje 225a), drugo pa za dodatek k naslovu zbirke (podpolje 225e).


Generične izraze za zbirke, podzbirke (če niso slovnično vezani z imenom) opremimo z NSB/NSE znaki (npr. ≠Zbirka ≠XX. stoletje, vendar Zbirka otroške in mladinske literature).
Naziv fakultete ni podatek o zbirki in ga ne navajamo v podpolju 225a (pri diplomskih in magistrskih delih ter disertacijah).
Kadar je naslov zbirke generični izraz ali pa zbirke z istim naslovom izdajajo različni založniki, v navedbi odgovornosti za naslovom zbirke (podpolje 225a) v podpolju 225f navedemo izdajatelja oziroma založnika. Urednika zbirke ne navajamo.
 
Kadar ima zbirka ISSN, ga navajamo v podpolju 225x pred navedbo številčenja v podpolju 225v.

Oznako zvezka v podpolju 225v pišemo z malo začetnico oziroma v skladu s slovničnimi pravili jezika publikacije ter jo opremimo z znaki za izključitev razvrščanja. Številčenje vedno navedemo z arabsko številko. Izraz za zvezek, številko itn. navedemo pred številčno oznako in ga ustrezno krajšamo (npr. ≠zv. ≠3 ali ≠Bd. ≠5). Kadar navajamo štetje več zvezkov, vse navedbe vnesemo v
eno podpolje 225v, med njimi je pripeto podpičje (npr. ≠knj. ≠31; 32). Kot številčenje v zbirki ne upoštevamo založniškega štetja (običajno ga prepoznamo po visokih številkah in/ali vezajih znotraj številke).