Zaključek študija

Skupno število kreditnih točk, zahtevanih za dokončanje drugostopenjskega pedagoškega študija Anglistika, je 120. V sklopu 120 KT mora študent opraviti vse obveznosti, ki jih določajo učni načrti predmetov (93 KT) ter opraviti magistrski seminar z magistrskim delom (27 KT).

Več informacij tudi v Pravilniku o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje.