1983 William Golding

William Golding

Kratka biografska oznaka
Spletne povezave
Izbrana bibliografija

                  WILLIAM GOLDING

* 19. 9. 1911 Newquay, Cornwall (Velika Britanija)
† 19. 6. 1993 Perranarwothal, Cornwall (Velika Britanija)

Literarni humanizemangleškega esejista in romanopisca Williama Goldinga je moč strniti znotraj njegove lastne ugotovitve, da »človek proizvaja zlo, kot čebela proizvaja med«. Takšna je sporočilnost njegovega prvega in najbolj slavnega distopičnega romana z naslovom Gospodar muh (Lord of the Flies, 1954). Golding pogosto postavlja človeka v skrajne položaje, v katerih izbruhnejo njegovi najbolj primitivni in brutalni nagoni, praviloma usmerjeni proti sočloveku, kot npr. v znanstvenofantastičnem delu Dediči (The Inheritors, 1955), t.i. »preživetvenem romanu« Grabljivec Martin (Pincher Martin, 1956) ter v Vidni temi (Darkness Visible, 1979). V središču Goldingove proze je boj med dobrim in zlim skupaj z moralno noto, s katero avtor opozarja človeštvo na potencialno nevarnost dehumanizacije v nenadzorovanem okolju. Golding je tudi avtor številnih esejev, med katerimi izstopa zbirka Premična tarča (A Moving Target, 1982). /UM/

 Spletne povezave

Videoposnetki

Podelitev Nobelove nagrade

Avdioposnetki

Predavanje ob prejemu Nobelove nagrade
William Golding o svojem delu Lord of the Flies

Film

Lord of the Flies (1990) (celoten film)

Druge zanimive povezave

Domača spletna stran Williama Goldinga
Govor s slavnostne večerje ob prejemu Nobelove nagrade
Explore William Golding (internetna stran o W. Goldingu)
Intervju z Williamom Goldingom (Aurora)
William Golding (The Guardian)

Izbrana bibliografija

Originalne izdaje

POEZIJA

Poems
. – London : Macmillan, 1934


DRAMATIKA

The Brass Butterfly : A Play in Three Acts. – London : Faber & Faber, 1958


PROZA

Lord of the Flies. – London : Faber & Faber, 1954

The Inheritors. – London : Faber & Faber, 1955

Pincher Martin. – London : Faber & Faber in New York : Capricorn, 1956. – Izšlo tudi kot: The Two Deaths of Christopher Martin. – New York : Harcourt, Brace & World, 1957

Sometime, Never : Three Tales of Imagination / William Golding, John Wyndham, and Mervyn Peake. –  London : Eyre & Spottiswoode, 1956. – Vsebina: Envoy Extraordinary / William Golding. Consider Her Ways / John Wyndham. Boy in Darkness / Mervyn Peake

Free Fall. – London : Faber & Faber, 1959

The Spire. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt, Brace & World, 1964

The Pyramid. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt, Brace & World, 1967

The Scorpion God : Three Short Novels. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1971. – Vsebina: Clonk Clonk ; Envoy Extraodrinary ; The Brass Butterfly

Darkness Visible. – London : Faber & Faber in New York : Farrar, Straus, Giroux, 1979

Rites of Passage. – London : Faber & Faber in New York : Farrar, Straus, Giroux, 1980

The Paper Men. – London : Faber & Faber in New York : Farrar, Straus, Giroux, 1984

Close Quarters. – London : Faber & Faber in New York : Farrar, Straus, Giroux, 1987

Fire Down Below. – London : Faber & Faber in New York : Farrar, Straus, Giroux, 1989

To the Ends of the Earth : A Sea Trilogy. – London : Faber & Faber, 1991. – Vsebina: Rites of Passage ; Close Quarters ; Fire down Below

The Double Tongue. – London : Faber & Faber, 1995


DRUGO

The Hot Gates and Other Occasional Pieces. – London : Faber & Faber, 1965

Talk : Conversations with William Golding / Jack Biles ; foreword by Golding. – New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1970

A Moving Target. –London : Faber & Faber in New York : Farrar, Straus, Giroux, 1982

Nobel Lecture, 7 December 1983. – Leamington Spa : Sixth Chamber, 1984

An Egyptian Journal. – London ; Boston : Faber & Faber, 1985

Prevodi v slovenščino

Gospodar muh / [prevedel Janko Moder ; sestavek Pisatelj in njegovo delo napisala M[ira] M[iheličeva]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1965. - (Žepna knjiga Zenit ; 11). – Prevod dela: Lord of the Flies

Zvonik / [prevedel Janko Moder]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967. - (Žepna knjiga Zenit ; 25). – Prevod dela: The Spire

Toni in Sophy / prevedel Janko Moder. V: Naši razgledi. – ISSN 0547-3276. – Leto 32, št. 23 (9. dec. 1983), str. 695. – Odlomek iz romana Vidna tema

Grabljivec Martin / [prevedla Alenka Saje ; izbral in spremno besedo napisal Janko Moder]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1985. - (Nobelovci ; 93). – Prevod dela: Pincher Martin. - Spremna beseda o avtorju / Janko Moder. - Vsebuje tudi: Obredi ob prehodu = Rites of Passage / [prevedel Jože Stabej]

Obredi ob prehodu / [prevedel Jože Stabej]. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1985 Delo). - (Nobelovci ; 93). – Prevod dela: Rites of Passage

Vidna tema / [prevedel Janko Moder]. - 1. izd. - Maribor : Obzorja, 1988. - (Nova obzorja ; 142). – Prevod dela: Darkness Visible

Gospodar muh / dramatizacija Nigel Williams ; dramatizacijo prevedla Sonja Ban. - [S. l.] : Teatr Trotamora, 1998. - Kserograf. - Premiera: Teatr Trotamora, Šentjakob v Rožu, 1999

Dediči / [prevedel, spremno besedo in opombe napisal Branko Gradišnik]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 303). – Prevod dela: The Inheritors. - Spremna beseda ; Opombe / Branko Gradišnik: str. 213-287

Gospodar muh / [prevod Janko Moder]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2004. – (Delova knjižnica Vrhunci stoletja ; 18). – Prevod dela: Lord of the Flies

Kritiški odzivi na Slovenskem

MIHELIČ, Mira: Pisatelj in njegovo delo. V: Gospodar muh / William Golding ; [prevedel Janko Moder]. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1965. - (Žepna knjiga Zenit ; 11). – Str. 219-[220].

SNOJ, Jože: William Golding, Gospodar muh. V: Delo. – ISSN 0350-7521. – Leto 8 (23. jan. 1966), str. 7.

ČERMAK, Božena: William Golding: Lord of the Flies, Pincher Martin, The Spire. – Ljubljana : [B. Čermak], 1971. – Mentor Janez Stanonik. –  Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

KOLMANIČ, Vladimir: The Process of Gradual Transformation from the Human into Animalistic as Found in William Golding's Lord of the Flies. – Ljubljana : [V. Kolmanič], 1979. – Mentor Mirko Jurak. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

FERLEŽ, Tatjana : The basic issue of our time : Pearl S. Buck: Command the morning, William Golding ; Lord of the flies : diplomsko delo. – Ljubljana : [T. Ferlež], 1982. – Mentorica Meta Grosman. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanske jezike in književnosti

ANGLEŽ William Golding je letošnji nobelovec. V: Primorski dnevnik. – ISSN 1124-6669. – Letn. 39 (7. okt. 1983), str. 11.

JURAK, Mirko: Svet svetlobe in teme : delo Williama Goldinga, letošnjega Nobelovega nagrajenca za književnost. V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. - Leto 32, št. 23 (9. dec. 1983), str. 694-695.

MERŠOL, Mitja: William Golding. V: Delo. – ISSN 0350-7521. – Leto 25 (8. okt. 1983), str. 15.

NOBELOVA nagrada za književnost pripovedniku Williamu Goldingu. V: Delo. – ISSN 0350-7521. – Leto 25 (7. okt. 1983), str. 3.

MODER, Janko: Spremna beseda o avtorju. V: Grabljivec Martin / [prevedla Alenka Saje]. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1985. - (Nobelovci ; 93). – Str. 377-397.

TODOROVA-Janešlieva, Ljubica: Golding's Lord of the Flies : Its Translation and Reception in Macedonian. V: Trends in Contemporary British Novel / edited by Meta Grosman, Uroš Mozetič. - Ljubljana : Faculty of Arts and Sciences, English Department, 1991. - Str. 37-46.

KOZMOS, Radovan: William Golding - gospodar ustvarjalne domišljije : ob smrti nobelovca. V: Delo. - ISSN 0350-7521. – Leto 35, št. 144 (24. jun. 1993), str.51 [i.e.19].

UMRL je William Golding. V: Delo. - ISSN 0350-7521. – Leto 35, št. 144 (24. jun. 1993), str. [28].

GRADIŠNIK, Branko: Spremna beseda. V: Dediči / William Golding. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 303). – Str. 213-287.

KOS, Gaja: William Golding, Dediči : Mladinska knjiga, zbirka Kondor, 2002, prevedel Branko Gradišnik. - Literarna kritika. V: Ampak. - ISSN 1580-304X. - Letn. 4, št. 3 (mar. 2003), str. 69-70.

DEKLEVA, Milan: O dedičih, poeziji, vojni in pomlad[!]. - Ob knjigi Dediči Williama Goldinga. V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 45, št. 74 (31. 3. 2003) = Književni listi. - ISSN 1580-7592 (31. mar. 2003), str. 1.

TOLAR, Tanja: William Golding: Dediči : prevedel, spremno besedo in opombe napisal Branko Gradišnik ... – Književna kritika. V: Literatura. - ISSN 0353-5622. - Letn. 15, št. 142 (apr. 2003), str. 189-191.

BRATOŽ, Igor: Zlo je v nas vseh : William Golding, Vrhunci stoletja 18. - Ob izidu knjige Gospodar muh. V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 46, št. 162 (14. jul. 2004), str. 12.

JURAK, Mirko: Poti od samospoznanja do samouresničevanja v romanih Williama Goldinga.
V: Angleška poezija in proza / Mirko Jurak, Igor Maver. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2005. - (Razprave Filozofske fakultete). - Str. 181-188.

ADAM, Andrej: Gospodar muh in poučevanje demokracije. V: Otrok in knjiga. - ISSN 0351-5141. - Letn. 35, št. 72 (2008), str. 34-44.

KAPUN, Tadeja: What happens when people are isolated from civilization? : A Comparison of William Golding's Lord of the Flies and Robert Zemeckis' Cast away = Kaj se zgodi, ko so ljudje izolirani od civilizacije? : primerjava romana Williama Goldinga Gospodar muh in filma Roberta Zemeckisa Brodolom : diplomsko delo. - Maribor : [T. Kapun], 2007. – Mentor Victor Kennedy. – Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

ČOTAR, Katarina: The Triumph of Evil in Golding's Lord of the Flies and Hill's I'm the King of the Castle
= Zmaga zla v Goldingovem Gospodarju muh in Hillinem Jaz sem kralj gradu : diplomsko delo. – Ljubljana : [K. Čotar], 2013. - Mentor Uroš Mozetič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Na vrh strani