1949 William Faulkner

William Faulkner

Kratka biografska oznaka
Spletne povezave
Izbrana bibliografija

              WILLIAM (CUTHBERT) FAULKNER

* 25. 9. 1897 New Albany, Misisipi (ZDA)
† 6. 7. 1962 Oxford, Misisipi (ZDA)

William Faulkner je nedvomno eden največjih ameriških pisateljev in literarna osebnost, katere delo in stil sta imela izjemen vpliv na poznejšo ameriško in tudi svetovno književnost. Romani, kot so Krik in bes (The Sound and the Fury,1929), V smrtni uri (As I Lay Dying, 1930) in Absalom, Absalom! (1936), so mu skupaj z neprekosljivimi kratkimi zgodbami, kot sta »The Bear« (»Medved«) in »Barn Burning« (»Požigalec skednjev«), prislužili Nobelovo nagrado za književnost. Faulkner je odraščal v Misisipiju in kasneje v svojih delih   jug Združenih držav Amerike, ki ga je odlično poznal, pretvoril v izmišljeno okrožje Yoknapatawpha. Le-to je postalo literarno prizorišče njegovega preučevanja raznovrstnih tem, odnosov med rasami in življenja navadnih, vendar ne preprostih ljudi. Vsakega severnoameriškega »regionalnega« pisatelja, ki dosledno piše o lokalnem, neurbanem območju, kritiki neizogibno primerjajo s Faulknerjem in z njegovim priljubljenim fiktivnim okrožjem. Bogatost Faulknerjevega besedišča, globino njegovega pisanja v stilu toka zavesti in njegovo sintaktično virtuoznost lahko danes zasledimo v delih mnogih sodobnih modernih pisateljev. /JB, prev. EK/

Spletne povezave

Galerija

W. Faulkner

Videoposnetki

William Faulkner - Mini Biography
William Faulkner at the University of Virginia

Avdioposnetki

Govor s slavnostne večerje ob podelitvi Nobelove nagrade

 Druge zanimive povezave

The William Faulkner Society
Intervju (The Paris Review, 1956)
The Best Life Advice from William Faulkner
William Faulkner (The Guardian)

Izbrana bibliografija

Originalne izdaje

POEZIJA

The Marble Faun. – Boston : The Four Seas, 1924

This Earth : A Poem/ with drawings by Albert Heckman. – New York : Equinox, 1932

A Green Bough. – New York : H. Smith & R. Haas, 1933

Mississippi Poems. – Oxford (Miss.) : Yoknapatawpha, 1979

Helen : A Courtship and Mississippi Poems. – Oxford (Miss.) : Yoknapatawpha, 1981

Vision in Spring / with an introduction by Judith L. Sensibar. – Austin (Tex.) : University of Texas Press, 1984

DRAMATIKA

Requiem for a Nun. – New York : Random House, 1951. – Drama s proznim uvodom pred vsakim dejanjem

The Marionettes : A Play in One Act / edited by Noel Polk. – Charlottesville : Bibliographical Society, University of Virginia, 1975

To Have and Have Not : Screenplay / William Faulkner and Jules Furthman. – Madison : University of Wisconsin Press, 1980

The Road to Glory : Screenplay / William Faulkner and Joel Sayre. – Carbondale & Edwardsville : Southern Illinois University Press, 1981

Faulkner's MGM Screenplays/ edited with an introduction and commentaries by Bruce F. Kawin. – Knoxville : University of Tennessee Press, 1982. –  Vsebina: Manservant ; The College Widow ; Absolution ; Flying the Mail ; Turn About = Today We Live ; War Birds = A Ghost Story ; Honor ; Mythical Latin-American Kingdom Story ; Louisiana Lou = Lazy River

The DeGaulle Story : Screenplay / edited by Louis Daniel Brodsky and Robert W. Hamblin. – Jackson : University Press of Mississippi, 1984

Battle Cry : Screenplay / edited by Louis Daniel Brodsky and Robert W. Hamblin. – Jackson : University Press of Mississippi, 1985

Country Lawyer and Other Stories for the Screen / edited by Louis Daniel Brodsky and Robert W. Hamblin. – Jackson (Miss.) : University Press of Mississippi, 1987. – Vsebina: The Country Lawyer ; The Damned Don't Cry ; The Life and Death of a Bomber

Stallion Road : Screenplay / edited by Louis Daniel Brodsky and Robert W. Hamblin. – Jackson : University Press of Mississippi, 1989

PROZA

Soldier's Pay. – New York : Boni & Liveright, 1926

Mosquitoes. –  New York : Boni & Liveright, 1927

Sartoris. – New York : Harcourt, Brace & Co., 1929. – Močno skrajšana verzija romana, ki je bil v izvirnem obsegu izdan mnogo kasneje pod nasl. Flags in the Dust (New York : Random House, 1973)

The Sound and the Fury. – New York : J. Cape ; H. Smith, 1929

As I Lay Dying. – New York : J. Cape : H. Smith, 1930

Idyll in the Desert. – New York : Random House, 1931

Sanctuary. – New York : J. Cape : H. Smith, 1931. – Izšle tudi popravljene izd.:  Sanctuary . – New York : Random House, 1958 ;  Sanctuary : The Original Text / edited by Noel Polk. – New York : Random House, 1981 ; Sanctuary : The Corrected Text. – New York : Vintage Books, 1983

These 13 : Stories. – New York : J. Cape : H. Smith, 1931. – Vsebina: Victory ; Ad Astra ; All the Dead Pilots ; Crevasse ; Red Leaves ; A Rose for Emily ; A Justice ; Hair ; That Evening Sun ; Dry September ; Mistral ; Divorce in Naples ; Carcassonne

Light in August. – New York : H. Smith & R. Haas, 1932

Miss Zilphia Gant. – Dallas : The Book Club of Texas, 1932

Salmagundi : and a poem by Ernest M. Hemingway. – Milwaukee : Casanova Press, 1932

Doctor Martino and Other Stories. – New York : H. Smith & R. Haas, 1934. – Vsebina: There Was A Queen ; Death Drag ; Smoke ; Beyond ; The Hound ; Leg ; Honor ; Elly ; Turnabout ; Fox Hunt ; Wash ; Black Music ; Mountain Victory

Pylon. – New York : H. Smith & R. Haas in London : Chatto & Windus, 1935

Absalom, Absalom! – New York : Random House, 1936

The Unvanquished.  – New York : Random House, 1938

The Wild Palms. – New York : Random House, 1939

The Hamlet. – New York : Random House, 1940

Go Down, Moses and Other Stories. – New York : Random House, 1942. – Vsebina: Was ; The Fire and the Hearth ; Pantaloon in Black ; The Old People ; The Bear ; Delta Autumn ; Go Down, Moses

Three Famous Short Novels. – New York : Random House, 1942. – Vsebina: Spotted Horses ; Old Man ; The Bear

The Portable Faulkner / edited by Malcolm Cowley. – New York : The Viking Press, 1946. – Vsebuje kratke zgodbe in odlomke iz romanov. – 1967 izšla predelana izdaja. – Izšlo tudi kot: The Essential Faulkner / edited by Malcolm Cowley. – London : Chatto & Windus, 1967

Intruder in the Dust. – New York : Random House, 1948

Knight's Gambit. – New York : Random House, 1949

Collected Stories. – New York : Random House, 1950. – Vsebina: Barn Burning ; Shingles for the Lord ; The Tall Men ; A Bear Hunt ; Two Soldiers ; Shall Not Perish ; A Rose for Emily ; Centaur in Brass ; Dry September ; Death Drag ; Elly ; Uncle Willy ; Mule in the Yard ; That Will Be Fine ; That Evening Sun ; Red Leaves ; A Justice ; A Courtship ; Lo! ; Ad Astra ; Victory ; Crevasse ; Turnabout ; All the Dead Pilots ; Wash ; Honor ; Dr. Martino ; Fox Hunt ; Pennsylvania Station ; Artist at Home ; The Brooch ; My Grandmother Millard ; Golden Land ; There Was a Queen ; Mountain Victory ; Beyond ; Black Music ; The Leg ; Mistral ; Divorce in Naples ; Carcassonne

Notes on a Horsethief / decorations by Elisabeth Calvert. – Greenville (Miss.) : Levee Press, 1950

Mirrors of Chartres Street. – Minneapolis : Faulkner Studies, 1953. – Vsebina: Chance ; Mirrors of Chartres Street ; Damon and Pythias Unlimited ; Home ; Cheest ; Out of Nazareth ; The Kingdom of God ; The Rosary ; The Cobbler ; Sunset ; The Kid Learns

A Fable. – New York : Random House, 1954

The Faulkner Reader : Selections from the Works of William Faulkner. – New York : Random House, 1954. – Vsebina: Nobel Prize Address ; The Sound and the Fury ; The Bear ; Old Man ; Spotted Horses ; A Rose for Emily ; Barn Burning ; Dry September ; That Evening Sun ; Turnabout ; Shingles for the Lord ; A Justice ; Wash ; An Odor of Verbena ; Percy Grimm ; The Courthouse

Big Woods / decorations by Edward Shenton. – New York : Random House, 1955. – Vsebina: The Bear ; The Old People ; A Bear Hunt ; Race at Morning

Faulkner's County : Tales of Yoknapatawpha County. – London : Chatto & Windus, 1955

Jealousy and Episode : Two Stories. – Minneapolis : Faulkner Studies, 1955

The Town. – New York : Random House, 1957

New Orleans Sketches / introduction by Carvel Collins. – New Brunswick (N. J.) : Rutgers University Press, 1958. – Vsebina: New Orleans ; Mirrors of Chartres Street ; Damon and Pythias Unlimited ; Home ; Jealousy ; Cheest ; Out of Nazareth ; The Kingdom of God ; The Rosary ; The Cobbler ; Chance ; Sunset ; The Kid Learns ; The Liar ; Episode ; Country Mice ; Yo Ho and two Bottles of Rum 

The Mansion. – New York : Random House, 1959

Selected Short Stories. – New York : The Modern Library, 1961. – Vsebina: Turn About ; Lo! ; Barn Burning ; A Mountain Victory ; There Was a Queen ; Beyond ; Race at Morning ; A Rose for Emily

The Reivers : A Reminiscence. – New York : Random House, 1962

The Wishing Tree / illustrations by Don Bolognese. – New York : The Modern Library, 1964

Flags in the Dust / edited and with an introduction by Douglas Day. – New York : Random House, 1973

Uncollected Stories of William Faulkner / edited by Joseph Blotner. – New York : Random House, 1979. – Vsebina: Ambuscade ; Retreat ; Raid ; Skirmish at Sartoris ; The Unvanquished ; Vendée ; Fool About a Horse ; Lizards in Jamdhyd's Courtyard ; The Hound ; Spotted Horses ; Lion ; The Old People ; A Point of Law ; Gold Is Not Always ; Pantaloon in Black ; Go Down, Moses ; Delta Autumn ; The Bear ; Race at Morning ; Hog Pawn ; Nympholepsy ; Frankie and Johnny ; The Priest ; Once Aboard the Lugger I ; Once Aboard the Lugger II ; Miss Zilphia Gant ; Thrift ; Idyll in the Desert ; Two Dollar Wife ; Afternoon of a Cow ; Mr. Acarius ; Sepulture South: Gaslight ; Adolescence ; Al Jackson ; Don Giovanni ; Peter ; Moonlight ; The Big Shot ; Dull Tale ; A Return ; A Dangerous Man ; Evangeline ; A Portrait of Elmer ; With Caution and Dispatch ; Snow

Elmer/ edited by Dianne Cox ; with a foreword by James B. Meriwether. – Northport (Ala.) : Seajay for Mississippi Quarterly, 1983

Father Abraham / edited by James B. Meriwether ; with wood engravings by John DePol. – New York : Random House, 1983

Novels. – New York : The Library of America, 1985-2006. – 5 zv. – Vsebina: Novels 1926-1929: Soldier'sPay ; Mosquitoes ; Flags in the Dust ; The Sound and the Fury. – 2006 ; Novels 1930-1935: As I Lay Dying ; Sanctuary ; Light in August ; Pylon. – 1985 ; Novels 1936-1940: Absalom, Absalom! ; The Unvanquished ; If I Forget Thee, Jerusalem [The Wild Palms] ; The Hamlet. – 1990 ; Novels 1942-1954: Go Down, Moses ; Intruder in the Dust ; Requiem for a Nun ; A Fable. – 1994 ; Novels 1957-1962: The Town ; The Mansion ; The Reivers. – 1999

DRUGO
I Decline to Accept the End of Man : Acceptance Speech of William Faulkner upon Receipt of the Nobel Prize for Literature at Stockholm, Sweden, December 14, 1950. – Rochester (N. Y.) : Press of the Good Mountain, 1951

Faulkner at Nagano/ edited by Robert A. Jelliffe. – Tokyo : Kenkyusha, 1956

Faulkner in the University : Class Conferences at the University of Virginia 1957-1958 / edited by Frederick L. Gwynn and Joseph Blotner. – Charlottesville : University of Virginia Press, 1959

Early Prose and Poetry : With Illustrations / compilation and introduction by Carvel Collins. – Boston (Mass.) : Little, Brown & Co., 1962

Faulkner at West Point / edited by Joseph L. Fant and Robert Ashley. – New York : Random House, 1964

The Faulkner-Cowley File : Letters and Memoirs 1944-1962 / edited by Malcolm Cowley. – London : Chatto & Windus, 1966

Essays, Speeches & Public Letters. – London : Chatto & Windus, 1967

Lion in the Garden : Interviews with William Faulkner 1926-1962 / edited by James B. Meriwether and Michael Millgate. –  New York : Random House, 1968

A Faulkner Miscellany / edited by James B. Meriwether. – Jackson (Miss.) : University of Mississippi Press, 1974. – Vsebuje kritiške prispevke o Faulknerjevem delu in njegova do tedaj še neobjavljena dela: And Now What's To Do ; Nympholepsy ; An Introduction to The Sound and the Fury ; A Note on A Fable ; Faulkner's Speech of Acceptance for the Andres Bello Award, Caracas 1961 

Selected Letters of William Faulkner / edited by Joseph Blotner. – Franklin Center (Pa.) : Franklin Library, 1976

Thinking of Home: William Faulkner’s Letters to His Mother and Father 1918-1925 / edited by James G. Watson. – New York : W. W. Norton, 1992

Conversations with William Faulkner / edited by M. Thomas Inge. – Jackson (Miss.) : University Press of Mississippi, 1999

Prevodi v slovenščino

Rože za Emilijo / prevedel Božidar Pahor.  V: Beseda. – ISSN 1580-8602. – Letn. 1 (1951/1952). – Prevod dela: A Rose for Emily

Svetloba v avgustu / [prevedla Mira Mihelič]. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 1952. – Prevod dela: Light in August

Rekviem za vlačugo
/ prevedel Janko Moder. – Celje : Slovensko ljudsko gledališče, [1958]. – Strojep. avtogr. – Prevod dela: Requiem for a Nun

Divje palme : roman
/ [prevedel Herbert Grün]. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1959. – (Moderni roman ; [6]). – Prevod dela: The Wild Palms

Svetloba v avgustu
/ [prevedla Mira Miheličeva ; uvodno študijo napisal Janko Kos]. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1966. – (Zbirka Sto romanov ; 23). – Prevod dela: Light in August

Ne moti prahu
/ [prevedel Janko Moder]. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1967. – (Zbirka Kiosk ; 66). – Prevod dela: Intruder in the Dust

Zlikovci : roman
/ [prevedla Vera Boštjančič-Turk]. – Ljubljana : Prešernova družba, 1968. – (Ljudska knjiga ; 97). – Prevod dela: The Reivers

Absalom, Absalom!
/ [prevedel Janko Moder ; spremno besedo napisal Mirko Jurak]. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1979. – (Nobelovci ; 55). – Prevod dela: Absalom, Absalom!

Krik in bes
/ [prevedel Janko Moder ; spremna beseda Mirko Jurak]. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 1985. – (Ameriški roman). – Prevod dela: The Sound and the Fury

Svetišče
/ [prevedel Vladimir Pivko]. – 1. izd. – Maribor : Obzorja, 1986. – (Nova Obzorja ; 131). – Prevod dela: Sanctuary

Svetloba v avgustu
/ [prevedla Mira Mihelič ; uvodno študijo napisal Janko Kos]. – 2. natis. -  Ljubljana : Cankarjeva založba, 1987. – (Zbirka Sto romanov). – Prevod dela: Light in August

Zlikovci : roman
/ William Faulkner ; [prevedla Vera Boštjančič-Turk]. – Ljubljana : Prešernova družba, 1989. – (Zakladnica uspešnic Prešernove družbe). – Prevod dela: The Reivers

V smrtni uri
/ [prevedel Srečko Fišer ; spremno besedo napisal Andrej Blatnik]. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1996. – (Knjižnica Kondor ; zv. 278). – Prevod dela: As I Lay Dying
 

Kritiški odzivi na Slovenskem

KOS, Janko: William Faulkner: Svetloba v avgustu. V: Svetloba v avgustu / William Faulkner. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1966. – (Zbirka Sto romanov ; 23). – Str. 5-42.

KRALJ, Vladimir: William Faulkner, Requiem za vlačugo. – O uprizoritvi drame Requiem za vlačugo (Requiem for a Nun), Eksperimentalno gledališče v Ljubljani. V: Naša sodobnost. – ISSN 1318-3397. – Letn. 60, št. 8/9, str. 855-857.

ŠUKLJE, Rapa: William Faulkner - glasnik ameriškega juga. - Ljubljana : Prosvetni servis, 1965. - (Umetnost in kultura ; 52)

PRELOG-BELŠAK, Vida: William Faulkner: Sartoris, The Hamlet, The Unvanquished. – Ljubljana : [V. Prelog-Belšak], 1966. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

MIJATOVIĆ, Tatjana: The Individual and Community Values in Faulkner's Soldier's Pay, Mosquitoes, Sartoris, and The Sound and the Fury. – Ljubljana : [T. Mijatović], 1973. – Mentor Mirko Jurak. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

ZAJC, Marija: The Picture of the South in W. Faulkner's Sartoris, The Unvanquished, The Hamlet. – Ljubljana : [M. Zajc], 1973. – Mentor prof. Eckley. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

ŠTEMBERGER, Jelka: The American Civil War in Margaret Mitchell's Gone with the Wind, William Faulkner's The Unvanquished, and Stephen Crane's The Red Badge of Courage. – Ljubljana : [J. Starešinič], 1975. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

BUFON-ČAKARDIČ, Alenka: The Novel of Success : Benjamin Franklin: The Autobiography, William Faulkner: Absalom, Absalom!, F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby. – Ljubljana : [A. Bufon-Čakardič], 1976. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

VRABEC, Peter: Faulkner's Tragic Heroes. – Ljubljana : [P. Vrabec], 1976. – Mentorica Meta Grosman. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

ČEBULAR, Breda: Faulkner's Short Stories. – Ljubljana : [B. Čebular], 1977. – Mentor Mirko Jurak. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

MUNDA, Jože: Faulkner pri nas. V: Absalom, Absalom! / William Faulkner. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1979. - (Nobelovci ; 55). – Str. 396-398.

JURAK, Mirko: Spremna beseda o avtorju. V: Absalom, Absalom! / William Faulkner. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1979. - (Nobelovci ; 55). – Str. 377-395.

UMEK-MILIČIĆ, Alenka: American South in William Faulkner: Light in August and William Styron: Lie down in Darkness. – Ljubljana : [A. Umek-Miličić], 1981. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

JURAK, Mirko: William Faulkner. V: Od Shakespeara do naših sodobnikov / Mirko Jurak. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete : Partizanska knjiga, 1983. - Str. 24-30.

JURAK, Mirko: Faulknerjev Krik in bes. V: Krik in bes / William Faulkner. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 1985. – (Ameriški roman). – Str. 329-341.

KOS, Janko: William Faulkner: Svetloba v avgustu. V: Svetloba v avgustu / William Faulkner. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 1987. – (Zbirka Sto romanov). – Str. 5-42.

STAREŠINIČ, Angela B: William Faulkner: Light in August – Virginia Woolf: To the Lighthouse. – Ljubljana : [A. B. Starešinič], 1990. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

KARIM RODOŠEK, Ljubica: "Imam leseno škatlo in v njej ogromno nedokončanih zgodb" : neobjavljeni pismi Williama Faulknerja / [spremni tekst in prevod] Ljubica Rodošek. - Z avtoričinim prevodom obeh pisem. V: Delo. - ISSN 0350-7521. - 33, št. 6 (9. jan.1992), str. 16.

SBIL NOVAK, Irena: The Disintegration of Southern Tradition in Faulkner's Novels The Sound and the Fury and Sanctuary. – Ljubljana : [I. Sbil Novak], 1995. – Mentorica Jerneja Petrič. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

BLATNIK, Andrej: William Faulkner in zgodba o želji / Andrej Blatnik. V: V smrtni uri / William Faulkner. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1996. - (Knjižnica Kondor ; zv. 278). - Str. 213-232.

KOVAČIČ, Lojze
: Deset knjig za samotni otok. (3), Beckett, Faulkner. V: Delo. - ISSN 0350-7521. – Leto 39, št. 292 (18. dec. 1997), str. 15.

KOMERIČKI, Alenka: Turbulences of the Twentieth Century Caused Similarities between William Faulkner's Light in August and Franz Kafka's The Metamorphosis : diplomska naloga. - Maribor : [A. Komerički], 1998. – Mentor Victor Kennedy. – Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za anglistiko

KOŽELJ, Karlina: Alienation from Society and its Meaning in Faulkner's Novel Light in August : diplomsko delo. - Slovenske Konjice : [K. Koželj], 1998. – Mentor Igor Maver. – Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za anglistiko

MATIJEVIČ, Lucija: Aspects of Grotesque in Modern Southern Writing : diplomsko delo. - Maribor : [L. Matijevič], 1999. – Mentor Victor Kennedy. –  Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za anglistiko

SMAJLA, Tilen: Narrative Techniques in William Faulkner's Novels Light in August and The Sound and the Fury : angleška diplomska naloga. - Ljubljana : [T. Smajla], 1999. – Mentor Igor Maver. – Dipl. delo-B, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

MAROLT, Andreja: The North and the South Pole of Human Existence : Ernest Hemingway: The Sun also Rises, William Faulkner: Soldier's Pay : diplomsko delo. - Ljubljana : [A. Marolt], 2000. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

JURAK, Mirko: Tragika modernega človeka v romanu Williama Faulknerja Krik in bes / Mirko Jurak.
V: Ameriška proza / Mirko Jurak, Jerneja Petrič (ur.). - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. - (Razprave Filozofske fakultete). - Str. 53-60.

JURAK, Mirko: William Faulkner : pripovedna tehnika kot izraz bivanjske problematike / Mirko Jurak.
V: Ameriška proza / Mirko Jurak, Jerneja Petrič (ur.). - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. - (Razprave Filozofske fakultete). - Str. 45-52.

KERSNIK, Zdenka: William Faulkner - Light in August & William Styron - Lie down in Darkness : Relationship within a Family and Community and their Destruction in the Traditional South : diplomska naloga. - Ljubljana : [Z. Kersnik], 2002. – Mentorica Jerneja Petrič. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

SEIDL, Brigita: Faulknerjeva  Svetloba v avgustu kot moderni roman : diplomsko delo. - Maribor : [B. Seidl], 2004. – Mentorica Darja Pavlič. – Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za slovanske jezike in književnosti

BAVEC, Nataša: Tradicionalni in sodobni modeli zgodovinskega romana : doktorska disertacija. - Ljubljana : [N. Bavec], 2008. - Mentor Tomo Virk. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

INTIHAR Klančar, Nataša: Slovene Reactions to William Faulkner's Writing. - Nasl. povzetka: Slovenski odzivi na pisanje Williama Fauknerja. V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 41, št. 1/2 (2008), str. 13-23.

INTIHAR Klančar, Nataša: Demitologizacija ameriškega juga v književnih delih Williama Faulknerja : doktorska disertacija. - Ljubljana : [N. Intihar Klančar], 2009. - Mentor Igor Maver, somentor Mirko Jurak. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Interdisciplinarni program Ameriške študije

POTRČ, Julija: Kratka zgodba Williama Faulknerja : magistrsko delo. - Ljubljana : [J. Potrč], 2010. -
Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski program Ameriške študije

RUTAR, Melita: William Faulkner:  As I Lay Dying and William Styron: Lie Down in Darkness : The Destruction of a Southern Family as a Symbol of the Decaying American South : diplomsko delo.  - Ljubljana : [M. Rutar], 2010. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

ŠIVIC, Romana: Sodobni roman ameriškega Juga v angleščini : magistrsko delo. - Ljubljana : [R. Šivic], 2010. - Mentor Igor Maver, somentor Mirko Jurak. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski program Ameriške študije

INTIHAR Klančar, Nataša
: Faulkner's Southern Belle - Myth or Reality?. - Nasl. povzetka: Faulknerjeva "Southern belle" - mit ali resničnost?. V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - [Letn.] 44, [št.] 1/2 (2011), str. 47-57, 162-163.

ZUPANČIČ, Aleksandra: The Concept of Time in William Faulkner's The Sound and the Fury and Absalom, Absalom! = Koncept časa v delih Krik in bes in Absalom, Absalom! Williama Faulknerja : diplomsko delo. - Ljubljana : [A. Zupančič], 2012. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Na vrh strani