Vsebinska analiza (6XX)

610 - proste vsebinske oznake

Če v polju 610 navajamo predmetne oznake v tujem jeziku, je priporočljivo, da v ponovljenem polju 610 navedemo tudi predmetne oznake v slovenskem jeziku.