2001 V. S. Naipaul

V.S. Naipaul

Kratka biografska oznaka
Spletne povezave
Izbrana bibliografija

        VIDIADHAR SURAJPRASAD NAIPAUL

* 17. 8. 1932 Chaguanas (Trinidad in Tobago)

V. S. Naipaul se je rodil indijskim staršem bramanske kaste na otoku Trinidad (in Tobago) v Karibskem morju in je, za razliko od mnogih drugih prebivalcev otoka, ki so jih Britanci v času imperija pripeljali iz Indije, da bi delali v težkih razmerah za borno plačilo na plantažah trsa, odraščal v izrazito hindujskem okolju. Prav hindujsko diasporo na rodnem Trinidadu pisatelj često smeši v svojih znanih romanih s precejšnjo mero humorja, na primer Maser mistik (The Mystic Masseur, 1957) in Hiša za gospoda Biswasa (A House for Mr. Biswas, 1961). Po šolanju v Oxfordu v Veliki Britaniji tam sedaj tudi živi. Prejel je mnoge literarne nagrade in priznanja, postal je tudi vitez britanskega imperija. Kritika ga opredeljuje kot postkolonialnega in tudi kot transkulturnega britanskega pisatelja, ki se je sprva zgledoval po Josephu Conradu. Naipaul je zaslovel s svojim romanom Uganka prihoda (The Enigma of Arrival, 1987), z elegično, delno avtobiografsko ubeseditvijo postkolonialne Anglije, ki je po razpadu imperija, kot nostalgično opaža protagonist dela, izgubila svojo homogenost, urejenost in ki se stalno neopazno spreminja. V mnogočem nasprotnih pogledov od svojega literarnega sodobnika s Karibov Dereka Walcotta, predvsem kar zadeva po Naipaulovem mnenju negativne posledice  migracije, je Naipaul v svojih romanih, zgodbah, esejih ter potopisih kritičen do novih postkolonialnih družb in izrazito polemičen do sodobne indijske družbe, islamske vere in afriške realnosti, zaradi česar ima številne kritike, med katerimi je bil tudi vplivni teoretik Edward Saïd. /IM/

Spletne povezave

Galerija

 V. S. Naipaul

Fotografije s podelitve Nobelove nagrade

Videoposnetki

Predavanje ob prejemu Nobelove nagrade
Slavnostna podelitev Nobelove nagrade
Govor s slavnsotne večerje ob prejemu Nobelove nagrade
Intervju z V. S. Naipaulom (Copyright © Nobel Web AB 2001)

Druge zanimive povezave

Intervju z V. S. Naipauolom (New Republic)
Intervju z V. S. Naipaulom (The Paris Review, 1998)
Intervju z V. S. Naipaulom (Literary Review)
V. S. Naipaul (The Guardian)
V. S. Naipaul (The British Council)
 

Izbrana bibliografija

Originalne izdaje

PROZA

The Mystic Masseur
. – London: A. Deutsch, 1957

The Suffrage of Elvira. – London : A. Deutsch, 1958

Miguel Street. – London: A. Deutsch, 1959

A House for Mr Biswas. – London: A. Deutsch, 1961

Mr. Stone and the Knights Companion. – London: A. Deutsch, 1963

A Flag on the Island. – London: A. Deutsch in New York : Macmillan, 1967

The Mimic Men. – London : A. Deutsch, 1967

In a Free State. – London: A. Deutsch in New York : A. A. Knopf, 1971

Guerrillas. – London: A. Deutsch in New York : A. A. Knopf, 1975

India : A Wounded Civilization. – London: A. Deutsch in New York : A. A. Knopf, 1977

A Bend in the River. – London: A. Deutsch in New York : A. A. Knopf, 1979

A Congo Diary. – Los Angeles : Sylvester & Orphanos, 1980

The Enigma of Arrival. – London : Viking in New York : A. A. Knopf, 1987

A Way in the World. – London : W. Heinemann, 1994

Reading and Writing : A Personal Account. – New York : New York Review of Books, 2000

Half a Life. – London: Picador in New York : A. A. Knopf, 2001

The Writer and the World : Essays / introduced and edited by Pankaj Mishra. – London : Picador in New York : A. A. Knopf, 2002

Literary Occasions : Essays / introduced and edited by Pankaj Mishra. – London : Picador in New York : A. A. Knopf, 2003

Magic Seeds. – London : Picador in New York : A. A. Knopf, 2004

Vintage Naipaul. – New York : Vintage Books, 2004

A Writer's People : Ways of Looking and Feeling. – London : Picador, 2007

The Masque of Africa : Glimpses of African Belief. – New York : A. A. Knopf  in London : Picador, 2010

Collected Short Fiction. – New York : A. A. Knopf, 2011


DRUGO


The Middle Passage : Impressions of Five Societies – British, French and Dutch in the West Indies and South America
. – London : A. Deutsch, 1962

An Area of Darkness. – London : A. Deutsch, 1964

The Loss of El Dorado : A History. – London : A. Deutsch, 1969

The Overcrowded Barracoon and Other Articles. – London : A. Deutsch, 1972

The Return of Eva Peron, with The Killings in Trinidad. –New York : A. A. Knopf, 1980

Among the Believers : An Islamic Journey. – London : A. Deutsch in New York : A. Knopf, 1981

East Indians in the Caribbean : Colonialism and the Struggle for Identity : Papers Presented to a Symposium on East Indians in the Caribbean, The University of the West Indies, June, 1975 / with an introduction by V.S. Naipaul.  – Millwood (N.Y.) : Kraus International Publications, 1982

Finding the Center : Two Narratives .  - New York : A. A. Knopf  in London : A. Deutsch, 1984

A Turn in the South. – New York : A. A. Knopf, 1989

India : A Million Mutinies Now. – London : W. Heinemann, 1990

Bombay : A Gateway of India.New York : Aperture, 1994

Beyond Belief : Islamic Excursions among the Converted Peoples. – London : Little, Brown, 1998

Letters Between A Father and Son. – London : Little, Brown, 1999

Between Father and Son : Familiy Letters. – New York : A. A. Knopf, 2000

India : A Wounded Civilization. – New York : Vintage Books, 2003


Prevodi v slovenščino

Posnemovalci : [roman] / [prevedel Jože Fistrovič]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1976. – Prevod dela: The Mimic Men

Maser mistik / prevedla Miriam Drev. – Radovljica : Didakta, 2002. – (Zbirka Nobelovi nagrajenci). – Prevod dela: The Mystic Masseur

Knjige tu, knjige tam, knjige, če pogledaš stran / [prevod in uvod] Miriam Drev. - Vsebuje uvod in odlomek iz knjige Maser mistik. - V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 44, št. 271 (25. nov. 2002) = Književni listi. - ISSN 1580-7592 (25. nov. 2002), str. 6.

Maska Afrike : utrinki afriškega verovanja / [prevedel Aljaž Kovač]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012. – (Zbirka S poti). – Prevod dela: The Masque of Africa

 

Kritiški odzivi

DETELA, Lev: Iz "majhnosti kolonializma" hoče vedno znova na veliko pot : pisatelj kot - knjigovodja propada vrednot. - O delu pisatelja Vidiadharja Surajprasada Naipaula. - V: Delo. - ISSN 0350-7521. – Leto 36, št. 126 (2. jun. 1994), str. 14-15.

NAIPAUL, Vidiadhar Surajprasad: Spreobrnjenec mora uničiti svojo preteklost : V. S. Naipaul, Nobelovec. - V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 43, št. 289 (15. dec. 2001) = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007 (15. dec. 2001), str. 26-27.

HORVAT, Marjan: Književniki izseljenci v iskanju etnonacionalnih identitet : možnost vzpostavitve post-etnonacionalnih identitet med sodobnimi pisatelji izseljenci ob primerjalni analizi izbranih literarnih del Publija Ovidija Nazona, Vidiadharja Surajprasada Naipaula in Nodarja Djindjihašvilija : diplomsko delo. - Ljubljana : [M. Horvat], 2003. - Mentorja Tomo Virk, Rudi Rizman. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

MAVER, Igor: V. S. Naipaul med Trinidadom, Veliko Britanijo in Indijo : britanski transkulturni pisatelj ali karibski postkolonialni enfant terrible?. - V: Angleška poezija in proza / Mirko Jurak, Igor Maver. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2005. - (Razprave Filozofske fakultete). - Str. 203-226.

ARNUŠ, Ramona: History, autobiography & the post-colonial in V. S. Naipaul`s Half a life : diplomsko delo. - Maribor : [R. Arnuš], 2009. – Mentorica Michelle Gadpaille. – Dostopno tudi na: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=9879. - Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

NEŽMAH, Bernard: V. S. Naipaul, Maska Afrike ... Izd. Cankarjeva založba, Ljubljana 2012. Ocena. - V: Mladina. - ISSN 0350-9346. - [Št.] 33 (17. avg. 2012), str. 62.

KERSNIK, Matevž: Prevajanje sestandardne angleščine v romanih Beli zobje, Ljubljena in Maser mistik : magistrsko delo. - Ljubljana : [M. Kersnik], 2013. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

URH, Barbara:
Razdvojenost junakov v književnih delih V. S. Naipaula : magistrsko delo. - Ljubljana : [B. Urh], 2013. - Mentor Igor Maver, somentor Mirko Jurak. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Podiplomski program Književnosti v angleščini

 

Na vrh strani