Vprašanja in odgovori

Tu navajamo vprašanja, ki jih je OHK poslala Komisiji za katalogizacijo, NUK-u ali IZUM-u, ter odgovore nanje. Razna katalogizacijska vprašanja in odgovore si lahko ogledate tudi na strani Komisije za katalogizacijo.

 1. Knjigi z istim avtorjem in naslovom, ujemajo se ISBN, kraj, založba in letnica. Razlikujeta se število strani (428 oz. 319) in velikost (ena 18 cm, druga 20 cm). Ali izdelamo dva zapisa ali enega?
 2. Pri ocenah testnih zapisov ob prehodu na C3/Katalogizacijo smo prejeli  mdr. taka navodila:
  V skladu z uveljavljeno prakso priporočamo vsebinski opis literarnih študij, ocen, poročil pri člankih v podpolje 610a in ne v podpolje 600x. Sintaksa: 610[a]Trdina, Janez: Bajke in povesti o Gorjancih; 610aTrdina, Janez: Kresna noč; 610[a]literarne študije
  Praksa pri stvarni obdelavi člankov je raba polj 610 in 600. Ne rabimo 607 ipd.
 3. Polje 600 izpolnjujemo, kadar gre za biografske vsebine. V takšnem primeru dodamo tudi 675a …929… ali pa pustimo obe podpolji prazni, če ne gre za obravnavo avtorja. /pri nas imamo pogosto primere (literarnih, lahko pa tudi jezikovnih ipd.) študij o delu ali posameznih delih posameznih avtorjev, biografske vsebine pa so ali niso vključene. Kako naj bi potem ustrezno vnesli take vsebine v polja 60X?/
  Je to res veljavna in sprejeta oz. obvezna praksa? Kje lahko vidimo tovrstna uradna pisna navodila? Pred leti smo dobivali ravno nasprotne popravke, češ da se obravnavanih avtorjev ne sme navajati v polju 610. Ne zdi se nam tudi smiselno, da bi pri sestavnih delih delali drugače kot pri monografskih publikacijah.  
 4. Vrstilni števnik in okrajšavo "st." za stoletje pišemo brez presledka, npr. 20.st. /ali še vedno obstajajo kakšne tehnične okoliščine, ki to zahtevajo? Mi pišemo v skladu s pravopisom, torej s presledkom/.
 5. V naslovu publikacije se pojavljajo posebni znaki (npr. znaki za trademark (™), registered trademark (®), copyright (©) ipd. Ali jih pri katalogizaciji upoštevamo?

 

 

 

1. Odgovor NUK 2. 1. 2017: Če se poleg višine hrbta razlikuje tudi število strani, v NUK-u naredimo nov zapis. Če je razlika le pri merah (npr. trdo vezana izdaja je včasih višja od broširane), v polju 215 navedemo višjo, v opombi pa zapišemo npr. Broš. izd. meri 19 cm.

2. Odgovor NUK 2. 1. 2017: Pripombe, ki ste jih prejeli ob oceni testnih zapisov ob prehodu na COBISS3, so bile mišljene predvsem kot priporočila za oblikovanje določenih predmetnih oznak. Na tak način oblikujemo vsebinske oznake za literarne študije, knjižne ocene ipd. v NUK-u v Oddelku Slovenska bibliografija. To so nam narekovale predvsem potrebe naših uporabnikov in večletna katalogizacijska praksa. V Vaši  knjižnici pa je seveda najbolje, da se ravnate po potrebah Vaših uporabnikov in uveljavljeni katalogizacijski praksi.

3. Odgovor NUK 2. 1. 2017: To velja tudi za izpolnjevanje polj 601-609 (gl. odgovor 2). Če je praksa Vaše knjižnice, da tudi pri člankih oblikujete strukturirane predmetne oznake in predmetne nize, in s tem izpolnjujete polja 601-609, potem s to prakso vsekakor nadaljujte. Tudi imena avtorjev navajajte v polju 600, vendar le, kadar članek vsebuje tudi biografske podatke o avtorju in boste tudi v polju 675 navedli vrstilec 929.

4. Odgovor NUK 2. 1. 2017: Glede presledka pri vrstilnem števniku in okrajšavi >st.< je za zdaj obveljalo, da lahko ohranimo prakso (lahko damo presledek ali pa ne). Jaz (Irena Kavčič, op. M. B.) zagovarjam uporabo presledka, ker ni razloga, da ne bi upoštevali pravopisa, kolegi v NUK pa ne želijo spreminjati prakse, vendar tudi ne nasprotujejo upoštevanju pravopisa (blok 6 je v domeni posameznih knjižnic in poenotenje naj ne bi bilo potrebno).

5. Odgovor IZUM 31. 3. 2017: Znakov za trademark (™), registered trademark (®), copyright (©) ipd. v naslov ne vnašamo, ampak jih izpustimo, tudi če so na voljo v naboru znakov. Opombe v takšnih primerih ne navajamo.

Primer:

 • na naslovni strani: The Gumby® books of letters
 • v zapisu: 2000_ a≠The ≠Gumby books of letters

Druge znake, ki so del naslova, nadomestimo z izpisano besedo v oglatem oklepaju. V polju 300 navedemo ustrezno opombo.

Primer:

 • na naslovni strani: I ♥ Paris
 • v zapisu: 2000_ a I [love] Paris                                  
  300_ _ aBeseda »love« je na nasl. str. ponazorjena s simbolom srca

Če naslov vsebuje le znak ali simbol, ga v polju 200 nadomestimo z izpisano besedo v oglatem oklepaju. V polju 300 navedemo opombo.

Primer:

 • na naslovni strani: ©
 • v zapisu: 2000_  a[Copyright]                                  
  300_ _
  aNasl. vsebuje le znak za copyright