Vpisni pogoji

Na magistrski študijski program Anglistika – enopredmetni pedagoški se lahko vpišejo kandidati, ki so končali:

 1. prvostopenjski program Anglistika, ovrednoten s 180 ECTS;
 2. katerega koli od drugih prvostopenjskih študijskih programov, ovrednotenih s 180 ECTS;
 3. prvostopenjski študijski program ovrednoten z 240 ECTS;
 4. nebolonjski študij Angleškega jezika in književnosti;
 5. ostale nebolonjske študijske programe.

Kandidati pod točko 2) se lahko vpišejo na drugostopenjski enopredmetni program Anglistika pod pogoji, navedenimi v alinejah a in b.

Kandidati pod točko 3) se lahko vpišejo pod pogoji, navedenimi v alineji c in d.

Kandidati pod točko 4) se lahko vpišejo pod pogoji, navedenimi v alineji e.

Kandidati pod točko 5) se lahko se vpišejo pod pogoji, navedenimi v alineji d. Pri tem se jim lahko priznajo dosedanji opravljeni izpiti v obsegu največ do 10 ECTS.

a) Študenti, ki so končali prvostopenjski študij tujejezikovne usmeritve (180 ECTS) morajo dodatno pridobiti še 30 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program.

b) Študenti, ki so končali kateri koli drug prvostopenjski študij (180 ECTS) morajo dodatno pridobiti še 60 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program.

c) Študenti, ki so končali prvostopenjski študij tujejezikovne usmeritve (240 ECTS) morajo dodatno pridobiti še 30 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program.

d) Študenti, ki so končali kateri koli drug prvostopenjski študij (240 ECTS) morajo dodatno pridobiti še 60 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program.

e) Študenti, ki so končali nebolonjski študij Angleškega jezika in književnosti, se lahko vpišejo v drugostopenjski študij. Pri tem se jim priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS. Odločitev o priznavanju opravljenih obveznosti sprejema kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno.

Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa - če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih:

Kandidati pod točko 1):

 • povprečna ocena na prvostopenjskem študiju: 35 %
 • ocena diplomskega izpita: 35 %
 • povprečna ocena iz angleškega jezika: 15 %
 • povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture: 15 %

Kandidati pod točko 2) in 3):

 • povprečna ocena na prvostopenjskem študiju: 25 %
 • ocena diplomske naloge / diplomskega izpita: 20 %
 • povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10–60 ECTS: 55 %

Kandidati pod točko 4):

 • povprečna ocena na dodiplomskem študiju: 35 %
 • ocena diplomske naloge: 35 %
 • povprečna ocena iz angleškega jezika: 15 %
 • povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture: 15 %

Kandidati pod točko 5):

 • povprečna ocena na dodiplomskem študiju: 25 %
 • ocena diplomske naloge: 20 %
 • povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS: 55 %