Vpisni pogoji

Na drugostopenjski enopredmetni študijski program Anglistika lahko vpišejo kandidati, ki so končali:

 1. prvostopenjski program Anglistika, ovrednoten s 180 KT;
 2. katerega koli od drugih prvostopenjskih študijskih programov, ovrednotenih s 180 KT;
 3. prvostopenjski študijski program ovrednoten z 240 KT;
 4. nebolonjski študij Angleškega jezika in književnosti;
 5. ostale nebolonjske študijske programe.

Kandidati pod točko 2) se lahko vpišejo na drugostopenjski enopredmetni program Anglistika pod pogoji, navedenimi v alinejah a in b.

Kandidati pod točko 3) se lahko vpišejo pod pogoji, navedenimi v alineji c in d.

Kandidati pod točko 4) se lahko vpišejo pod pogoji, navedenimi v alineji e.

Kandidati pod točko 5) se lahko se vpišejo pod pogoji, navedenimi v alineji d. Pri tem se jim lahko priznajo dosedanji opravljeni izpiti v obsegu največ do 10 KT.

a) Študenti, ki so končali prvostopenjski študij tujejezikovne usmeritve (180 KT) morajo dodatno pridobiti še 30 KT prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program.

b) Študenti, ki so končali kateri koli drug prvostopenjski študij (180 KT) morajo dodatno pridobiti še 60 KT prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program.

c) Študenti, ki so končali prvostopenjski študij tujejezikovne usmeritve (240 KT) morajo dodatno pridobiti še 30 KT prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program.

d) Študenti, ki so končali kateri koli drug prvostopenjski študij (240 KT) morajo dodatno pridobiti še 60 KT prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program.

e) Študenti, ki so končali nebolonjski študij Angleškega jezika in književnosti, se lahko vpišejo v drugostopenjski študij. Pri tem se jim priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT. Odločitev o priznavanju opravljenih obveznosti sprejema kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno.

V skladu s 121. členom statuta Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na študij za pridobitev izobrazbe izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Enakovrednost izobrazbe se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih:

Kandidati pod točko 1):

 • povprečna ocena na prvostopenjskem študiju: 35 %
 • ocena diplomskega izpita: 30 %
 • povprečna ocena iz angleškega jezika: 15 %
 • povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture: 15 %
 • bibliografija, nagrade in posebni dosežki: 5 %

Kandidati pod točko 2) in 3):

 • povprečna ocena na prvostopenjskem študiju: 25 %
 • ocena diplomske naloge / diplomskega izpita: 20 %
 • povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS: 50 %
 • bibliografija, nagrade in posebni dosežki: 5 %

Kandidati pod točko 4):

 • povprečna ocena na dodiplomskem študiju: 35 %
 • ocena diplomske naloge: 30 %
 • povprečna ocena iz angleškega jezika: 15 %
 • povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture: 15 %
 • bibliografija, nagrade in posebni dosežki: 5 %

Kandidati pod točko 5):

 • povprečna ocena na dodiplomskem študiju: 25 %
 • ocena diplomske naloge: 20 %
 • povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS: 50 %
 • bibliografija, nagrade in posebni dosežki: 5 %