Doc. dr. Frančiška Lipovšek

Podatki

Kabinet: 316
Telefon: 01 241 13 42
E-mail: Franciska.Lipovsek@ff.uni-lj.si

Govorilne ure v študijskem letu 2018/19
 
Govorilne ure v izpitnem obdobju:
 
Sre., 23. 1., 12.00 -13.30
Pet., 1. 2., 10.00-11.30
Pon., 4. 2., 9:00-10:30
Pon., 11. 2., 9.30-11.00
 
LETNI SEMESTER:
Sreda, 13:00-14:30
 
V skladu s 1. odstavkom 146. člena Statuta UL (UL RS, št. 22/2014) študente in študentke obveščam, da je vpogled v pisni izpit možen na prvih govorilnih urah, ki so razpisane po datumu objave rezultatov pisnega izpita. Morebitne spremembe govorilnih ur so objavljene na spletnih straneh Oddelka: www.anglistika.net v razdelku Osebje.
 
 
 

 

 

Nosilka predmetov

BAAngleška skladnja
BAAngleško oblikoslovje
BADiplomski izpit (dvopredmetni program)
BADiplomski izpit (enopredmetni program)
MAKognitivno jezikoslovje

V tem študijskem letu izvaja naslednje predmete:

BAAngleška skladnja
BAAngleško oblikoslovje
BADiplomski izpit (dvopredmetni program)
BADiplomski izpit (enopredmetni program)
BAPrevajanje v slovenščino
MAKognitivno jezikoslovje