Lekt. dr. Lara Burazer

Podatki

Kabinet: 314
Telefon: 01 241 13 40
E-mail: lara.burazer@guest.arnes.si

GU: 

Četrtek: 09:00-10:30

V skladu s 1. odstavkom 146. člena Statuta UL (UL RS, št. 22/2014) študente in študentke obveščam, da je vpogled v pisni izpit možen na prvih govorilnih urah, ki so razpisane po datumu objave rezultatov pisnega izpita. Morebitne spremembe govorilnih ur so objavljene na spletnih straneh Oddelka: www.anglistika.net v razdelku Obvestila.

Nosilka predmetov

BAJezik v rabi III
MAJezikovne zmožnosti (pedagoški študij, 1. & 2. semester)

V tem študijskem letu izvaja naslednje predmete:

BAJezik v rabi I
BAJezik v rabi II
BAStrokovni izbirni predmet: Ameriški kulturni modul (dvopredmetni program)
BAStrokovni izbirni predmet: Ameriški kulturni modul (enopredmetni program)
BAAmeriška družba in kultura
BAAmeriška družba in kultura (dvopredmetni program)