Red. prof. dr. Marjeta Vrbinc

Podatki

Kabinet: 316
Telefon: 01 241 13 42
E-mail: marjeta.vrbinc@ff.uni-lj.si

Govorilne ure v zimskem semestru 2019/20

četrtek, 10.15--11.00.

 

Vpogled v pisni izpit

V skladu s 1. odstavkom 146. člena Statuta UL (UL RS, št. 22/2014) študente in
študentke obveščam, da je vpogled v pisni izpit možen na prvih govorilnih urah,
ki so razpisane po datumu objave rezultatov pisnega izpita. Morebitne spremembe
govorilnih ur so objavljene na spletnih straneh Oddelka: www.anglistika.net v razdelku Osebje.

  

Nosilka predmetov

MALeksikografija
MAPrevajanje v angleščino (1. & 2. semester)
MAPrevajanje v angleščino (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
MATerminologija

V tem študijskem letu izvaja naslednje predmete:

BAPrevajanje v angleščino
MALeksikografija
MAPrevajanje v angleščino (1. & 2. semester)
MAPrevajanje v angleščino (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
MATerminologija