Red. prof. dr. Igor Maver

Podatki

Kabinet: 304
Telefon: 01 241 1334
E-mail: igor.maver@ff.uni-lj.si

Govorilne ure: ponedeljek 11.30 - 13.00 (zimski semester); ponedeljek 13.15 - 14.45 (letni semester)

V skladu s 1. odstavkom 146. člena Statuta UL (UL RS, št. 22/2014) študente in študentke obveščam, da je vpogled v pisni izpit možen na prvih govorilnih urah, ki so razpisane po datumu objave rezultatov pisnega izpita.

Nosilec predmetov

BAAngleška srednjeveška književnost 2015
BADramatika Williama Shakespeara 2015
BAStarejša ameriška književnost II
BAStrokovni izbirni predmet: Avstralski kulturni modul (dvodisciplinarni program)
BAStrokovni izbirni predmet: Avstralski kulturni modul (enopredmetni program) 2015
BAStrokovni izbirni predmet: Kanadski kulturni modul (dvodisciplinarni program)
BAStrokovni izbirni predmet: Kanadski kulturni modul (enopredmetni program) 2015
MAAnglofonska proza 20. stoletja (1. semester)
BAAvstralska družba in kultura (dvodisciplinarni program)
BAAvstralska družba in kultura 2015
BAAvstralska književnost 2015
BAKanadska družba in kultura (dvodisciplinarni program)
BAKanadska družba in kultura 2015
BAKanadska književnost 2015
BAPregled avstralske književnosti (dvodisciplinarni program)
BAPregled avstralske književnosti 2015
BAPregled kanadske književnosti (dvodisciplinarni program)
BAPregled kanadske književnosti 2015

V tem študijskem letu izvaja naslednje predmete:

BADramatika Williama Shakespeara 2015
MAAnglofonska proza 20. stoletja (1. semester)
BAAvstralska književnost 2015
BAPregled avstralske književnosti (dvodisciplinarni program)
BAPregled avstralske književnosti 2015
BAPregled kanadske književnosti (dvodisciplinarni program)
BAPregled kanadske književnosti 2015