Red. prof. dr. Igor Maver

Podatki

Kabinet: 304
Telefon: 01 241 1334
E-mail: igor.maver@ff.uni-lj.si

Govorilne ure: ponedeljek 11.30 - 13.00 (zimski semester); ponedeljek 13.15 - 14.45 (letni semester)

V skladu s 1. odstavkom 146. člena Statuta UL (UL RS, št. 22/2014) študente in študentke obveščam, da je vpogled v pisni izpit možen na prvih govorilnih urah, ki so razpisane po datumu objave rezultatov pisnega izpita.

Nosilec predmetov

BAAngleška srednjeveška književnost
BADramatika Williama Shakespeara
MAAnglofonska proza 20. stoletja

V tem študijskem letu izvaja naslednje predmete:

BADramatika Williama Shakespeara
BAStrokovni izbirni predmet: Avstralski kulturni modul (dvopredmetni program)
BAStrokovni izbirni predmet: Avstralski kulturni modul (enopredmetni program)
BAStrokovni izbirni predmet: Kanadski kulturni modul (dvopredmetni rogram)
BAStrokovni izbirni predmet: Kanadski kulturni modul (enopredmetni program)
MAAnglofonska proza 20. stoletja
BAAvstralska književnost
BAPregled avstralske književnosti
BAPregled avstralske književnosti (dvopredmetni program)
BAPregled kanadske književnosti
BAPregled kanadske književnosti (dvopredmetni program)