1993 Toni Morrison

Toni Morrison

Kratka biografska oznaka
Spletne povezave
Izbrana bibliografija

 TONI MORRISON

* 18. 2. 1931 Lorain, Ohio (ZDA)

Prestižno Nobelovo nagrado za književnost je ameriška pisateljica Toni Morrison prejela leta 1993 in s tem postala prva temnopolta nagrajenka, zaradi česar je bilo v marsikaterem medijskem poročilu njeno literarno mojstrstvo v začetku skorajda prezrto. Čeprav piše tudi dramatiko in se ukvarja z različnimi leposlovnimi in neleposlovnimi žanri, je vendarle znana predvsem po svojih romanih z močno feministično noto. V utemeljitvi Nobelove nagrade je zapisano, da »v romanih, ki jih karakterizirata vizionarska moč in poetičnost, [Toni Morrison] oživi  ključen vidik ameriške resničnosti«. Krešejo se mnenja, katero izmed njenih del je najboljše, za lovoriko pa se pogosto potegujejo romani Najbolj modre oči (The Bluest Eye, 1970), Sula (1973), Ljubljena (Beloved, 1987) in Jazz (1992). Toni Morrison tematsko izpostavlja nizkotnost suženjstva in stisko afriških Američanov  in v poetičnem jeziku odstira pogled na drugačno Ameriko. V pogosto spregledani noveli Domov (Home, 2012) Morrison omenja »obdobje, ki so ga bogati ljudje poimenovali depresija, oni [črnska skupnost] pa so ga imenovali  življenje«: avtorica tako jasno opominja, da je življenje v pomanjkanju za nekatere družbene skupine stalnica. /JB, prev. EK/

Spletne povezave

Galerija

Toni Morrison

Videoposnetki

Toni Morrison - Mini Biography
In Depth: Toni Morrison (intervju)
Toni Morrison in Claudia Brodsky (Cornell University)

Avdioposnetki

Druge zanimive povezave

 

Izbrana bibliografija

Originalne izdaje

POEZIJA

Five poems
/ silhouettes by Kara E. Walker.  - Las Vegas : Rainmaker Editions, 2002


DRAMATIKA

Desdemona
/ lyrics by Rokia Traoré ; with a foreword by Peter Sellars. - London : Oberon Books, 2012


PROZA

The Bluest Eye
. – New York : Holt, Rinehart & Winston, 1970

Sula. – New York : A. A. Knopf, 1973

Song of Solomon. – New York: A. A. Knopf, 1977

Tar Baby. – New York:  A. A. Knopf ; London : Chatto & Windus, 1981

Beloved. – New York: A. A. Knopf ; London : Chatto & Windus, 1987

Jazz. – New York: A. A. Knopf ; London : Chatto & Windus, 1992

Paradise. – New York: A. A. Knopf ; London : Chatto & Windus, 1998

Love. – New York: A. A. Knopf, 2003

A Mercy. – New York : A. A. Knopf, 2008

Home. – New York : A. A. Knopf, 2012


KNJIGE ZA OTROKE  (soavtor sin Slade Morrison)

The Big Box
. – New York : Hyperion/Jump at the Sun, 1999

The Book of Mean People. – New York : Hyperion Books for Children, 2002

The Lion or the Mouse?. – New York : Scribner, 2003

The Ant or the Grasshopper?. – New York : Scribner, 2003

The Poppy or the Snake?. – New York : Scribner, 2003

The Mirror or the Glass.  – New York : Scribner, 2004

Who’s got game? : Three Fables. -  New York : Scribner, 2007. – Vsebina: The Ant or the Grasshopper? ; The Lion or the Mouse? ; Poppy or the Snake?

Peeny Butter Fudge. – New York : Simon & Schuster Books for Young Readers, 2009

Little Cloud and Lady Wind. – New York : Simon & Schuster Books for Young Readers, 2010

The Tortoise or the Hare. – New York : Simon & Schuster Books for Young Readers, 2010

Please, Louise. – New York : Simon & Schuster Books for Young Readers, 2013


DRUGO

Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination
. – Cambridge (Mass.) ; London : Harvard University Press, 1992

The Dancing Mind : Speech Upon Acceptance of the National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters on the Sixth of November, Nineteen Hundred and Ninety-six. - New York : A. A. Knopf, 1996

Remember : The Journey to School Integration. – Boston : Houghton Mifflin, 2004

DANIELPOUR, Richard : Margaret Garner : Opera in Two Acts / libretto by Toni Morrison. - New York : Associated Music Publishers, 2005

What Moves in the Margin : Selected Nonfiction / edited and with an introduction by Carolyn C. Denard. – Jackson (Miss.) : University  Press of Mississippi, 2008

Toni Morrison : Conversations / edited by Carolyn C. Denard. – Jackson (Miss.) : University Press of Mississippi, 2008


UREDNICA


BITTEKER, Boris I
.: The Case for Black Reparations / edited by Toni Morrison. – New York : Random House, 1973

The Black Book / compiled by Middleton Harris … [et al.] ;  edited by Toni Morrison. – New York : Random House, 1974

Race-ing Justice, En-gendering Power : Essays on Anita Hill, Clarence Thomas, and the Construction of Social Reality / edited and with an introduction by Toni Morrison. – New York : Pantheon Books, 1992

NEWTON, Huey P.: To Die for the People : The Writings of Huey P. Newton / edited by Toni Morrison. - New York : Writers and Readers Pub., 1995. - Originaly published: New York : Random House, 1972

BAMBARA, Toni Cade: Deed Sightings and Rescue Missions : Fiction, Essays and Conversations / edited by Toni Morrison . – New York : Pantheon, 1996

Birth of a Nation’hood : Gaze, Script, and Spectacle in the O. J. Simpson Case / edited by Toni Morrison and Claudia Brodsky Lacour ; introduction by Toni Morrison. - New York : Pantheon Books, 1997

BALDWIN, James: Collected Essays / edited by Toni Morrison. - New York : The Library of America, 1998. – Vsebina: Notes of A Native Son ; Nobody Knows My Name ; The Fire Next Time ; No Name in the Street ; The Devil Finds Work ; Other Essays

BAMBARA, Toni Cade: Those Bones Are Not My Child / edited by Toni Morrison. – New York : Pantheon, 1999

Burn this Book : PEN Writers Speak Out on the Power of the Word / edited by Toni Morrison. - New York : HarperStudio, 2009

Prevodi v slovenščino

Salomonova pesem : roman / [prevedel Jože Stabej]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1980. – (Zbirka Helikon). – Prevod dela: Song of Solomon

Dediščina: Prednik kot načelo / prevedel Boštjan Leiler. - Prevedeno po: Toni Morrison: Rootedness, v Black women writers. - V: Literatura. - ISSN 0353-5622. – Letn. 5, št. 29 (1993), str. 67-71.

Jazz : 1992 : odlomka iz romana / prevedel Jože Stabej. - V: Literatura. - ISSN 0353-5622. – Letn. 5, št. 29 (1993), str. 61-66.

Ljubljena / [prevedel Jože Stabej ; spremna beseda Andrej Blatnik]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1993. - (Zbirka XX. stoletje). – Prevod dela: Beloved

Najbolj modre oči / prevedel Jože Stabej. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003.  – (Zbirka Zenit). – Prevod dela: The Bluest Eye

Ljubljena / [prevod Jože Stabej]. – Posebna izd. za Delo. – Ljubljana : Delo, 2004. – (Delova knjižnica Vrhunci stoletja ; 34). – Prevod dela: Beloved

Milost / prevedel Jože Stabej. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010. – Prevod dela: A Mercy

Domov / prevedel Jože Stabej. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 – Prevod dela: Home

Kritiški odzivi na Slovenskem

PETRIČ, Jerneja: Čarobni svet letošnje najuspešnejše pisateljice v ZDA. V: Delo. - ISSN 0350-7521. – Leto 30, št. 239 (13. okt. 1988), str. 14-15.

HRASTNIK, Nataša: Sodobne afroameriške pisateljice. V: Mentor. - ISSN 0351-367X. - Letn. 12, št. 1/2 (1991), str. 46-53.

KREK, Janez: Ni ženskih izjav. V: Problemi. Eseji. - ISSN 0353-4030. – 29, št. 1 (1991), str. 155-157 = Problemi. - ISSN 0555-2419. - 29, št. 1, str. 155-157.

PETRIČ, Jerneja: Up and Down in the World of War and Peace : Toni Morrison's Use of Tropes in Sula and Song of Solomon. V: Literature, Culture and Ethnicity / edited by Mirko Jurak. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 1992. - Str. 141-147.

BLATNIK, Andrej: Toni Morrison in iskanje afroameriške identitete. V: Ljubljena / Toni Morrison. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1993. - (Zbirka XX. stoletje). - Str. 307-321.

CHRISTIAN, Barbara: Skupnost in narava : romani Toni Morrison / prevedla Katarina Jerin. - Prevedeno iz knjige Barbare Christian Black Feminist Criticism; Perspectives on Black Women Writers. V: Literatura. - ISSN 0353-5622. - 5, št. 29 (1993), str. 78-91.

GERDEN, Maja: The Protagonist's Search for Identity in Toni Morrison's Sula and Alice Walker's The Color Purple : diplomska naloga. - Mentorica Jerneja Petrič. - Ljubljana : [M. Gerden], 1993. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanske jezike in književnosti

HRASTNIK, Nataša: Kontrapunkt jezika. - O romanih Toni Morrison. V: Razgledi. - ISSN 1318-0401. - Št. 24 (24. dec. 1993), str. 35.

LEILER, Ženja: Afroameriška ženska literatura? : Toni Morrison: Ljubljena. V: Razgledi. - ISSN 1318-0401. - Št. 21 (12. nov. 1993), str. 45.

MERŠOL, Mitja: Črno, žensko in doživeto - vrednote, ki osvobajajo : iz New Yorka o Nobelovi nagrajenki. - Toni Morrison - Nobelova nagrajenka za književnost 1993. V: Delo. - ISSN 0350-7521. – Leto 35, št. 239 (14. okt. 1993), str. 5.

MORRISON, Toni: Vse knjige so zame vprašanje : pogovor Billa Moyersa s Toni Morrison / prevedla in priredila Nataša Hrastnik. - Pogovor je bil objavljen v knjigi Billa Moyersa A world of ideas II. V: Literatura. - ISSN 0353-5622. - 5, št. 29 (1993), str. 72-77.

PETEK, Branka: Black Woman's Personality in Toni Morrison's Novels Sula and Beloved : diplomska naloga. - Mentorica Jerneja Petrič. - Ljubljana : [B. Petek], 1993. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanske jezike in književnosti

FEHER, Karmen: Motherhood and Quest for Self of Black Women in Toni Morrison's Beloved and Sula : diplomska naloga. - Ljubljana : [K. Feher], 1996. – Mentorica Jerneja Petrič . – Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanske jezike in književnosti

KOVAČIČ, Ksenija: The Role of the Community in The Bluest Eye, Sula, Song of Solomon and Beloved : diplomska naloga. - Maribor : [K. Kovačič], 1996. – Mentor Igor Maver. – Univ. v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za anglistiko

BURCAR, Lilijana: Characteristics Accompanying the Development of Afro-American Family from Slavery up to the Present Time as Seen in Toni Morrison's Beloved and The Bluest Eye : Traditional Patriarchal and Feminist Perspectives : angleška diplomska naloga. - Ljubljana : [L. Burcar], 1997. - Mentorica Jerneja Petrič. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

HRASTNIK, Nataša: Oblikovanje identitete v literaturi afroameriških pisateljic : Toni Morrison in Gloria Naylor : magistrsko delo. - Ljubljana : [N. Hrastnik], 1997. - Mentor Mirko Jurak. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

OVASKA, Tanja: The Problem of Identity in Toni Morrison's Tar Baby : angleška diplomska naloga. - Ljubljana : [T. Ovaska], 1997. – Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak. , Oddelek za germanske jezike in književnosti

DREV, Miriam: Zaseda v raju : najnovejši roman nobelovke Toni Morisson. - O romanu Paradise (Raj). V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 40, št. 301 (30. dec. 1998), str. 12.

KARANJAC, Blanka: The Journey from Narrative to Knowledge in Toni Morrison's The Bluest Eye, Sula and Beloved : angleška diplomska naloga. - Ljubljana : [B. Karanjac], 1998. – Mentorica Jerneja Petrič. – Univ. v Ljubljani,  Filozofska  fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

MALNAR, Nataša: The Emerging Woman in Toni Morrison's Sula and Alice Walker's The Color Purple : [diplomska naloga]. - Ljubljana : [N. Malnar], 1998. – Mentorica Jerneja Petrič. – Univ. v Ljubljani,  Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

PETEK, Polona: Analiza strukture in funkcije literarnega podobja v romanu Toni Morrison Beloved : diplomsko delo B. – Ljubljana : [P. Petek], 1998. – Mentor Evald Koren. – Študentska Prešernova nagrada za leto 1998. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

MEŠIČEK Špan, Alenka: Beloved in Paradise : Critical Perspectives on Past, Present and Future in Toni Morrison's Novels . - Ljubljana : [A. Mešiček], 2000. - Mentorica Jerneja Petrič. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

KOCIJANČIČ-Pokorn, Nike: Toni Morrison : od Najbolj modrih oči do Raja in preseganja rasne določenosti. V: Tretji dan. - ISSN 1318-1238. - Letn. 30, št. 4 (apr. 2001), str. 68-71.

PETRIČ, Jerneja: Starodavno izročilo v zgodnjih romanih Toni Morrison: Sula in Song of Solomon. V: Ameriška proza / Mirko Jurak, Jerneja Petrič (ur.). - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. - (Razprave Filozofske fakultete). - Str. 109-116.

BAH, Anita: Toni Morrison - Three Times a Woman : A Woman Writer, a Woman Protagonist and a Woman Reader : [diplomsko delo]. - Ljubljana : [A. Bah], 2002. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

MIDŽIĆ, Simona: Afriška preteklost in etnični elementi v romanih Toni Morrison : (The Bluest Eye, Sula, Song of Solomon) : magistrsko delo. - Ljubljana : [S. Midžić], 2002. - Mentor Mirko Jurak, somentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski študij,  Ameriške študije

ZABRET, Janja: Toni Morrison's Sula and Paradise : A Critical Evaluation : [diplomsko delo]. - Ljubljana : [J. Zabret], 2002. - Mentor Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

BABNIK, Gabriela: Toni Morrison: Najbolj modre oči. Prevedel Jože Stabej. Mladinska knjiga. V: Literatura. - ISSN 0353-5622. - Letn. 15, št. 142 (apr. 2003), str. 191-192.

JANŠE, Mateja: The Legacy of Slavery in Toni Morrison's Novels Beloved and Song of Solomon : diplomsko delo. - Ljubljana : [M. Janše], 2003. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

MIDŽIĆ, Simona: Responses to Toni Morrison's oeuvre in Slovenia. V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 36, št. 1/2 (2003), str. 49-61.

MLAKAR, Mojca: Scout's and Pecola's Quest for Identity in the Period Before WWII : [diplomsko delo] . - Ljubljana : [M. Mlakar], 2003. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

STREHAR, Urška: The Protagonist's Quest for Identity in Toni Morrison's  Sula and Song of Solomon : angleška diplomska naloga. - Ljubljana : [U. Strehar], 2003. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

DREV, Miriam: Glasnica svoje rase : o pisateljici Toni Morrison : Vrhunci stoletja 34. - Ob izidu knjige Ljubljena. - V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 46, št. 250 (27. okt. 2004), str. 13.

GUNA, Petra: Morrison's Beloved and Paradise : Human Cost of Slavery : diplomsko delo iz ameriške književnosti. - Zagorje : [P. Guna], 2004. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

HRASTNIK, Nataša: Hitrejše od razuma : Vrhunci stoletja 34 - Toni Morrison: Ljubljena. -  Ocena knjige. V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 46, št. 249 (26. okt. 2004), str. 9.

VOMBEK, Jasna: Črn vdor v belo otroško dušo v črnem telesu. V: Mentor . - ISSN 0351-367X. - Leto 25, št. 1-2 (2004), str. 107-108.

VUDLER, Vesna: Image of God in the Novels The Bluest Eye and The Color Purple : [diplomsko delo]. - Ljubljana : [V. Vudler], 2004. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

ČERNE, Staša: The Female Characters in Paule Marshall's Brown Girls, Brownstones and Toni Morrison's Tar Baby : The Maternal Problematic, Mythical Great Mother, and the Mother-Daughter Relationship : diplomska naloga. - Ljubljana : [S. Černe], 2005. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

DROBNIČ, Urška: Symbolism in Toni Morrison's The Bluest Eye and Ralph Ellison's Invisible Man : diplomsko delo. - Ljubljana : [U. Drobnič], 2005. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko

KAJZOVAR, Vladimir: Toni Morrison: Ljubezen : na knjižni polici. - Ocena romana, izd. Celjska Mohorjeva družba, 2005. V: Štajerski tednik. - ISSN 1581-6257. - Letn. 58, št. 92 (20. dec. 2005), str. 6.

MAHNIČ, Tjaša: Prevajanje črnske angleščine v romanu Najbolj modre oči Toni Morrison : diplomska naloga. - Ljubljana : [T. Mahnič], 2005. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

MAJDIČ, Eva: Prevajanje črnske angleščine pri Ljubljeni Toni Morrison in Nekaj vijoličastega Alice Walker : diplomsko delo. - Ljubljana : [E. Majdič], 2005. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

DREV, Miriam: Mrmranje ženskih glasov o ljubezni in mržnji : Toni Morrison, Ljubezen, prevedel Jože Stabej, Celjska Mohorjeva družba, Celje, 2005. - Ocena knjige. V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 48, št. 129 (7. jun. 2006), str. 15.

PRELOŽNIK, Veronika: Scars and their Meaning in Toni Morrison's Beloved and Paradise : diplomsko delo. - Šmartno ; [Ljubljana] : [V. Preložnik], 2006. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

VOMBEK, Jasna: Iskanje identitete v romanih Toni Morrison. V: Mentor. - ISSN 0351-367X. - Letn. 27, št. 4 (2006), str. 40-44.

BLATNIK, Tina: A Literary Analysis of the Mother - Daughter Relationship in Toni Morrison's The Bluest Eye and Sula : diplomsko delo. - Ljubljana : [T. Blatnik], 2007. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

GORNIK, Helena: The Quest for Identity in The Bluest Eye and Go Tell it on the Mountain : diplomsko delo. - Ljubljana : [H. Gornik], 2008. - Mentorica Jerneja Petrič. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

ČOKL, Nika: Kulturološko branje romanov Toni Morrison : skupnost, iskanje identitete, ženska : zaključno delo. - Koper : [N. Čokl], 2009. - Mentorica Aleksandra Schuller. - Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije Koper, Kulturni študiji in antropologija

PODLIPNIK, Jana: Naratološki vidiki v romanih Toni Morrison Najbolj modre oči in Ljubezen : diplomski seminar. - Kranj : [J. Podlipnik], dec. 2009. - Mentorica Vanesa Matajc. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

BOGATAJ, Matej: Toni Morrison: Milost : prevedel Jože Stabej. Celjska Mohorjeva družba, 2010. - Ocena knjige. V: Zvon. - ISSN 1408-645X. - Letn. 13, št. 5/6 (2010), str. 48.

AGREŽ, Maruška:  Characters and Events, Labeled as Good, Evil, Right and Wrong in Steinbeck's East of Eden and Morrison's Sula : diplomsko delo. - Ljubljana : [M. Agrež], 2011. - Mentorica Meta Grosman. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

LUKAN, Blaž: Zmenki na slepo : gledališče na Dunajskih slavnostnih tednih. V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 53, št. 123 (30. maj 2011), str. 16.

VOMBEK, Jasna: Toni Morrison: Milost : prevod Jože Stabej. Celjska Mohorjeva družba, 2010. - Ocena knjige. V: Zvon. - ISSN 1408-645X. - Letn. 14, št. 1/2 (2011), str. 67-68.

VAUPOTIČ, Meta: Prevajanje afroameriške angleščine v dramskem delu Gozdna jagoda v soncu Lorraine Hansburry in romanu Ljubezen Toni Morrison : diplomsko delo. - Ljubljana : [M. Vaupotič], 2011. - Mentorica Silvana Orel Kos. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

KERSNIK, Matevž: Prevajanje sestandardne angleščine v romanih Beli zobje, Ljubljena in Maser mistik : magistrsko delo. - Ljubljana : [M. Kersnik], 2013. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

Na vrh strani