1948 T. S. Eliot

Kratka biografska oznaka
Spletne povezave
Izbrana bibliografija

                   THOMAS STEARNS ELIOT

* 26. 09. 1888 St. Louis, Misuri (Združene države Amerike)
† 04. 01. 1965 London (Velika Britanija)

Thomas Stearns Eliot velja za najvplivnejšega anglo-ameriškega pesniškega modernista. Premik v tradicionalni poetiki je korenito zastavil že s svojo prvo pesniško zbirko Prufrock in druga zapažanja (Prufrock and Other Observations, 1917), ki jo je radikalno nadgradil v najslavnejši poemi dvajsetega stoletja Pusta dežela (The Waste Land, 1922). Avtor skuša v svojih pesmih s pomočjo različnih diskurzivnih in retoričnih postopkov, kot so npr. fragmentacija izkustva lirskega subjekta, poudarjanje odtujenosti sodobnega človeka ter z uvajanjem t. i. »objektivnega korelativa« vzpostaviti most med preteklo in sodobno kulturno esenco in eksistenco, ki upošteva temeljne humanistične vrednote. Eliot je tudi avtor številnih literarnih esejev in kritik, med katerimi velja posebej izpostaviti Sveti gozd: Eseji o poeziji in kritištvu  (The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism, 1920) in Opombe k definiciji kulture (Notes Towards a Definition of Culture, 1948). Eliot je tudi avtor številnih poetičnih dram kot npr. Umor v katedrali (Murder in the Cathedral, 1935). /UM/

Spletne povezave

Avdioposnetki

The Love Song of J. Alfred Prufrock (bere T. S. Eliot)

Druge zanimive povezave

Govor s slavnostne večerje ob prejemu Nobelove nagrade
T. S. Eliot (The Guardian)
Representative Poetry Online - T. S. Eliot (University of Toronto)
Intervju (The Paris Review, 1959)
The T. S. Eliot Society
T. S. Eliot Society of the United Kingdom
The T. S. Eliot Prize for Poetry (Truman State University Press)
T. S. Eliot International Summer School

Izbrana bibliografija

Originalne izdaje

POEZIJA

Prufrock and Other Observations. – London : The Egoist, 1917

Poems. – Richmond (Surrey, UK) : The Hogarth Press, 1919

Ara Vos Prec. – London : Ovid Press, 1920. – Izšlo tudi kot: Poems. – New York : A. A. Knopf, 1920 

The Waste Land. – New York : Boni & Liveright, 1922

Poems : 1909-1925. – London : Faber & Gwyer, 1925

Journey of the Magi. – London : Faber & Gwyer, 1927

A Song for Simeon. – London : Faber & Gwyer, 1928

Animula. – London : Faber & Faber, 1929

Ash-Wednesday. – New York ; London : Fountain Press, 1930

Marina. – London : Faber & Faber, 1930

Words for Music. – Bryn Mawr (Pa.) : [samozal.], 1934

Collected Poems : 1909-1935. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt, Brace, 1936

Old Possum's Book of Practical Cats. – London : Faber & Faber in  New York : Harcourt, Brace, 1939

East Coker. – London : Faber & Faber, 1940

Burnt Norton. – London : Faber & Faber, 1941

The Dry Salvages. – London : Faber & Faber, 1941

Little Gidding. – London : Faber & Faber, 1942

Four Quartets. – New York : Harcourt, Brace, 1943

Selected Poems. – Harmondsworth : Penguin Books, 1948

The Undergraduate Poems of T. S. Eliot. – Cambridge (Mass.): [s. n.], 1949

Poems Written in Early Youth. – Stockholm : [samozal.], 1950

Collected Poems : 1909-1962. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt, Brace & World, 1963

Inventions of the March Hare : Poems 1909-1917/ edited by Christopher Ricks. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt Brace, 1996

The Waste Land : A Facsimile and Transcript of the Original Drafts Including the Annotations of Ezra Pound/ edited by Valerie Eliot. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1971

DRAMATIKA

Sweeney Agonistes : Fragments of an Aristophanic Melodrama. – London : Faber & Faber, 1932

The Rock : A Pageant Play. – London : Faber & Faber in  New York : Harcourt, Brace, 1934

Murder in the Cathedral. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt, Brace, 1935

The Family Reunion. – London : Faber & Faber in  New York : Harcourt, Brace, 1939

The Cocktail Party. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt, Brace, 1950

The Film of Murder in the Cathedral  / T. S. Eliot and George Hoellering. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt, Brace, 1952

The Confidential Clerk. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt, Brace, 1954

The Elder Statesman. – London : Faber & Faber in New York : Farrar, Straus & Cudahy, 1959

Collected Plays. – London : Faber & Faber, 1962

DRUGO

Ezra Pound : His Metric and Poetry. – New York : A. A. Knopf, 1918

The Sacred Wood : Essays on Poetry and Criticism. – London : Methuen, 1920

Homage to John Dryden : Three Essays on Poetry of the Seventeenth Century. – London : The Hogarth Press, 1924

Shakespeare and the Stoicism of Seneca. – London : Oxford University Press, 1927

For Lancelot Andrewes : Essays on Style and Order. – London : Faber & Gwyer, 1928

Dante. – London : Faber & Faber, 1929

Charles Whibley : A Memoir. – London : Oxford University Press, 1931

Thoughts After Lambeth. – London : Faber & Faber, 1931

Triumphal March. – London : Faber & Faber, 1931

John Dryden : The Poet, the Dramatist, the Critic. – New York : Terence & Elsa Holliday, 1932

Selected Essays : 1917–1932. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt, Brace, 1932

The Use of Poetry and the Use of Criticism : Studies in the Relation of Criticism to Poetry in England. – London : Faber & Faber in Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 1933

After Strange Gods : A Primer of Modern Heresy. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt, Brace, 1934

Elizabethan Essays. – London : Faber & Faber, 1934. – Izšlo tudi kot: Essays on Elizabethan Drama. –Revised ed. – New York : Harcourt, Brace, 1956. – Izšlo tudi kot: Elizabethan Dramatists. – London : Faber & Faber, 1963

Essays Ancient & Modern. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt, Brace, 1936

The Idea of a Christian Society. – London : Faber & Faber, 1939

Points of View / edited by John Hayward. – London : Faber & Faber, 1941

The Classics and the Man of Letters. – London ; New York ; Toronto : Oxford University Press, 1942

The Music of Poetry. – Glasgow : Jackson, Son, Publishers to the University, 1942

Reunion by Destruction. – London : Pax House, 1943

What Is a Classic? – London : Faber & Faber, 1945

Milton. – London : G. Cumberlege, 1947

On Poetry. – Concord (Mass.) : Concord Academy, 1947

A Practical Possum. – Cambridge (Mass.) : Harvard Printing Office & Department of Graphic Arts, 1947

From Poe to Valéry. – New York : Harcourt, Brace, 1948

Notes Towards the Definition of Culture. – London : Faber & Faber, 1948

A Sermon. – Cambridge : Cambridge University Press, 1948

The Aims of Poetic Drama. – London : Poets' Theatre Guild, 1949

Poetry and Drama. – Cambridge (Mass.) : Harvard University Press in London : Faber, 1951

An Address to Members of the London Library. – London : London Library, 1952

The Complete Poems and Plays. – New York : Harcourt, Brace, 1952

The Value and Use of Cathedrals in England Today. – Chichester : Friends of Chichester Cathedral, 1952

American Literature and the American Language. – St. Louis : Department of English, Washington University, 1953

The Three Voices of Poetry. – Cambridge : Cambridge University Press, 1953

The Cultivation of Christmas Trees. – London : Faber & Faber, 1954

Religious Drama : Mediaeval and Modern. – New York : House of Books, 1954

The Literature of Politics. – London : Conservative Political Centre, 1955

The Frontiers of Criticism. – Minneapolis : University of Minnesota Press, 1956

On Poetry and Poets. – London : Faber & Faber  in New York : Farrar, Straus & Cudahy, 1957

Geoffrey Faber : 1889-1961. – London : Faber & Faber, 1961

George Herbert. – London : Longmans, 1962

Knowledge and Experience in the Philosophy of F. H. Bradley. – London : Faber & Faber in New York : Farrar, Straus, 1964

To Criticize the Critic and Other Writings. – London : Faber & Faber in  New York : Farrar, Straus & Giroux, 1965

Selected Prose of T. S. Eliot/ edited by Frank Kermode. – London : Faber & Faber in New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1975

The Varieties of Metaphysical Poetry : The Clark Lectures at Trinity College, Cambridge, 1926, and the Turnbull Lectures at the Johns Hopkins University, 1933 / edited by Ronald Schuchard. – London : Faber & Faber, 1993

The Waste Land : Authoritative Text, Contexts, Criticism / edited by Michael North. – Norton critical ed. – New York : W. W. Norton, 2001

The Annotated Waste Land, with T. S. Eliot's Contemporary Prose / edited by Lawrence Rainey. – New Haven : Yale University Press, 2005

The Letters of T. S. Eliot/ edited by Valerie Eliot. – London : Faber & Faber, 1988-2013. – Vsebina: Vol. 1: 1898-1922. – 1988 ; Vol. 2: 1923-1925. – 2009 ; Vol. 3: 1926-1927. – 2012 ; Vol. 4: 1928-1929. – 2013

Prevodi v slovenščino

Dva svetova : trije odlomki iz Osebnega tajnika / prevod Herbert Grün. – Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje. – ISSN 0350-6274 . – Leto 10 (1955/56), str. 303-313.

Pusta dežela / prevod in opombe Veno Taufer. V: Perspektive. – Leto 1 (1960/61), str. 61-76. Izv. stv. nasl.: The Waste Land

Čemu nam poezija? / prevod Veno Taufer. – Naši razgledi. – ISSN 0547-3276. – Letn. 14 (1965), str. 55.

Gerontion ; Marina ; Potovanje modrih ; Šepeti nesmrtnosti ; Votlo ljudstvo / prevod Veno Taufer. – Naši razgledi. – ISSN 0547-3276. – Letn. 14 (1965), str. 54. – Prevodi pesmi: Gerontion ; Marina ; Journey of the Magi ; Whispers of Immortality ; The Hollow Men

Ljubezenski spev J. Alfreda Prufrocka ; Preludiji / prevod Veno Taufer. – Dialogi. – ISSN 0012-2068. – Leto 1 (1965), str. 139-143. – Izv. stv. nasl.: The Love Song of J. Alfred Prufrock ; Prelude

Pesmi in pesnitve / [prevedel Veno Taufer]. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1966. – (Pesniki ; 4). – Prevod dela: Collected Poems (1909-1935) ; Four Quartets

Umor v katedrali / [prevedel Veno Taufer]. – Maribor : Obzorja, 1967. – Prevod dela: Murder in the Cathedral

Sweeney Agonistes : fragmenta aristofanske melodrame
/ prevedel Veno Taufer. - Ljubljana : Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, [1973]. - Prevod dela: Sweeney Agonistes

Iz pesmi, dram in esejev / [izbral, prevedel in spremno besedo napisal Veno Taufer]. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1977. – (Nobelovci ; 36). –Vsebuje: Izbrane pesmi (1909-1920) ; Pusta dežela ; Pesmi (1925-1930) ; Iz Štirih kvartetov (1936-1944) ; Sweeney Agonistets ; Coctail Party ; Iz esejev. – Prevodi del: The Love Song of J. Alfred Prufrock ; The Waste Land ; Prelude ; Gerontion ; Whispers of Immortality ; Sweeney Among the Nightingales

Starejši državnik / prevedel Veno Taufer. - [Maribor : Slovensko narodno gledališče, 1980]. – Prevod dela: The Elder Statesman

Pesmi / [izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Veno Taufer]. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982. – (Knjižnica Kondor ; 204)

Umor v katedrali / [prevedel Veno Taufer ; fotograf Tone Stojko]. – Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 1997. – (Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega. Sezona 1996/97 ; letn. 45, št. 8). – Izv. stv. nasl: Murder in the Cathedral

O treh pomenih "kulture" / prevedla Petra Vide. - Odlomek je del eseja Zapisi za definicijo kulture iz knjige Krščanstvo in kultura. V: Zvon. - ISSN 1408-645X. - Letn. 2, št. 3 (1999), str. 41-49.

Krščanstvo in kultura / [prevedla Petra Vide]. – Ljubljana : Družina, 1999. – (Zbirka Sidro ; 13). – Prevod dela: Christianity and Culture

Zbrana dramska dela / Thomas Stearns Eliot. – Celje : Mohorjeva družba, 2003-2004. – 3 zv. – (Zbirka Neminljivi ; 4; 5; 6). – Vsebina: 1: Skala = The Rock ; Umor v katedrali = Murder in the Cathedral ; Družinsko srečanje = The Family Reunion / [prevedli Nada Grošelj, France Papež, Petra Vide Ogrin ; fotografija Tone Stojko]. – 2003. – 2: Koktajl = The Cocktail Party ; Osebni tajnik = The Confidential Clerk / [prevedla France Papež in Herbert Grün ; fotografija Viktor Berk, Arhiv Meddobje]. – 2004. – 3: Starejši državnik = The Olden [i. e. Elder] Statesman ; Sweeney Agonistes = Sweeney Agonistes / [prevedel Veno Taufer ; fotografije Viktor Berk ... et al.]. – 2004

Mačke / prepesnil Milan Dekleva ; ilustriral Axel Scheffler. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. – (Zbirka Sončnica). – Prevod dela: Old Possum's Book of Practical Cats

Kritiški odzivi na Slovenskem

GRÜN, Herbert: Iz prevajalčevih zapiskov. – O prevajanju drame Osebni tajnik. V: Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje. – ISSN 0350-6274 . – Leto 10 (1955/56), str. 301-302.

OREL, Tine: Jugoslovanska praizvedba Eliotovega Osebnega tajnika / T. O.  V: Celjski tednik. – Leto 9 (8. jun. 1956), str. 5.

GRADIŠNIK, Janez: Sedemdesetletnica T. S. Eliota / J. G. V: Nova obzorja. – ISSN 1318-5985. – Letn. 12 (1959), str. 32.

MIHALOVIČ-RAKAR, Katarina: The Decadence of Modern Man in The Collected Poems by T. S. Eliot. – Ljubljana : [Mihalovič-Rakar], 1960. – Mentorica Marjana Briški. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

KLABJAN, Slava: Collected Poems 1909-1935 by T. S. Eliot. – Ljubljana : [S. Klabjan], 1963. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

T. S. Eliot umrl / prevod Dušan Tomše. - Prevod članka iz New York Timesa (5. jan. 1965). V: Gledališki list SNG Drama Ljubljana. – ISSN 2350-3769. – Letn. 44 (1964/65), str. 429-431.

PAHOR, Božidar: Smrt Thomasa S. Eliota. V: Delo. – ISSN 0350-7521. – Leto 7 (13. jan. 1965), str. 5.

PAHOR, Božidar: In memoriam T. S. Eliota. V: Sodobnost. – ISSN 0038-0482. – Leto 13 (1965), str. 275-279.

ŽUPANEC, Alojz: T. S. Eliot's Views on Drama. – Ljubljana : [A. Županec], 1969. – Mentor Mirko Jurak. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

INKRET, Andrej: Tragedija pod vprašajem : za začetek sezone so v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju uprizorili Eliotovo dramo Umor v katedrali. V: Delo. – ISSN 0350-7521. – Leto 13 (28. sept. 1971), str. 5.

JURAK, Mirko: T. S. Eliot v teoriji in praksi poetične drame : ob uprizoritvi igre Umor v katedrali v Celjskem slovenskem ljudskem gledališču. V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. - Leto 20, št. 20(475) (22. okt. 1971), str. 609-610.

ŽMAVC, Janez: Politični umor. – O Eliotovi drami Umor v katedrali. V: Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje. – ISSN 0350-6274 . – Leto 26 (1971/72), št. 1.

LUZNAR, Biserka: T. S. Eliot as an Essayist. – Ljubljana : [B. Luznar], 1973. – Mentor Janez Stanonik, Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

TREKMAN, Borut: Moraliteta v današnjem času : Umor v katedrali T. S. Eliota v SLG Celje. V: Dnevnik. – ISSN 0350-753X. – Letn. 19 (28. sept. 1974), str. 5.

MACAROL, Darja: T. S. Eliot's Portrayal of the Modern World : The Love Song of J. Alfred Prufrock, Sweeney among the Nightingales, The Waste Land. – Ljubljana : [D. Macarol], 1975. – Mentor Mirko Jurak. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

GROSMAN, Meta: T. S. Eliot on the Reader and Poetry. V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 10 (1977), str. 3-40.

NOVAK, Irena: Prevodi pesniških del T. S. Eliota v slovenščino. – Ljubljana : [I. Novak], 1977. – Mentor Mirko Jurak. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

MUNDA, Jože: Eliot pri nas. V: Iz pesmi, dram in esejev / Thomas Stearn Eliot. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1977. – (Nobelovci ; 36). – Str. 288-290.

TAUFER, Veno: Spremna beseda o avtorju. V: Iz pesmi, dram in esejev / Thomas Stearn Eliot. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1977. – (Nobelovci ; 36). – Str. 263-287.

MOČNIK, Vlasta: T. S. Eliot's Views on Drama. – Ljubljana : [V. Močnik], 1980. – Mentor Mirko Jurak. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

TAUFER, Veno: Thomas Stearns Eliot. V: Gledališki list Drame SNG Maribor. - ISSN C500-5574. - 34, št. 7 (1979/1980), str. 226-229.

TAUFER, Veno: Pesnik Thomas Stearns Eliot. V: Pesmi / Thomas Stearns Eliot. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982. – (Knjižnica Kondor ; 204). – Str.137-179.

SNOJ, Vid: Štirje kvarteti T. S. Eliota. V: Problemi. Literatura. - ISSN 0353-4022. - Letn. 24, št. 7/8 (1986), str. 125-139.

TURČIN, Arijana: Comparison between T. S. Eliot's Nursery Rhymes Old Possum's Book of Practical Cats and A. L. Webber's Musical Cats. - Maribor : II. gimnazija, 1991. - Naloga za 9. srečanje Mladih raziskovalcev za napredek Maribora. - Mentor Emil Pečnik

MOODY, A. David: Thomas Stearns Eliot - življenje in delo / prevedla Alenka Klabus Vesel. - Iz knjige A. David Moody The Cambridge Companion to T.S. Eliot, Cambridge University Press, 1994. V: Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega. - ISSN C500-6198. – Leto 45, št. 8 (1996/97), str. 56-59.

SKALAR, Vojko: T. S. Eliot pri Slovencih : (1930-1971) : magistrsko delo. - Ljubljana : [V. Skalar], 1996. – Mentor Mirko Jurak. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

VIDE OGRIN, Petra: Main Philosophical Influences upon T. S. Eliot : Babbitt, Hulme, Bradley, Russell, Aquinas in Eliot's Essays : angleška diplomska naloga. - Ljubljana : [P. Vide], 1997. - Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija. - Univ. Ljubljana, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za germanske jezike in književnosti

GRUM, Martin: T. S. Eliot pri Slovencih. V: Zbrana dramska dela / Thomas Stearns Eliot. - Celje : Mohorjeva družba, 2003-2004. - (Zbirka Neminljivi ; 4; 5; 6). - Str. 180-189.

VIDE OGRIN, Petra: "Rekel sem svoji duši, miruj ---" : Eliotova načela moderne poetične drame. V: Zbrana dramska dela / Thomas Stearns Eliot. - Celje : Mohorjeva družba, 2003-2004. - (Zbirka Neminljivi ; 4; 5; 6). - ISBN 961-218-481-X. - Str. 133-179.

KERMODE, Frank: Zakaj ni napravil samomora? : (ali Kaj so kritiki počeli z Eliotom) / prevedla Dušanka Zabukovec. V: Sodobnost. - ISSN 0038-0482. - Letn. 68, št. 12 (dec. 2004), str. 1409-1414.

LIPOVŠEK, Tina: Primerjalna analiza poetik T. S. Eliota in Vena Tauferja : diplomsko delo. - [Ljubljana] : [T. Lipovšek], 2005. – Mentor  Boris A. Novak. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

LUKAN, Blaž: Tretji glas poezije : zbrana dramska dela T. S. Eliota. - Ocena zbranega dela (2003/2004, zbirka Neminljivi). V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 47, št. 3 (5. jan. 2005), str. 12.

ZAVRL, Andrej: "Histerijo lahko narobe kdo razume" : T. S. Eliot in moška histerija. –

Dostopno tudi na: URN:NBN:SI:doc-2I3VJTN2, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2I3VJTN2. - V: Primerjalna književnost. - ISSN 0351-1189. - Letn. 28, št. 2 (2005), str. 115-134.

ZAVRL, Andrej: Sexing The Waste Land : Gender, Desire, and Sexuality in T. S. Eliot's The Waste Land. V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 38, št. 1/2 (2005), str. 71-82.

TAUFER, Veno: Ob novih prevodih iz poezije T. S. Eliota. V: 2000. - ISSN 0350-8935. - Št. 189/190/191 (2007)

Na vrh strani