Student Workshop "Uvertura v SinFonIJO 8"

Below is the information (in Slovenian) about the student workshop Uvertura v SinFonIJO 8. If you are not Slovenian and would like to participate, let us know: sinfonija.8@gmail.com.  

Uvertura v SinFonIJO 8: Študentska jezikoslovna delavnica

Študente jeziko(slo)vnih oddelkov na Filozofski fakulteti vabimo, da predstavijo svoje raziskovalno delo oz. raziskovalne projekte na študentski delavnici, ki bo potekala na Filozofski fakulteti dne 23. 9. 2015 (učilnica 4, od 9.00 do 13.00). Delavnica je primarno namenjena študentom druge in tretje stopnje, a na njej lahko s svojimi (znanstvenimi) prispevki sodelujejo tudi študentje prve stopnje. Na delavnici bosta kot posebna gosta predavala mednarodno uveljavljeni jezikoslovec, prof. dr. Željko Bošković (Univerza v Connecticutu), ter eden najbolj prodornih slovenskih doktorskih študentov jezikoslovja, Marko Hladnik (Univerza v Utrechtu). Za sodelovanje in udeležbo na delavnici ni predvidena kotizacija. Delavnici sledi mednarodna konferenca SinFonIJA 8 (24. 9. - 26. 9. 2015), na katero vabimo tudi študente.

Program delavnice

Program je na voljo v obliki PDF (ver. 3, 21. avgust 2015).

Oblika prispevka na delavnici

Poster in kratka predstavitev posterja (5 minut). Poster naj meri 100 cm v višino in 70 cm v širino.

Jezik delavnice

Slovenščina in angleščina.

Ostalo

Za vse nadaljnje informacije se lahko obrnete na sinfonija.8@gmail.com.