Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje v višji letnik so navedeni po posameznih študijskih smereh.