1930 Sinclair Lewis

Kratka biografska oznaka
Spletne povezave
Izbrana bibliografija

                 (HARRY) SINCLAIR LEWIS

* 7. 2. 1885 Sauk Centre, Minnesota (ZDA)
† 10. 1. 1951 Rim (Italija)

Sinclair Lewis, ki je 1930 kot prvi Američan prejel Nobelovo nagrado za književnost, velja za največjega satirika svojega časa, poleg ironije pa ga odlikujeta tudi izredno bogata domišljija in pripovedovalska spretnost. Rodil se je v družini podeželskega zdravnika in že od malih nog veljal za črno ovco s svojim uporništvom, samotarstvom in neprilagodljivostjo. Med študijem na univerzi v Yaleu je pisal za Yale Literary Magazine in si pridobil vzdevek »Red« (Rdeči) zaradi neobičajnega videza in levičarskih nazorov. Zaslovel je z romani Glavna ulica (Main Street, 1920),  Babbitt (1922) in Arrowsmith (1925), v katerih je z ostro kritiško puščico in satiričnim peresom razgaljal ozkosrčno povprečnost, hinavščino, konformizem in grobi materializem ameriškega malomeščanstva. V romanu It Can't Happen Here (To se pri nas ne more zgoditi) je že leta 1935 s presenetljivo jasnovidnostjo napovedal grozote fašizma in nacizma. Na satiričen in ironičen način je obravnaval tudi bridko resna vprašanja, kot je npr. rasna nestrpnost (Kingsblood Royal). V 20. in začetku 30. let 20. stoletja je Lewis aktivno sodeloval v ameriškem literarnem gibanju »brskalcev po nesnagi« (muckrakers), ki je kritiziralo slabosti ameriške družbe. V tem krogu se je z njim 1931 seznanil pisatelj slovenskega rodu Louis Adamič. Lewisa dobro označi njegova ocena, da »morda bolj kot kdorkoli drug pooseblja […] Ameriko, njene številne vrline, njene dinamične kvalitete, njeno spontanost in njene številne napake«. /MB/

Spletne povezave

Videoposnetki

Reading Main Street (1. del)
Reading Main Street (2. del)
Reading Main Street (3. del)
Reading Main Street (4. del)

Druge zanimive povezave

Predavanje ob prejemu Nobelove nagrade
The Sinclair Lewis Society
Sinclair Lewis Foundation
Sinclair Lewis Family Papers
Avtobiografija za Nobelovo spletno stran
 

Izbrana bibliografija

Originalne izdaje

DRAMATIKA

Hobohemia : A Farce-Comedy in Three Acts. – New York : American Play Company, [1925?]

Jayhawker : A Play in Three Acts / Sinclair Lewis, Lloyd Lewis. – Garden City (N.Y.) : Doubleday, Doran & Co., 1935

It Can't Happen Here ­ /  a new version of the play by John C. Moffitt and Sinclair Lewis from the Lewis novel. – New York : Dramatists Play Service, 1938

PROZA

Hike and the Aeroplane.  –  New York : F. A. Stokes, 1912. - Pod ps. Tom Graham

Our Mr. Wrenn : the Romantic Adventures of a Gentle Man.  –  New York : Harper & Brothers, 1914

The Trail of the Hawk : A Comedy of the Seriousness of Life.  – New York : Harper & Brothers, 1915

The Job : An American Novel.  – New York : Harper & Brothers, 1917

The Innocents : A Story for Lovers.  – New York : Harper & Brothers, 1917

Free Air. –  New York : Harcourt, Brace & Howe, 1919

Main Street : The Story of Carol Kennicott. –  New York : Harcourt, Brace & Howe, 1920

Babbitt. –  New York : Harcourt, Brace & Co., 1922

Arrowsmith. –  New York : Harcourt, Brace & Co., 1925

Mantrap. –  New York : Harcourt, Brace & Co., 1926

Elmer Gantry. –  New York : Harcourt, Brace & Co., 1927

The Man Who Knew Coolidge ; Being the Soul of Lowell Schmaltz. –  New York : Harcourt, Brace & Co., 1928

Dodsworth. –  New York : Harcourt, Brace & Co., 1929

Ann Vickers. – Garden City (N. Y.) : Doubleday, Doran & Co., 1933

Work of Art. – Garden City (N. Y.) : Doubleday, Doran & Co., 1934

Selected Short Stories. – Garden City (N. Y.) : Doubleday, Doran & Co., 1935. – Vsebina: Let's Play King ; The Willow Walk ; The Cat of the Stars ; Land ; A Letter from the Queen ; The Ghost Patrol ; Things ; Young Man Axelbrod ; Speed ; The Kidnaped Memorial ; Moths in the Arc Light ; The Hack Driver ; Go East, Young Man

It Can't Happen Here. – Garden City (N. Y.) : Doubleday, Doran & Co., 1935

The Prodigal Parents. – Garden City (N. Y.) : Doubleday, Doran & Co., 1938

Bethel Merryday. – Garden City (N. Y.) : Doubleday, Doran & Co., 1940

Gideon Planish. – New York : Random House, 1943

Cass Timberlane : A Novel of Husbands and Wives. – New York : Random House, 1945

Kingsblood Royal. – New York : Random House, 1947

The God-Seeker : A Novel. – New York : Random House, 1949 in London : Heinemann. 1949

World So Wide. – New York : Random House, 1951

I'm a Stranger Here Myself and Other Stories / selected, with an introduction, by Mark Schorer. – New York : Dell, 1962. – Vsebina: I'm a Stranger Here Myself ; He Loved His Country ; A Woman by Candlelight ; Afterglow  ; The Cat of the Stars ; The Hack Driver ; He Had a Brother ; A Letter from the Queen ; Ring Around a Rosy ; Land ; The Man Who Cheated Time ; Virga Vay and Allan Cedar

Lewis at Zenith : A Three-Novel Omnibus : Main Street, Babbitt, Arrowsmith. – New York : Harcourt, Brace & World, 1961

Storm in the West / by Sinclair Lewis and Dore Schary ; with an introduction by Dore Schary ; illustrations by Sol Baer Fielding. – New York : Stein & Day, 1963

Main Street ; Babbitt. – New York : The Library of America, 1992

If I Were Boss : The Early Business Stories of Sinclair Lewis / edited by Anthony Di Renzo. – Carbondale (Ill.): Southern Illinois University Press, 1997. – Vsebina: Commutation : $9,17 ; Nature, Inc. ; If I Were Boss ; Honestly – If Possible ; A Story with a Happy Ending ; The Whisperer ; Snappy Display ; Slip It to 'Em ; Getting His Bit ; Jazz ; Bronze Bars ; Way I See It ; The Good Sport ; A Matter of Business ; Number Seven to Sagapoose

Arrowsmith ; Elmer Gantry ; Dodsworth. – New York : The Library of America, 2002

The Minnesota Stories of Sinclair Lewis / edited by Sally E. Parry. – St. Paul (Minn.) : Borealis Books, 2005. – Vsebina: Minnesota, the Norse State ; A Theory of Values ; He Loved His Country ; The Tamarack Lover ; A Woman by Candlelight ; A Rose for Little Eva ; Main Street's Been Paved! ; Main Street Goes to War ; Be Brisk with Babbitt ; Things ; The Kidnaped Memorial ; A Matter of Business ; The Hack Driver ; All Wives Are Angels ; Nobody to Write About

The Short Stories of Sinclair Lewis (1904–1949) / collected and edited, with notes  by Samuel J. Rogal. – Lewiston (N. Y.) : E. Mellen Press, 2007. – 7 zv. – Vsebina: Vol. 1: June 1904-January 1916 ; Vol. 2: August 1916-October 1917 ; Vol. 3: January 1918-February 1919 ; Vol 4: February 1919-May 1921 ; Vol. 5: August 1923-April 1931 ; Vol. 6: June 1931-March 1941 ; Vol. 7: September 1941-May 1949

DRUGO

Cheap and Contented Labor : The Picture of a Southern Mill Town in 1929. – New York : United Textile Workers of America ; Women's Trade Union League, 1929

Speech Accepting the Nobel Prize. – Girard (Kan.) : Haldeman-Julius, 1931

From Main Street to Stockholm: Letters of Sinclair Lewis, 1919-1930 / selected and with an introduction by Harrison Smith. – New York : Harcourt, Brace & Co., 1952

The Man From Main Street : A Sinclair Lewis reader : Selected Essays and Other Writings 1904-1950 / edited by Harry E. Maule and Melville H. Cane, assisted by Philip Allan Friedman. – New York : Random House, 1953

Minnesota Diary, 1942-46 / edited by George Killough. – Moscow (Idaho) : University of Idaho Press, 2000

Go East, Young Man : Sinclair Lewis on Class in America / edited by Sally E. Parry. – New York : Signet Classics, 2001

Prevodi v slovenščino

Arrowsmith : roman / [poslovenil Stanko Leben]. – V Ljubljani : Modra ptica, 1933. – Izv. stv. nasl.: Arrowsmith

Mantrap / poslovenil Vladimir Levstik. - Ljubljana : Evalit, 1936. – Izv. stv. nasl.: Mantrap

Elmer Gantry / [z uporabo rokopisnega prevoda Cirila Štuklja prevedel Janez Gradišnik]. - V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1951. – Izv. stv. nasl.: Elmer Ganrty. –  O pisatelju / J. G.:  str. [406-407]

Kraljevski Kingsblood / [prevedel Janez Gradišnik]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1952. – Prevod dela: Kingsblood Royal. – O pisatelju in delu / J. G.: str. 301-302

Babbitt / prevedel Izidor Cankar. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1953. – Izv. stv. nasl.: Babbitt

Sodnik Timberlane / [prevod Jaka Štular]. – Ljubljana : ČZP Ljudska pravica, 1960-1961. – Izhajalo kot podlistek v Ljubljanskem dnevniku ob četrtkih od 27. 7. 1960 do 13. 1. 1961. – Izv. stv. nasl: Cass Timberlane

Zdravnik Arrowsmith : roman / [prevedel Janko Moder]. - Maribor : Obzorja, 1967. – (Prizma : izbrani romani iz svetovne književnosti ; 17). – Prevod dela: Arrowsmith

Sodnik Timberlane : roman o možeh in ženah / [prevedel Jaka Štular]. - Maribor : Obzorja, 1971. – (Knjižna zbirka Nova obzorja ; 82). – Prevod dela:  Cass Timberlane : A Novel of Husbands and Wives

To se pri nas ne more zgoditi / [prevedel Jože Stabej ; spremno besedo o avtorju napisal Mirko Jurak]. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1978. – (Nobelovci ; 46). – Prevod dela: It can't happen here. – Spremna beseda o avtorju / Mirko Jurak: str. 389-411. – Lewis pri nas / Jože Munda: str. 412-414

Glavna cesta / [prevod Janko Moder ; spremna beseda Mirko Jurak]. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1998. – (Zbirka XX. stoletje). – Prevod dela: Main Street. –  Kritika (ameriške) družbe / Mirko Jurak: str. 591-[604]

Kritiški odzivi na Slovenskem

ŠKERLJ, Silvester: Sinclair Lewis dobil Nobelovo nagrado / S. Š.  V: Slovenec. – ISSN 1408-2381. – Letn. 59 (7. 11. 1933), str. 6

MRZEL, Ludvik: Sinclair Lewis / Fri.  V: Jugoslovan. – ISSN 1854-5572. – Leto 1 (8. 11. 1930), str. 8.

GORINŠEK, Helmut: Sinclair Lewis. V: Jugoslovenska misel, letn. 1, št. 1 (1931), str. 28-29.

KUMBATOVIČ, Filip: Amerika in Lewisov Dr. Arrowsmith / Filip Kalan. V: Modra ptica. – ISSN 1580-142X. – Letn. 4 (1932/33), str. 215-221.

GOLOBIČ, Lojze: Sinclair Lewis, Arrowsmith / L. G.  V: Slovenec. – ISSN 1408-2381. – Letn. 59 (6. 9. 1933), str. 4.

ŠILC, Jakob: Sinclair Lewis, Arrowsmith. V: Dom in svet. – ISSN 1318-8968. – Leto 47 (1934), str. 105-107.

VIDMAR, Josip: O »velikem tekstu«. – Primerjava romanov Arrowsmith in Der Zauberberg. V: Sodobnost. – ISSN 1318-3265. – Letn. 6, št. 1/2 (1938), str. 61-63.

OCVIRK, Vasja: Ob smrti Sinclaira Lewisa. V: Mladinska revija. – ISSN C503-3640. – Leto 6 (1950/51), str. 438-440.

ŽELJEZNOV, Dušan: Mi stopamo naprej. – Beležke ob Lewisovem romanu Kraljevska kri, ki v kratkem izide v slovenščini. V: Mladinska revija. – ISSN C503-3640. – Leto 6 (1950/51), str. 46-47.

FATUR, Bogomir: Ameriška literatura in Sinclair Lewis. V: Novi svet. – ISSN 1318-2242. – Letn. 6 (1951), str. 638-662.

FATUR, Bogomir: Sinclair Lewis v razvoju ameriške književnosti. – Ob pisateljevi smrti. V: Vprašanja naših dni. – Letn. 7, št. 6 (1951), str. 82-90.

GOLOB, Srečko: Sinclair Lewis. V: Vestnik (Maribor). – ISSN 1318-1580. – Letn. 7 (13. 1. 1951), str. 2.

OCVIRK, Vasja: Ob smrti Sinclaira Lewisa. V: Slovenski poročevalec. – ISSN 1318-4946. – Leto  12 (18. 1. 1951), str. 2.

RUDOLF, Branko: Ob smrti Sinclaira Lewisa. V: Ljudska pravica. – ISSN 1934–1959. – Leto 12 (21. 1. 1951), str. 4.

FILIPIČ, France: Podoba rasne diskriminacije ameriškega kontinenta : Sinclair Lewis, Kraljevski Kingsblood / F. F. V: Vestnik (Maribor). – ISSN 1318-1580. – Letn. 8 (26. 7. 1951), str. 2.

GRADIŠNIK, Janez: O pisatelju : [Sinclair Lewis]. V:  Elmer Gantry / [z uporabo rokopisnega prevoda Cirila Štuklja prevedel Janez Gradišnik]. - V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1951. – Str. [406-407]

OCVIRK, Vasja: Sinclair Lewis, Kraljevski Kingsblood / V. O. V: Beseda. – 1580-8602. – Letn. 1 (1951/1952), str. 465-466.

PIRJEVEC, Dušan: Lewisov roman Kraljevski Kingsblood / j. a. V: Naši razgledi. – ISSN 0547-3276. – Letn. 1, št. 8 (1952), str. 25.

SKUŠEK, Ivan: Sinclair Lewis, Elmer Gantry / I. S. V: Naši razgledi. – ISSN 0547-3276. – Letn. 1, št. 3 (1952), str. 22-23.

SKUŠEK, Ivan: Sinclair Lewis, Babbitt / Isk. V: Socialistična misel. – ISSN 1855-3265. – Letn. 1 (1952/1953), str. 642-643.

GRÜN, Herbert: Nejunaški epos / H. G. –  O romanu Babbitt. V: Naši razgledi. – ISSN 0547-3276. – Letn. 2, št. 21 (1953), str. 18-19.

BOHANEC, Franček: Lewis, Babbitt ali ameriški roman / -c. V: Delavska enotnost. – ISSN 0011-7722. – Letn. 12 (14. 8. 1953), str. 8.

ŽELJEZNOV, Dušan: Sinclair Lewis, Babbitt / D. Ž. V: Slovenski poročevalec. – ISSN 1318-4946. – Leto 14 (9. 8. 1953), str. 5.

ZAVAŠNIK, Majda: Sinclair Lewis. – Ljubljana : [M. Zavašnik], 1960. – Mentorica Marjana Briški. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

BRAVNIČAR-AMBROŽIČ, Marija: Sinclair Lewis: Babbitt, Arrowsmith, Elmer Gantry, Dodsworth. – Ljubljana : [M. Bravničar-Ambrožič], 1963. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

KUNIČ-GRUM, Alenka: Sinclair Lewis: Babbitt, Arrowsmith, Dodsworth. – Ljubljana : [A. Kunič-Grum], 1963. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

OBLJUBEK, Vanda: Sinclair Lewis and His Three Novels Elmer Gantry, Cass Timberlane, Kingsblood Royal. – Ljubljana : [V. Obljubek], 1964. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

VODNIK, Angela: Sinclair Lewis: Main Street, Babbitt, Arrowsmith. – Ljubljana : [A. Vodnik], 1964. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

KLEMENC, Matilda: Sinclair Lewis and His Novel Martin Arrowsmith. - Ravne na Koroškem : [M. Klemenc], 1965. – Zaključni maturitetni izpit, Gimnazija Ravne na Koroškem

KLAUS, Marjeta: The Problem of the Meeting of Two Cultures in James Michener's Sayonara, Sinclair Lewis's Dodsworth, H. Melville's Omoo. – Ljubljana : [M. Klaus], 1971. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

RAZPOTNIK, Marija: The Great Gatsby and Babbitt as Views of the American Life in the 1920's. – Ljubljana : [M. Razpotnik], 1971. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

VUKADINOVIĆ, Nada: The Satire of American Man in Lewis' Novels. – Ljubljana : [N. Vukadinović], 1972. – Mentorica Meta Grosman.  – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

REBEC, Jožica: Man's Inner Struggle in Sinclair Lewis's Novels Elmer Gantry, Cass Timberlane, Kingsblood Royal. – Ljubljana : [J. Rebec], 1973. – Mentor prof. Eckley. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

SIMONOVIĆ, Veseljko: Dystopia as Presented in Brave New World by Aldous Huxley, 1984 by George Orwell, and It Can't Happen Here by Sinclair Lewis. – Ljubljana : [V. Simonović], 1973. – Mentorica Meta Grosman. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

BANIČ, Tatjana: Sinclair Lewis: Main Street, Babbitt, Arrowsmith. – Ljubljana: [T. Banič], 1975. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

ČERIN, Vanija: Innocence and Experience in Sinclair Lewis's Babbitt, Arrowsmith, Dodsworth. – Ljubljana : [V. Čerin], 1976. – Mentor Mirko Jurak. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

PRIMC, Antonija: Provincial Life in American Towns. – Ljubljana : [A. Primc], 1976. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

VIDIC, Jana: Americans in Europe : Henry James: The Ambassadors, Sinclair Lewis: Dodsworth, F. Scott Fitzgerald: Tender Is the Night. – Ljubljana : [J. Vidic], 1976. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

JUG, Katja: The Americans in Europe : S. Lewis: Dodsworth, Mark Twain: The Innocents Abroad or The New Pilgrim's Progress. – Ljubljana : [K. Jug], 1977. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

MARAS-Gruntar, Sonja: Publikacije Uptona in Lewisa Sinclairja [!] na Slovenskem v letih 1930-1940 : B-diplomska naloga. – Ljubljana : [S. Maras-Gruntar], 1977. – Mentor Franc Zadravec. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovanske jezike in književnosti

JURAK, Mirko: Spremna beseda o avtorju : [Sinclair Lewis]. V: To se pri nas ne more zgoditi / Sinclair Lewis. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1978. - (Nobelovci ; 46). - Str. 389-411.

PERAK, Ida: Americans in Europe : Henry James: Amdassadors, Sinclair Lewis: Dodsworth. – Ljubljana : [I. Perak], 1981. – Mentor Janez Stanonik, Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

CVIJA, Zlata: The Picture of American Society in Sinclair Lewis' Novels Main Street and Babbitt. – Ljubljana : [Z. Cvija], 1983. – Mentorica Meta Grosman. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

JURAK, Mirko: Sinclair Lewis. V: Od Shakespeara do naših sodobnikov / Mirko Jurak. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete : Partizanska knjiga, 1983. – Str. 60-69.

HAFNER, Tadeja: Americans in Europe : Dodsworth by Sinclair Lewis, Tender Is the Night by F. S. Fitzgerald. – Ljubljana : [T. Hafner], 1987. – Mentor Janez Stanonik.  – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

SULCER, Nataša: Midwest in the Art of Sinclair Lewis. – Ljubljana : [N. Sulcer], 1988. – Mentor Janez Stanonik. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

ŠTAJNRAJH-ŠEMRL, Romana: A Picture of Small-Town-Life in the American Middle-West : Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio and Sinclair Lewis, Main Street. – Ljubljana : [R. Štajnrajh-Šemrl], 1989. – Mentor Janez Stanonik. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

ZUPANČIČ, Tadej: Promoviranje Americane v ameriški literaturi dvajsetega stoletja, drugič (elementi).  – O Sinclairju Lewisu in Sherwoodu Andersonu. V: Problemi. - ISSN 0555-2419. - 27, št.4 (1989), str.125-128 = Eseji št.7 (1989), str.125-128.

DEMŠAR, Simona: Searching for Truth in the Novels  Babbitt and Arrowsmith. – Ljubljana : [S. Demšar], 1993. – Mentorica Jerneja Petrič. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

JURAK, Mirko: Kritika (ameriške) družbe. V: Glavna cesta / Sinclair Lewis. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1998. - (Zbirka XX. stoletje). – Str. 591-[604].

KRUŠIČ, Samo: Pritlehna plat : Sinclair Lewis, Glavna cesta. V: Razgledi. - ISSN 1318-0401. - Št. 21 (11. 11. 1998), str. 30.

HASOJLIĆ, Nelvedina: The Image of European Immigrants in The Jungle by Upton Sinclair and Main Street  by Sinclair Lewis : diplomska naloga. - Ljubljana : [N. Hasojlić], 2000. – Mentor Igor Maver. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

JURAK, Mirko: Sinclair Lewis - pisatelj kot družbeni kritik. V: Ameriška proza / Mirko Jurak, Jerneja Petrič (ur.). - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. - (Razprave Filozofske fakultete). – Str. 33-44.

TUČMAN, Simona: Sinclair Lewis : The City and the Country in Sinclair Lewis's Novels Main Street and Elmer Gantry : diplomska naloga. – Ljubljana : [S. Tučman], 2001. – Mentor Igor Maver. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

MURNIK, Maja: Lik trgovskega potnika v treh delih ameriške literature : diplomsko delo A. - Ljubljana : [M. Murnik], 2003. – Mentor Lado Kralj. - Obravnavani avtorji: Sinclair Lewis, Arthur Miller, David Mamet. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

AVSENAK, Vanja: Družbenokritična problematika v romanih Sinclairja Lewisa : doktorska disertacija. –  Ljubljana : [V. Avsenak], 2009. – Mentorica Jerneja Petrič, somentor Mirko Jurak. - Bibliografija: f. 264-274. - Povzetek v angl. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

MARKOVIČ, Anja: The Critique and Satire of American Society in the 1920s in Sinclair Lewis's Main Street and Babbitt : diplomsko delo. – Ljubljana : [A. Markovič], 2009. – Mentorica Jerneja Petrič. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

AVSENAK, Vanja: Slovene Critics on Sinclair Lewis's Novels. - Nasl. slov. povzetka: Slovenski kritiki o romanih Sinclairja Lewisa. - Bibliografija: str. 57-58. V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 43, št. 1/2 (2010), str. 49-58, 170.

Na vrh strani