Predmetnik

V datoteki PDF je razlaga predmetnika po semestrih. Predmetnik začne veljati v študijskem letu 2015-2016:  dvopredmetni_pedagoski_studij_Anglistika.pdf

V razpredelnicah so po abecednem redu navedeni predmeti po letnikih.

1. letnik (za generacije, vpisane v 1. letnik pred 2015/2016)

KT KU PREDMET
8150Osnove didaktike angleščine
12150Skupni pedagoški modul (dvopredmetni pedagoški študij)

2. letnik (za generacije, vpisane v 1. letnik pred 2015/2016)

KT KU PREDMET
660Pedagoška praksa za učitelje angleščine (dvopredmetni pedagoški študij)

Opomba: Dvopredmetnim študentom je v okviru zunanje izbirnosti zdaj na voljo tudi seminar Znanstveno raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki.

1. letnik (za generacijo, vpisano v 1. letnik v 2015/2016)

KT KU PREDMET
560Jezikovne zmožnosti (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
8150Osnove didaktike angleščine (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
560Prevajanje v angleščino (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
12150Skupni pedagoški modul (dvodisciplinarni pedagoški študij, 1. & 2. semester)

2. letnik (za generacijo, vpisano v 1. letnik v 2015/2016)

KT KU PREDMET
120Magistrsko delo (enopredmetni pedagoški študij, 4. semester)
560Otroška in mladinska književnost za učitelje (pedagoški študij, 3. semester)
630Pedagoška praksa za učitelje angleščine (dvodisciplinarni pedagoški študij, 4. semester)
330Poučevanje angleščine kot jezika stroke (pedagoški študij, 3. semester)
445Programi in učbeniki za pouk angleščine (pedagoški študij, 3. semester)
330Testiranje znanja angleščine (pedagoški študij, 3. semester)
330Znanstvenoraziskovalno delo in magistrski seminar (3. semester)
330Znanstvenoraziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki (pedagoški študij, 3. semester)

Pozor (za vpisane v 2015/2016):

  • V 3. semestru izberete le enega od seminarjev Testiranje znanja angleščine in Poučevanje angleščine kot jezika stroke.
  • V 3. semestru izberete le enega od seminarjev Znanstvenoraziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki in Znanstvenoraziskovalno delo in magistrski seminar.