Predmetnik

V razpredelnicah so po abecednem redu navedeni predmeti po letnikih.

1. letnik (za generacije, vpisane v 1. letnik pred 2015/2016)

KT KU PREDMET
990Izbirni strokovni predmeti s področja jezika ter književnosti in kulture (dvodisciplinarni nepedagoški študij)
660Moderno angleško besedotvorje
660Prevajanje v angleščino I

2. letnik (za generacije, vpisane v 1. letnik pred 2015/2016)

KT KU PREDMET
660Izbirni predmet(i) - 2. letnik (dvodisciplinarni nepedagoški študij)
660Izbirni strokovni predmeti s področja jezika ter književnosti in kulture (dvodisciplinarni nepedagoški študij)
150Magistrsko delo (dvodisciplinarni nepedagoški študij)
330Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar (dvodisciplinarni nepedagoški študij)

1. letnik (za generacijo, vpisano v 1. letnik v 2015/2016)

V datoteki PDF je razlaga predmetnika po semestrih. Predmetnik začne veljati v študijskem letu 2015-2016: Predmetnik Anglistika – dvodisciplinarni nepedagoški študij (MA).

KT KU PREDMET
330Angloameriška literarna teorija
330Izbirni strokovni predmeti - jezikoslovje in književnost (dvodisciplinarni nepedagoški študij, 1. semester)
660Izbirni strokovni predmeti - jezikoslovje in književnost (dvodisciplinarni nepedagoški študij, 2. semester)
12120Obvezni izbirni predmeti - jezikoslovje (dvodisciplinarni nepedagoški študij, 1. & 2. semester)
660Prevajanje v angleščino (1. & 2. semester)

2. letnik (za generacijo, vpisano v 1. letnik v 2015/2016)

V datoteki PDF je razlaga predmetnika po semestrih. Predmetnik začne veljati v študijskem letu 2016-2017: Predmetnik Anglistika - dvodisciplinarni nepedagoški študij (MA).

KT KU PREDMET
660Izbirni strokovni predmeti / izbirni predmet širše (dvodisciplinarni nepedagoški študij, 3. semester)
660Izbirni strokovni predmeti / izbirni predmet širše (dvodisciplinarni nepedagoški študij, 4. semester)
150Magistrsko delo (dvopredmetni nepedagoški študij, 3. in 4. semester)
330Znanstvenoraziskovalno delo in magistrski seminar (3. semester)