Predmetnik

V razpredelnicah so po abecednem redu navedeni predmeti po letnikih.

1. letnik (za generacije, vpisane v 1. letnik pred 2015/2016)

KT KU PREDMET
760Metode in tehnike pouka angleščine
8150Osnove didaktike angleščine
220Pedagoška praksa za učitelje angleščine - 1. letnik (enopredmetni pedagoški študij)
24300Skupni pedagoški modul (enopredmetni pedagoški študij)

2. letnik (za generacije, vpisane v 1. letnik pred 2015/2016)

KT KU PREDMET
440Pedagoška praksa za učitelje angleščine - 2. letnik (enopredmetni pedagoški študij)
330Znanstveno raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki (enopredmetni pedagoški študij)

1. letnik (za generacijo, vpisano v 1. letnik v 2015/2016)

V datoteki PDF je razlaga predmetnika po semestrih: Predmetnik Anglistika – enopredmetni pedagoški študij (MA).Predmetnik začne veljati v študijskem letu 2015-2016 za generacijo, ki se v tem letu vpisuje v 1. letnik.

KT KU PREDMET
560Jezikovne zmožnosti (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
660Obvezni izbirni predmet - jezikoslovje (enopredmetni pedagoški študij, 1. & 2. semester)
8150Osnove didaktike angleščine (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
230Pedagoška praksa za učitelje angleščine (enopredmetni pedagoški študij, 2. semester)
560Prevajanje v angleščino (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
24300Skupni pedagoški modul (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
 

2. letnik (za generacijo, vpisano v 1. letnik v 2015/2016)

KT KU PREDMET
330Angloameriška literarna teorija
560Otroška in mladinska književnost za učitelje (pedagoški študij, 3. semester)
430Pedagoška praksa za učitelje angleščine (enopredmetni pedagoški študij, 4. semester)
445Programi in učbeniki za pouk angleščine (pedagoški študij, 3. semester)
330Testiranje znanja angleščine (pedagoški študij, 3. semester)
330Znanstvenoraziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki (pedagoški študij, 3. semester)
560Zunanji izbirni predmet (enopredmetni pedagoški študij, 4. semester)

 V datoteki PDF je razlaga predmetnika po semestrih. Predmetnik začne veljati v študijskem letu 2015-2016 za generacijo, ki se v tem letu vpisuje v 1. letnik. enopredmetni_pedagoski_studij_Anglistika.pdf