Predmetnik

 V razpredelnicah so po abecednem redu navedeni predmeti po letnikih.

1. letnik (za generacije, vpisane v 1. letnik pred 2015/2016)

KT KU PREDMET
330Izbirni predmet(i) - 1. letnik (enopredmetni pedagoški študij)
16180Jezikovne vsebine za učitelje (enopredmetni pedagoški študij)
760Metode in tehnike pouka angleščine
8150Osnove didaktike angleščine
220Pedagoška praksa za učitelje angleščine - 1. letnik (enopredmetni pedagoški študij)
24300Skupni pedagoški modul (enopredmetni pedagoški študij)

2. letnik (za generacije, vpisane v 1. letnik pred 2015/2016)

KT KU PREDMET
990Angloameriška literarna teorija za učitelje
890Izbirni predmet(i) - 2. letnik (enopredmetni pedagoški študij)
2490Magistrski seminar (enopredmetni pedagoški študij)
12135Metodološki vidiki učenja in poučevanja angleščine
440Pedagoška praksa za učitelje angleščine - 2. letnik (enopredmetni pedagoški študij)
330Znanstveno raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki (enopredmetni pedagoški študij)

1. letnik (za generacijo, vpisano v 1. letnik v 2015/2016)

V datoteki PDF je razlaga predmetnika po semestrih: Predmetnik Anglistika – enopredmetni pedagoški študij (MA).Predmetnik začne veljati v študijskem letu 2015-2016 za generacijo, ki se v tem letu vpisuje v 1. letnik.

KT KU PREDMET
330Izbirni strokovni predmet - jezikoslovje ali književnost (enopredmetni pedagoški študij, 2. semester)
560Jezikovne zmožnosti (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
760Metode in tehnike pouka angleščine (pedagoški študij, 1. semester)
660Obvezni izbirni predmet - jezikoslovje (enopredmetni pedagoški študij, 1. & 2. semester)
8150Osnove didaktike angleščine (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
230Pedagoška praksa za učitelje angleščine (enopredmetni pedagoški študij, 2. semester)
560Prevajanje v angleščino (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
24300Skupni pedagoški modul (pedagoški študij, 1. & 2. semester)
 

2. letnik (za generacijo, vpisano v 1. letnik v 2015/2016)

KT KU PREDMET
330Angloameriška literarna teorija 2015
660Izbirni strokovni predmet (enopredmetni pedagoški študij, 3. semester)
990Izbirni strokovni predmet (enopredmetni pedagoški študij, 4. semester)
660Izbirni strokovni predmet v okviru didaktike angleščine (enopredmetni pedagoški študij, 3. semester)
120Magistrski seminar - magistrsko delo (enopredmetni pedagoški študij, 4. semester)
560Otroška in mladinska književnost za učitelje (pedagoški študij, 3. semester)
430Pedagoška praksa za učitelje angleščine (enopredmetni pedagoški študij, 4. semester)
445Programi in učbeniki za pouk angleščine (pedagoški študij, 3. semester)
330Testiranje znanja angleščine (pedagoški študij, 3. semester)
330Znanstvenoraziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki (pedagoški študij, 3. semester)
560Zunanji izbirni predmet (enopredmetni pedagoški študij, 4. semester)