Predmetnik

V razpredelnicah so po abecednem redu navedeni predmeti po letnikih.

1. letnik (za generacije, vpisane v 1. letnik pred 2015/2016)

KT KU PREDMET
330Izbirni predmet(i) - 1. letnik (enopredmetni nepedagoški študij)
330Izbirni predmeti s področja jezikoslovja
15150Izbirni strokovni predmeti s področja jezika ter književnosti in kulture (enopredmetni nepedagoški študij)
660Kontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika
660Moderno angleško besedotvorje
330Novejši ameriški roman
660Prevajanje v angleščino I
330Sodobne jezikoslovne teorije

2. letnik (za generacije, vpisane v 1. letnik pred 2015/2016)

KT KU PREDMET
10100Izbirni predmet(i) - 2. letnik (enopredmetni nepedagoški študij)
15150Izbirni strokovni predmeti s področja jezika ter književnosti in kulture (enopredmetni nepedagoški študij)
300Magistrsko delo (enopredmetni nepedagoški študij)
560Znanstveno raziskovalno delo in magistrski seminar (enopredmetni nepedagoški študij)

1. letnik (za generacijo, vpisano v 1. letnik v 2015/2016)

V datoteki PDF je razlaga predmetnika po semestrih: Predmetnik Anglistika – enopredmetni nepedagoški študij (MA). Predmetnik začne veljati v študijskem letu 2015-2016 za generacijo, ki se v tem letu vpisuje v 1. letnik.

KT KU PREDMET
660Angleško besedotvorje
330Angloameriška literarna teorija
660Anglofonska proza 20. stoletja
660Izbirni strokovni predmeti – jezikoslovje (enopredmetni nepedagoški študij, 1. semester)
12120Izbirni strokovni predmeti – jezikoslovje in književnost (enopredmetni nepedagoški študij, 2. semester)
660Kontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika (1. & 2. semester)
660Leksikografija
330Novejši ameriški roman (2. semester)
660Prevajanje v angleščino (1. & 2. semester)
660Prevajanje v slovenščino (1. & 2. semester)

2. letnik (za generacijo, vpisano v 1. letnik v 2015/2016)

KT KU PREDMET
330Angleško historično jezikoslovje (3. semester)
660Izbirni predmeti - širše (3. semester)
18180Izbirni strokovni predmeti – jezikoslovje in književnost (enopredmetni nepedagoški študij, 3. semester)
300Magistrsko delo (enopredmetni nepedagoški študij, 3. in 4. semester)
330Znanstvenoraziskovalno delo in magistrski seminar (3. semester)