Predmetnik

V razpredelnicah so po abecednem redu navedeni predmeti po letnikih.

V datoteki PDF je razlaga predmetnika po semestrih: Predmetnik Anglistika – enopredmetni nepedagoški študij (MA).

 1. letnik 

 

KT KU PREDMET
660Angleško besedotvorje
330Angloameriška literarna teorija
660Anglofonska proza 20. stoletja
12120Izbirni strokovni predmeti - jezikoslovje in književnost
660Izbirni strokovni predmeti-jezikoslovje
660Kontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika (1. & 2. semester)
660Leksikografija
330Novejši ameriški roman (2. semester)
660Prevajanje v angleščino (1. & 2. semester)
660Prevajanje v slovenščino (1. & 2. semester)

* Izbirni strokovni predmeti-jezikoslovje (1. semester): študent izbere 2 izmed sledečih predmetov: Uvod v angleško psiholingvistiko, Terminologija, Angleška frazeologija

** Izbirni strokovni predmet-jezikoslovje in književnost (2. semester): študent izbere 2 jezikoslovna in 2 književna predmeta:

Književnost: Mladinska književnost v angleščini, Sodobna angleška dramatika, Angloameriške feministikčne literarne študije

Jezikoslovje: Semantika in pragmatika, Kognitivno jezikoslovje, Sociolingvistika, Angleška generativna slovnica, Diskurzna intonacija

2. letnik 

KT KU PREDMET
330Angleško historično jezikoslovje (3. semester)
660Izbirni predmeti - širše
990Izbirni strokovni predmeti- jezikoslovje in književnost 4. semester
990Izbirni strokovni predmeti-jezikoslovje in književnost 3. semester
300Magistrsko delo (enopredmetni nepedagoški študij)
330Znanstvenoraziskovalno delo in magistrski seminar (3. semester)

* Izbirni strokovni predmeti-jezikoslovje in književnost (3. semester): študent izbere 1 jezikoslovni in 2 književna predmeta: 

Književnost: Sodobna knijževnost v angleščini, Otroška književnost v angleščini, Britanska poezija 20. stoletja

Jezikoslovje: Terminologija, Uvod v angleško psiholingvistiko, Angleška frazeologija

** Izbirni strokovni predmeti-jezikoslovje in književnost (4. semester): študent izbere 2 jezikoslovna in 1 književni predmet:

Književnost: Mladinska kniževnost v angleščini, Angloameriške feministične literarne študije, Sodobna angleška dramatika

Jezikoslovje: Semantika in pragmatika, Kognitivno jezikoslovje, Sociolingvistika, Angleška generativna slovnica, Diskurzna intonacija