BAPregled avstralske književnosti

Število kreditnih točk: 2
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalec

Red. prof. dr. Igor Maver

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  1. Poznavanje najpomembnejših literarnih žanrov in avtorjev ter specifičnosti zgodovinskega in kulturnega razvoja Avstralije.
  2. Poznavanje različnih kritiških šol in ustvarjalnih tradicij v avstralski literarni in kritiški zgodovini.
  3. Sposobnost reflektiranja raznovrstnih interpretacijskih izhodišč v odvisnosti od specifičnega kulturnega okolja in umestitev literarnih del v konkreten družbenopolitični kontekst.
  4. Poznavanje avstralske domorodske ustne/literarne tradicije in z njo povezane jezikovne in literarne hibridizacije

Vsebina:

  1. Obravnava kolonialne dobe v avstralski književnosti, začetki romana, poezije in kratke zgodbe ter pomen 'nacionalističnega' obdobja konec 19. stoletja.
  2. Pojmi ekspatriacije, eksila, duhovne (de)kolonizacije in mitopoeze v avstralski literaturi 20. stoletja ter razvoja literarne kritike in formiranja literarnega kanona.
  3. Analiza posameznih izbranih tekstov različnih žanrov izpod peresa najbolj reprezentativnih avtorjev, vključno z multikulturno in domorodsko tradicijo.
  4. Obravnava slovenske izseljenske književnosti v Avstraliji ter problematika sodobnega multikulturalizma.

Temeljna literatura:

  • Webby, Elizabeth (ed.). The Cambridge Companion to Australian Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Izbrana poglavja (1, 4, 7, 10)), str.: 19-49, 105-133, 183-208, 258-293).
  • Jurak, Mirko in Maver, Igor (ur.). Essays on Australian and Canadian Literature. Ljubljana: ZIFF, 2000. Izbrana poglavja, str.: 13-44, 63-86, 99-120, 205-214.
Seznam obravnavanih del študentje dobijo na začetku predavanj.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Izpit. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 je pozitivno, ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.