BAKanadska književnost

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalec

Red. prof. dr. Jason Blake

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Poglobiti razumevanje literarnih žanrov s stališča kanadske kratke zgodbe. Poudarek bo na strukturi, temi in vsebini, stilistiki ter razvoju tovrstne literature.

Vsebina:

V tem seminarju se bomo ukvarjali s kanadsko kratko zgodbo. Osnovni sklopi: značilnosti kratke zgodbe, specifičnost kanadske kratke zgodbe, razlogi za uspešnost kanadskih pisateljev – in predvsem pisateljic – ki se ukvarjajo s kratko zgodbo. Prevladujoča metoda bo 'close reading' izbranih besedil.

Temeljna literatura:

Različne kratke zgodbe kanadskih avtorjev 20. in 21. stoletja (npr. Leacock, Callaghan, Richler, Gallant, Atwood, Munro).

Metode ocenjevanja in coenjevalna lestvica:

Seminarska naloga. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete