BAAvstralska družba in kultura

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Spoznavanje avstralske družbe in kulture
 • Razumevanje posebnosti avstralske družbe, podobnosti in razlik z Evropo/Slovenijo/Veliko Britanijo ter razvijanje kritičnega odnosa do tematike
 • Razvijanje bralne, pisne, slušne in govorne zmožnosti

Vsebina:

 • Reprezentacije kulture v Avstraliji (tradicija & nezavedno vs. običaji & družbena pravila in zakoni / jezik in družba / sistem vrednot / literatura, film, glasba itd.)
 • Človek in narava (geografija Avstralije, zgodovina Avstralije, mesto in podeželje, ekološke tematike, gospodarstvo itd)
 • Ljudje med seboj (družina in družba, prvi prebivalci, priseljenci, begunci, rasizem in nacionalizem, ikone avstralske družbe itd)

Temeljna lteratura:

Glede na temo predstavitve študent samostojno predela izbrana poglavja iz navedene literature.

 • Bird Rose, Deborah. 2000 (1992). Dingo Makes Us Human. Life And Land In An Australian Aboriginal Culture.
 • Cambridge: Cambridge University Press. Str.: 237.
 • Broome, Richard. 2001 (1982). Aboriginal Australians. Crows Nest, NSW: Allen & Unwin. Izbrana poglavja, str.: 13-25, 40-288.
 • Burnside, Julian (ed.). 2003. From Nothing to Zero. Letters from Refugees in Australia's Detention Centres. Footscray, Vic.: Lonely Planet Publications. Str.: 192.
 • Flannery, Tim (ed.). 2001 (1999). The Explorers. Epic First-Hand Accounts of Exploration in Australia. London: Phoenix Press. Izbrana poglavja, str.: 1-16, 35-56, 212-225, 254-264.
 • Giles, J., T. Middleton. 1999. Studying Culture. Oxford: Blackwell. Izbrana poglavja, str.: 7-125, 163-257.
 • Hughes, Robert. 1996 (1987), The Fatal Shore. A History of theT of Convicts to Australia, 1787 – 1868. London: The Harvill Press. Str.: 244.
 • Hirst, Warwick. 2003. Great Convict Escapes in Colonial Australia. East Roseville, NSW: Kangaroo Press (Simon and Schuster, Australia). Str.: 200.
 • Knightley, Phillip. 2001. Australia. A Biography of a Nation. London: Vintage. Str.: 353.
 • Ronowicz, E., C. Yallop. 1999. English: One Language, Different Cultures. London and New York: Cassell. Izbrana poglavja, str.: 99-125.

Potopis po dogovoru.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen posameznih enot. Posamezne enote so: test, pisni izdelek in govorni nastop.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.