Polje za lokalne potrebe (992b)

NAVODILA ZA VNOS OZNAK V POLJE 992b

Osebne oznake so praviloma namenjene lastni evidenci vnašalca in jih ne uporabljamo za skupne statistike (razen npr. po dogovoru znotraj oddelčne knjižnice), zato jih lahko vsakdo prosto oblikuje; paziti je treba, da nima več vnašalcev enakih oznak. Vnašati jih je treba dosledno, saj so edini nedvoumni skupni imenovalec za vse vrste zapisov posameznega katalogizatorja. Oznake za evidence posameznih knjižnic lahko služijo oddelčnim in/ali skupnim evidencam OHK in jih je treba vnašati v enotni obliki (pravilen vrstni red podatkov, celotna letnica ipd.).

OZNAKE ZA RAZLIČNE VRSTE ZAPISOV

1. OSEBNA OZNAKA
- osebna oznaka (npr. mb2011) – OBVEZNO pri vseh zapisih
 
2. NOVO GRADIVO, ki bo vključeno v sezname novosti:
-  ohk2011janger (ohk, letnica, prve tri črke meseca, oznaka knjižnice) – OBVEZNO
-  za izpise novosti oddelčne knjižnice lahko uporabljate  tudi svoje oznake (npr. knjan11)
 
3. RETROSPEKTIVNI VNOS
-  rff2011ger (rff, letnica, oznaka knjižnice) – OBVEZNO

Ker COBISS2 ne zagotavlja izpisov števila izvodov, vas prosimo, da v okolju COBISS3/Zaloga v podpolje n (inventarne opombe) ravno tako vnašate enako oznako ( npr. rff2011ger) - OBVEZNO

4. BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV naj vsebujejo naslednje oznake:
-  ziff2011ger (letnica glede na leto izida, oddelek –NOVO!) – OBVEZNO
-  ulbb6 (za bibliografijo UL) – OBVEZNO
-  za potrebe izpisov in izdelave priložnostnih bibliografij posameznih oddelkov še vedno lahko uporabljate  tudi svoje oznake (npr.    razang2011)