1973 Patrick White

Kratka biografska oznaka
Spletne povezave
Izbrana bibliografija

                  PATRICK WHITE

* 28. 5. 1912 London (Velika Britanija)
† 30. 9. 1990 Sydney (Avstralija)

Patrick White je avstralski pisatelj, ki se je po študiju jezikov v Cambridgu v Veliki Britaniji in sodelovanju v drugi svetovni vojni kot angleški letalec, vrnil domov v Avstralijo in začel s pisanjem, čeprav so njegovi starši želeli, da bi delal na njihovem posestvu. Za njegovo pisanje je značilen upor proti sivemu, brezbarvnemu realizmu svojih predhodnikov, pogosto obarvanemu z močno nacionalno noto. Uporablja poudarjen psihološki pristop, simbolizem, alegorijo ter tehniko toka zavesti, ki kaže precejšen vpliv Jamesa Joyca, njegovo zgodnje delo Tetina zgodba (The Aunt's Story, 1948) pa tudi vpliv D. H. Lawrenca in Thomasa Hardyja. Romani, kot so Človeško drevo (The Tree of Man, 1955), Voss, Na ognjenem vozu (Riders in the Chariot, 1961), Popolna mandala (The Solid Mandala, 1966), V srcu viharja (The Eye of the Storm, 1973) in mnogi drugi, kratke zgodbe in igre, so mu najprej prinesli slavo v Veliki Britaniji in drugod po svetu, šele kasneje tudi na domačih tleh. V svojih delih se je uprl provincialnosti suburbanega avstralskega (vele)mesta in mitologiziral odkrivanje in zarisovanje novega neodkritega kontinenta z vidika zahodnega sveta in naselitev belih priseljencev v avstralski krajini v nasilni interakciji s staroselci Aboridžini, tako v kolonialni preteklosti kot tudi v postkolonialni sedanjosti.Whitova dela obravnavajo posameznika v procesu avstralskega razvoja in nacionalne samodefinicije vse od naselitve Britancev konec 19. stoletja naprej. Oba zgodovinska procesa sta bila tesno povezana z nasiljem nad domorodci in v obdobju Avstralije kot kazenske kolonije tudi nad lastnimi ljudmi, vendar Whitova proza presega te okvire z obravnavo človekovega iskanja in razumevanja smisla življenja in iskanja izhoda iz temeljne eksistencialne osamljenosti. /IM/

Spletne povezave

Galerija

  Patrick White

Zanimive povezave

Why Bother with Patrick White (spletna stran o pisatelju)
Patrick White - Existential Explorer (Nobelprize.org)
Govor s slavnostne večerje ob prejemu Nobelove nagrade (zaradi pisateljeve odsotnosti govor bral M. Sidney Nolan)
Patrick Victor White (Australian Dictionary of Biography)
 

Izbrana bibliografija

Originalne izdaje

POEZIJA

Thirteen Poems. –[Sydney] : [samozal. R. White], [1930?]. – Pod ps. Patrick Victor Martindale

The Ploughman and Other Poems. – Sydney : Beacon Press, 1935


DRAMATIKA

Four Plays. – London : Eyre & Spottiswoode, 1965. – Vsebina: The Ham Funeral ; The Season at Sarsaparilla ; A Cheery Soul ; Night on Bold Mountain. – Izšlo tudi kot: Collected Plays 1. – Sydney : Currency Press, 1985

Big Toys. – Sydney : Currency Press, 1978

Signal Driver : A Morality Play for the Times.  – Sydney : Currency Press, 1983

Netherwood. – Sydney : Currency Press ; [Adelaide] : The State Theatre Company of South Australia, 1983

Collected Plays. – Sydney : Currency Press, 1985-1994. –  Vsebina: Vol. 1: The Ham Funeral ; The Season at Sarsaparilla ; A Cheery Soul ; Night on Bald Mountain. - 1985 ; Vol. 2: Big Toys ; Signal Driver ; Netherwood ; Shepherd on the Rocks. –  1994


PROZA

Happy Valley : A Novel. – London ; Sydney : G. G. Harrap, 1939

The Living and the Dead. – London : G. Routledge in New York : Viking Press, 1941

The Aunt's Story. – London : Routledge & Kegan Paul in New York : Viking Press, 1948

The Tree of Man. – New York : Viking Press, 1955

Voss : A Novel. – London : Eyre & Spottiswoode in New York : Viking Press, 1957

Riders in the Chariot. – London : Eyre & Spottiswoode in New York : Viking Press, 1961

The Burnt Ones. – London : Eyre & Spottiswoode in New York : Viking Press, 1964. – Vsebina: Dead Roses ; Willy-Wagtails by Moonlight ; A Glass of Tea ; Clay ; The Evening at Sisy Kamara's ; A Cheery Soul ; Being Kind to Titina ; Miss Slattery and Her Demon Lover ; The Letters ; The Woman Who Wasn't Allowed to Keep Cats ; Down at the Dumps

The Solid Mandala : A Novel
. – London : Eyre & Spottiswoode in New York : Viking Press, 1966

The Vivisector. – London : J. Cape in New York : Viking Press, 1970

The Eye of the Storm. – London : J. Cape in New York : Avon, 1973

The Cockatoos : Stories. – London : J. Cape, 1974. – Vsebina: A Woman's Hand ; The Full Belly ; The Night the Prowler ; Five-Twenty ; Sicilian Vespers ; The Cockatoos

A Fringe of Leaves
. – London :  J. Cape in New York : Viking Press, 1976

The Twyborn Affair : A Novel. – London : J. Cape, 1979

Memoirs of Many in One,  by Alex Xenophon Demirjian Gray / edited [i. e. written] by Patrick White. – London : J. Cape in New York : Viking Press, 1986

Three Uneasy Pieces. – Fairfield (Vic.) : Pascoe Publishing, 1987. – Vsebina: The Screaming Potato ; Dancing with Both Feet on the Ground ; The Age of a Wart

The Hanging Garden / with a note from David Marr. – London : J. Cape ; North Sydney (NSW) : Random House Australia, 2012


DRUGO


The Night the Prowler : Short Story and Screenplay. – London : J. Cape in Ringwood (Vic.) : Penguin Books Australia, 1978

Flaws in the Glass : A Self-Portrait. – London : J. Cape, 1981

Prevodi v slovenščino

Na ognjenem vozu : roman / [prevedel in spremno besedo o avtorju napisal Janko Moder]. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1974. – (Nobelovci ; 15; 16). – Prevod dela: Riders in the Chariot

Voss
/ [prevod Vital Klabus ; spremna beseda Igor Maver]. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1994. – (Zbirka XX. stoletje). – Prevod dela: Voss

Tetina zgodba
/ prevedel Vital Klabus. – Ljubljana : Študentska založba, 1998. – (Knjižna zbirka Beletrina). – Prevod dela: The Aunt's Story

Zadeva Twyborn
/ prevedel Mirko Napast. – Ljubljana : Študentska založba, 2001. – (Knjižna zbirka Beletrina). – Prevod dela: The Twyborn Affair

Drevo človeka / prevedel Urban Belina. V: Dialogi. - ISSN 0012-2068. - Letn. 46, št. 11/12 (2010), str. 46-58. - Prevod odlomka iz romana The Tree of Man

Viseči vrt / prevedel Jure Potokar. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2013. – (Zbirka Bisernice). – Prevod dela: The Hanging Garden

Kritiški odzivi na Slovenskem

MODER, Janko: Spremna beseda o avtorju. V: Na ognjenem vozu / Patrick White. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1974. – (Nobelovci ; 15; 16). – Zv. 2, str. 357-379.

GROSMAN, Meta: Patrick White's Voss : An Attempt at Interpretation. V: Australian Papers / edited by Mirko Jurak. - V Ljubljani : Filozofska fakulteta, 1983. - Str. 263-268.

MAVER, Igor: Patrick White: potovanje skozi pokrajine duha : avstralski Nobelov nagrajenec.
V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 32, št. 238 (11. okt. 1990), str. 15.

SNEDIC, Jožica: Patrick White: Voss and The Riders in the Chariot. – Ljubljana : [J. Snedic], 1990. – Mentorica Meta Grosman. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

NOVAK, Damir: Religijski aspekti novele Voss Patricka Whitea : diplomska naloga. - Ljubljana : [D. Novak], 1992. - Mentor Marko Kerševan. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

KLABUS, Vital: So stvari, ki bi morale biti samoumevne, pa očitno niso : opomin s povsem prijaznim namenom. - Odmev na kritiko Danijela Vončine (v Mladini) knjige Patricka Whita, Voss. V: Delo. - ISSN 0350-7521. – Leto 36, št. 266 (17. 11. 1994), str. 15.

MAVER, Igor: Krajina kot odsev izsušene notranjosti. V: Voss / Patrick White. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1994. – (Zbirka XX. stoletje). – Str. 513-524.

ČANDER, Mitja: Poslednje človekove skušnjave : Patrick White: Voss. V: Dialogi. - ISSN 0012-2068. - 31, št. 7/8 (avg. 1995), str. 52-53.

FILIPČIČ, Dragica: Discovering the Geographical Features of Australia in Patrick White's Novels The Tree of Man and Voss. - Maribor : [D. Filipčič], 1998. – Mantor Victor Kennedy. – Dipl. delo, Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za anglistiko

KOKELJ, Nina: Nepremično žarenje - žarenje v ljubezni, bolezni, norosti in smrti. V: Tetina zgodba / Patrick White. – Ljubljana : Študentska organizacija Univerze, Študentska založba, 1998. – (Knjižna zbirka Beletrina). – Str. 377-388.

GRAHEK, Staša: Svetovi in glasovi Tetine zgodbe : Patrick White: Tetina zgodba (The Aunt's Story, 1948) .... - Ocena knjige. V: Literatura. - ISSN 0353-5622. - Letn. 11, št. 95/96 (maj/jun. 1999), str. 192-195.

KOK, Špela
: The Ethical Duty of the Protagonists in the Works of Patrick White: Voss, and Ernest Hemingway: The Snows of Kilimanjaro : diplomska naloga. - Ljubljana : [Š. Kok], 1999. – Mentor Igor Maver. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

TROHA, Gašper: Nepremično hermetično žarenje : Patrick White: Tetina zgodba. – Ocena knjige. V: Razgledi. - ISSN 1318-0401. - Št. 9 (28. apr. 1999), str. 30.

HANSSON, Karin: Reflections on Patrick White's Australia. V: ESSAYS on Australian and Canadian Literature = Eseji o avstralski in kanadski književnosti / Mirko Jurak, Igor Maver (ur., eds.). - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000. - (Razprave Filozofske fakultete). –  Str. 37-44.

SENN, Werner: The Novels of Patrick White and Randolph Stow. V: ESSAYS on Australian and Canadian Literature = Eseji o avstralski in kanadski književnosti / Mirko Jurak, Igor Maver (ur., eds.). - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000. - (Razprave Filozofske fakultete). –  Str. 45-50.

ČRNIGOJ, Uroš: Najpopolnejša oblika izgnanstva : Patrick White: Zadeva Twyborn. Študentska založba, Beletrina, Ljubljana 2002. – Ocena knjige. V: Dnevnik. - ISSN 1318-0320. – Letn. 52, št. 155 (11. 6. 2002), str. 17.

Na vrh strani