Od Rudyarda Kiplinga do Kazua Ishigura

Nobelovi nagrajenci za književnost iz angleško govorečih dežel    

Spletna razstava Knjižnice za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo v okviru spremljevalnih prireditev 5. sejma akademske knjige Liber.ac 2014

UVOD                   

                                                    2017 

                                                           Kazuo Ishiguro (v pripravi)

                                       

              2013                             2007                               2005

          Alice Munro                            Doris Lessing                             Harold Pinter

Alice Munro  Doris Lessing 

             2003                               2001                              1995

             J. M. Coetzee                              V. S. Naipaul                          Seamus Heaney

J. M. Coetzee  V.S. Naipaul  Seamus Heaney

             1993                                1992                               1991

            Toni Morrison                           Derek Walcott                      Nadine Gordimer

  Derek Walcott  Nadine Gordimer

              1987                             1986                                 1983

        Josif A. Brodski                            Wole Soyinka                          William Golding

 J. Brodski      William Golding

              1978                              1976                                 1973

           Isaac B. Singer                           Saul Bellow                                Patrick White

 Isaac Bashevis Singer   

              1969                                1962                               1954

           Samuel Beckett                          John Steinbeck                    Ernest Hemingway

    

                1953                               1950                                1949

          Winston Churchill                       Bertrand Russell                    William Faulkner

Winston Churchill    Bertrand Russell

               1948                             1938                                 1936

                T. S. Eliot                                 Pearl S. Buck                           Eugene O'Neill
     

               1932                               1930                                  1925

          John Galsworthy                        Sinclair Lewis                  George Bernard Shaw

  

                                 1923                                      1907

                          William Butler Yeats                             Rudyard Kipling 

                         

 

Od Rudyarda Kiplinga do Alice Munro

UVOD

O SPLETNI RAZSTAVI

V okviru 5. sejma akademske knjige Liber.ac 2014, ki tokrat tematsko povezuje Slovenijo z angleško govorečim svetom, smo na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko pripravili tudi spletni prikaz življenja in dela Nobelovih nagrajencev za književnost iz dežel, kjer je angleščina uradni ali eden izmed uradnih jezikov.     

Prikaz vključuje kratke biografske oznake 29 nagrajencev, bibliografije izvirnih izdaj njihovih del, pregled prevodov njihovih del v slovenščino in izbor slovenskih kritiških odzivov na njihovo ustvarjanje. Dodali smo tudi povezave do spletnih mest, kjer si lahko vedoželjen opazovalec ogleda ali poišče dodatne zanimivosti o teh pisateljih in njihovem delu.

Spletno razstavo Od Rudyarda Kiplinga do Alice Munro sva pripravili Marjana Benčina in Maja Lipužič s pomočjo Eme Karo, ki je zbrala številne zanimive spletne povezave. Večino kratkih biografskih oznak nobelovcev z angleško govorečih področij so napisali red. prof. Uroš Mozetič, red. prof. dr. Igor Maver in doc. dr. Jason Blake, posamezne tudi Kristina Pegan Vičič, Marjana Benčina, Neja Čop in Maja Lipužič. Slednje smo zbrale in uredile izbrane bibliografije 29 avtorjev, vključenih v to spletno predstavitev. Ema Karo je prevedla 9 biografskih oznak iz angleščine v slovenščino.
     Biografije 29 nobelovcev in bibliografije njihovih del v izvirniku so združene tudi v publikaciji Od Rudyarda Kiplinga do Alice Munro : biobibliografije Nobelovih nagrajencev iz angleško govorečih dežel, ki je izšla v tiskani in spletni izdaji pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Uredil jo je red. prof. dr. Igor Maver. /MB/

BESEDA UREDNIKA         

Od ustanovitve Nobelove nagrade 1901 do danes je bilo nagrajencev iz angleško govorečih dežel kar 29. Dobitnik Isaac Bashevis Singer (1978) je morda nekoliko vprašljiv spričo dejstva, da je pisal v jidišu, sicer pa večji del svojega aktivnega življenja preživel v ZDA, prav tako kot Josif A. Brodski (1987), ki pa je po emigraciji v ZDA pisal v angleščini. Med nagrajenci za književnost, ki so pisali v angleščini, najdemo tudi znanega britanskega filozofa Bertranda Russella in politika Sira Winstona Churchilla. Natančnejši pogled odkrije, da je med njimi, še posebej v zadnjih dveh ali treh desetletjih, večje število književnih avtorjev, ki ne prihajajo iz Velike Britanije ali Združenih držav Amerike, ampak iz dežel bivšega britanskega imperija, še vedno pa iz držav v okviru britanskega Commonwealtha, ki v svojem književnem ustvarjanju uporabljajo angleški jezik. To dejstvo je pomenljivo, saj je Nobelova nagrada vselej bila vsaj deloma tudi politična, posebej ob upoštevanju dejstva, da se je postkolonialno obdobje za mnoge države bivšega britanskega imperija začelo po drugi svetovni vojni, njihova literatura, napisana v angleščini, pa je postala mednarodno priznana šele nekaj desetletij kasneje, od uveljavitve postkolonialnega diskurza naprej konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Taki književniki so, denimo, lanska nagrajenka Alice Munro, prva nobelovka iz Kanade sploh, J. M. Coetzee, V. S. Naipaul, Derek Walcott, Nadine Gordimer, Wole Soyinka. Pregled nobelovcev za književnost, pišočih v angleščini, pokaže, da so v začetku pričakovano prevladovali britanski in irski pisatelji in nekoliko kasneje posebej ameriški avtorji.   

            Nekateri književni nagrajenci, ki so in še pišejo v angleščini, so bili presenetljiv in za nekatere kontroverzen izbor (npr. Pearl S. Buck, V. S. Naipaul), drugi so bili morda družbeno bolj pričakovani (Nadine Gordimer), toda kljub morebitnim politično motiviranim odločitvam, kot menijo kritiki nagrade, je mogoče reči, da so bili avtorji kot literarni umetniki zasluženo nagrajeni in nekateri bi ostali v nasprotnem primeru morda tudi po krivici prezrti. Nobelova nagrada za književnost s precej visoko finančno nagradno premijo ni zgolj succès d'estime nekega avtorja ali dela, kot so mnoge druge literarne nagrade, saj nagrada pomeni tudi to in še več kot zgolj prestižni kritiški in ne tudi popularni oziroma finančni uspeh. Današnji književni velikani in klasiki v angleškem jeziku, kot so, na primer, William Butler Yeats, George Bernard Shaw, T. S. Eliot, William Faulkner, Ernest Hemingway, Samuel Beckett, Toni Morrison, Seamus Heaney, Harold Pinter, Doris Lessing in drugi, so se kot dobitniki te prestižne nagrade, tako v svojem času in tudi po njem, le še bolj uveljavili na svetovnem literarnem zemljevidu.

Red. prof. dr. Igor Maver

 

Na vrh strani