Oddelčna obvestila

Arhiv obvestil

Arhiv starejših obvestil najdete tukaj.

21. 8. 2019Vsi letnikiLekt. mag. Mojca Belak

Razpored ustnih izpitov za 3. rok

Zaradi odsotnosti bom imela ustne izpite za 3. rok Jezika v rabi 2. in 3. septembra (v kabinetu 318).

2. september
8.20 18180160
8.40 18180772
9.00 18150815

Preostali prijavljeni opravljate tudi pisni del izpita, ki ga bom popravila 2. septembra in popoldne objavila razpored za 3. september od 8.00 dalje.

Lep pozdrav M.Belak

20. 8. 2019Vsi letnikiLekt. dr. Lara Burazer

Diplomski izpiti - ustni del

Drage študentke in študenti, ustni del diplomskih izpitov bo v četrtek, 22.08.2019, v sobi 306, in sicer po spodnjem razporedu:


1 8.30 18150798
2 8.55 18150435
3 9.20 18120778
4 9.45 18160744
5 10.10 18140430
6 10.35 18160749
7 11.00 18150323
8 11.25 18160756

PAVZA 12.00-13.00

9 13.00 18150909
10 13.25 18150914
11 13.50 18160759
12 14.15 18160772

Zaradi boljše logistike vas prosim, da pridete nekaj minut pred dodeljenim terminom in mirno počakate pred predavalnico.

Lp Lara Burazer

20. 8. 2019Vsi letnikiAsist. dr. Anamarija Šporčič

Office hours

Tuesday, Aug 20, 18.30 to 20.00;

Aug 26 to 30 - by appointment;

Thursday, Sep 5, 12.00 to 13.30.

20. 8. 20193. letnikDoc. dr. Frančiška Lipovšek

Diplomski izpit

Vsi, ki ste danes pisali diplomski izpit, ste pisni del uspešno opravili. Razpored za ustni del izpita bo javljen predvidoma jutri.

Franja Lipovšek

19. 8. 2019Vsi letnikiRed. prof. dr. Mojca Krevel

RAZPORED GOVORILNIH UR V AVGUSTU IN SEPTEMBRU 2019

V avgustu in septembru bom imela govorilne ure v naslednjih terminih:

• ponedeljek 26.08. od 9:00 do 10:30
• torek 03.09. od 14:30 do 16:00
• ponedeljek 09.09. od 8:30 do 10:00
• ponedeljek 16.09. od 13:00 do 14:30
• sreda 15.09. od 14:00 do 15:30

Lep pozdrav,
Mojca Krevel

19. 8. 2019Vsi letnikiAsist. dr. Anamarija Šporčič

Office hours - reminder

Due to some students' impaired scrolling abilities, I am reposting information on this week's office hours:

Tuesday, Aug 20th, 18.30 to 20.00.

Dates for the remainder of the month (plus September) will be announced shortly.

17. 8. 2019Vsi letnikiRed. prof. dr. Danica Čerče

Govorilne ure / Office hours

Razpored naslednjih govorilnih ur:
ponedeljek, 19. 8. 2019: 8.30-10.00
četrtek, 22. 8. 2019: 10.30-12.00
četrtek, 5. 9. 2019: 8.00-9.00
ponedeljek: 11. 9. 2019: 11.15-12.45

Kasnejši septembrski termini bodo objavljeni pravočasno.

16. 8. 2019Vsi letnikiRed. prof. dr. Jason Blake

Office Hours

Dear Students,
Here are my next office hours:

Tue., August 20: 10:25–11:55

Wed., Sep. 4: 10:25–11:55

Fri., Sep. 13: 10:45–12:15

Best,
Jason Blake

13. 8. 2019Vsi letnikiRed. prof. dr. Eva Sicherl

Govorilne ure avgusta

Avgusta bom imela govorilne ure po naslednjem razporedu:

19. 8. ob 9.00
21.8. ob 9.30
30.8. ob 12.00

Septembra govorilnih ur ne bom imela zaradi letnega dopusta.

13. 8. 2019Vsi letnikiAsist. mag. Andreja Drašler

Govorilne ure v avgustu

V avgustu bom imela govorilne ure v torek, 20. 8. 2019, od 15h do 16.30 in v ponedeljek, 26. 8. 2019, od 10.30 do 12h.

Lp

AD

30. 7. 2019Vsi letnikiAsist. dr. Anamarija Šporčič

Spremembe pri izvajanju predmetov 2019/20

Študente in študentke, še posebej pa tutorke in tutorje, opozarjam, da bodo predmeti

Angleška poezija od 16. do 19. stol. (1. letnik),
Angleška poezija po 19. stol. (1. letnik), ter
Britanska družba in kultura (2. ali 3. letnik, obe skupini)

v študijskem letu 2019/2020 in tudi v prihodnje izvajani kot CELOLETNI (in ne več semestrski) predmeti.

Spremembe (npr. menjava semestra izvajanja) lahko pričakujete tudi pri nekaterih drugih predmetih, zato si jeseni še bolj natančno kot običajno oglejte urnik za prihodnje leto.

23. 7. 2019Vsi letnikiŠpela Jevnikar

Tajništvo anglistike zaprto

Obveščam vas, da bo tajništvo anglistike zaprto v sledečih terminih:

od 29. 7. do vključno 9. 8. 2019
16. 8. 2019


15. 7. 2019Vsi letnikiRed. prof. dr. Lilijana Burcar

Govorilne ure v avgustu

V mesecu avgustu ne bom imela govorilnih ur, saj je v prvi polovici avgusta učiteljsko osebje na kolektivnem dopustu, v drugi polovici pa sem na uradnem študijskem dopustu. V drugi polovici bom okvirno dosegljiva na elektronskem naslovu lilijana.burcar@guest.arnes.si, kar pomeni, da na vso morebitno korespondenco odgovarjam enkrat tedensko.

V mesecu septembru bodo prve govorilne ure predvidoma v ponedeljek, 2. 9. 2019, med 18.00 in 20.00.

V Ljubljani, 15. 7. 2019 red. prof. dr. Lilijana Burcar

23. 6. 2019Vsi letnikiDoc. dr. Monika Kavalir

Sprememba govorilnih ur

V sredo, 26. 6., bodo govorilne ure nekoliko spremenjene, in sicer od 16.00 do 17.30. V juliju bodo govorilne ure po dogovoru, naslednje redne govorilne ure bodo zaradi službene odsotnosti šele v prvem tednu septembra.

31. 1. 2019Vsi letnikiDoc. dr. Monika Kavalir

Natečaj #100xULaktiven

Univerza v Ljubljani, Center za obštudijsko dejavnost, objavlja natečaj #100xULaktiven na družbenem omrežju Instagram. Namen natečaja je čim večja vključenost študentov v obštudijske dejavnosti, ki omogočajo pridobitev in krepitev novih znanj ter kompetenc. Vse študente vabijo, da s fotografijo zabeležijo svoje udejstvovanje na področju obštudijske dejavnosti. Na slavnostnem gala plesu ob 100-letnici univerze bo 5. decembra 2019 rektor podelil priznanja in praktične nagrade vsem tistim, ki bodo do 1. decembra 2019 100 krat obštudijsko aktivni. Več informacij na http://www.uni-lj.si/v_ospredju/2019011413471731/.

21. 9. 2018Vsi letnikiRed. prof. dr. Lilijana Burcar

Vpis: Sodobna angleska dramatika in Anglo-ameriske feministicne lit studije

Prosim, da pri presoji o morebitnem vpisu v skupino pri mojih dveh izbirnih seminarjih na drugi stopnji, tj. Sodobna angleska dramatika in Anglo-ameriske literarne vede, upoštevate, da je seminarsko delo zastavljeno intenzivno.

Pri seminarju iz Sodobne angleske drame to med drugim pomeni, da bo potrebno kot del obvezne priprave na vsako srečanje v celoti prebrati predloženo dramsko delo, ki v povprečju obsega vsaj 75 - 100 strani. Vsega skupaj torej približno najmanj 750 strani v semestru. V kolikor na uro pridete nepripravljeni/e (tj. niste prebrali/e dramskega dela v celoti), se vam prisotnost ne upošteva. Na urah je prav tako obvezno sodelovanje, in sicer v obliki analitičnih komentarjev. Izdelava izpitnega eseja je enako zahtevna, saj temelji na nadaljnjem samostojnem poglabljanju snovi, razclenjne na seminarskih urah, in studiju dodatne, poglobljene literature, kar med drugim vkljucuje tudi socioloska vprasanja. Vse seminarske ure, razen uvodnih treh, temeljijo na analiticnih in poglobljenih diskurzivnih analizah v drugem delu ure, in prezentaciji s strani studentke/a v prvem delu ure. Prezentacija traja 45 minut! in zahteva natancno razclenitev kompleksnih vprasanj (ne zgolj povrsnih tematskih opisov), predocenih v dramskem delu.


Anglo-ameriske feministicne literarne vede: ker je ta tematika za vecino neznanka, seminar sestoji iz uvodnih in nato izmenjujocih se teoreticnih ur, cemur nato sledijo po akreditacijskem programu predpisane prezenacije s strani studentk in studentov. Nekaj romanov in dramskih tekstov bo potrebno prebrati v celoti pred prihodom na uro, v nasprotnem primeru se vasa prisotnost na uri ne steje.

Prosim, da se na ta seminar VPISEJO SAMO TISTE OSEBE; KI JIH TEMATIKA RSNICNO IN GLOBOKO ZANIMA: Ostali/e prosim, da razmislite o vpisu na druge izbirne predmete. Zavoljo kombinacije teoreticnih predavanj s prezentacijami je na voljo optimalno 14 vpisnih mest. Le tako bo mogoce tudi izvesti vse prezentacije, tj. omogociti pravico do izpitne prezentacije vsem vpisanim osebam.

Studentke in studenti, ki boste na Erasmus izmenjavi, pa se boste morebiti vseeno vpisali/e na katerega od teh dveh seminarjev, prosim, da mi obvezno sporocite se pred zacetkom pouka, da ste vpisani/e le fiktivno. Ta podatek je kljucnega pomena za organizacijo pouka, saj je potrebno vedeti natancno stevilo realno prisotnih ljudi pri obeh seminarjih.

21. 9. 2018 izr. prof. dr. Lilijana Burcar