Enopredmetna nepedagoška smer

Za vpis v 4. letnik:

 • MODERNI ANGLEŠKI JEZIK 3: LEKTORSKE VAJE *
 • BESEDILOSLOVJE 1 *
 • UVOD V LEKSIKOLOGIJO *
 • ANGLEŠKI DIALEKTI
 • PREVAJANJE V ANGLEŠČINO *
 • PREVAJANJE V SLOVENŠČINO *
 • UVOD V PRIMERJALNO GERMANSKO JEZIKOSLOVJE IN ZGODOVINO ANGLEŠČINE *
 • AVSTRALSKA KNJIŽEVNOST ali KANADSKA KNJIŽEVNOST ali PREGLED STAREJŠE AMERIŠKE KNJIŽEVNOSTI *
 • DVA LITERARNA SEMINARJA - DRUGI TUJI JEZIK 2

Študent/-ka lahko v višji letnik prenese eno od naslednjih obveznosti: Angleški dialekti, Drugi tuji jezik 2. V nobenem primeru ni možen vpis v višji letnik brez obveznosti, ki so označene z *.

Pogoji za pristop k zagovoru diplomskega dela:

 • MODERNI ANGLEŠKI JEZIK 4: LEKTORSKE VAJ
 • BESEDILOSLOVJE 2
 • PREVAJANJE V ANGLEŠČINO
 • ANGLEŠKA HISTORIČNA SLOVNICA 1
 • ANGLEŠKA HISTORIČNA SLOVNICA 2
 • KONTRASTIVNA ANALIZA SLOVENSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA
 • KONTRASTIVNA FONETIKA
 • ANGLEŠKA STAVČNA SINTAKSA (do preddiplomskega izpita)
 • ANGLEŠKO BESEDOTVORJE
 • ANGLEŠKA GENERATIVNA SLOVNICA ali INTONACIJA V DISKURZU ali IDIOMATIKA IN STILISTIKA
 • PREDDIPLOMSKI IZPIT IZ MODERNEGA ANGLEŠKEGA JEZIKA

Študenti/-ke, ki so se v šol. letu 2002/03 vpisali v 3. letnik, ne opravljajo več preddiplomskega izpita, opravljajo pa po koncu 4. letnika Moderni angleški jezik 4 – izpit.

 • DVA LITERARNA SEMINARJA (poleg dveh seminarjev v 3. letniku)
 • DVA IZPITA IZ PREDAVANJ KNJIŽEVNOSTI (poleg izpita v 3. letniku) V ta sklop spadajo: Avstralska književnost, Kanadska književnost, Pregled starejše ameriške književnosti, Ameriška književnost po 1945, Angloameriška literarna teorija in kritika.

Poleg navedenih pogojev mora vsak študent/-ka do zagovora diplomskega dela opraviti en izpit izmed skupnih izbirnih predmetov FF (Filozofija za nefilozofe, Politologija, Sociologija za nesociologe, Računalništvo za jezikoslovce).